TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

GESTIÓ ADMINISTRATIVA ASSISTENT CLÍNIC

Objectiu general:
Gestionar l'atenció de pacients, processos, informació i documentació clínica associada, augmentant el valor de la pràctica clínica dels equips multidisciplinaris. 
Objectius específics:
Identificar el funcionament i l'organització del sistema de salut i social en el territori, des de la perspectiva de planificació i prestació de serveis, especialment des del vessant usuaris, pacients i famílies. Identificar el rol i la funció de l'administratiu assistent clínic en relació amb el conjunt del sistema de salut, i específicament en la gestió de pacients i de l'experiència del pacient durant la seva interacció amb la nostra organització. Aplicar la terminologia mèdica per a facilitar la comunicació, l'atenció i la gestió de l'activitat assistencial. Dissenyar i elaborar documents sanitaris aplicant els criteris i normatives establertes, utilitzant després una adequada gestió de l'arxiu i de la història clínica compartida. Donar resposta a les necessitats de les persones ateses a través d'una comunicació empàtica, assertiva, centrada en la persona, humana i amb valors. Aplicar criteris de qualitat i de millora contínua en l'atenció i gestió administrativa, per a implementar millores que augmentin l'experiència dels pacients i de les persones ateses.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Hores

285

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 16/09/2024
Data Fi 27/11/2024
Total hores lectives 285
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 972485637
Adreça postal Seu carrer de Sant Agustí 32, baixos - GIRONA - (GIRONA)
Aula Aula 1 C/ SANT AGUSTÍ, 32, BAIXOS (17003) - GIRONA - (GIRONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 09:00 - 15:00
Dimarts 09:00 - 15:00
Dimecres 09:00 - 15:00
Dijous 09:00 - 15:00
Divendres 09:00 - 15:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Sistema sanitari i model d'atenció centrada en la persona 25 Hores
Qualitat, Seguretat e innovació centrada en la persona 35 Hores
Atenció Psicosocial i Apoderament de la Persona atesa 55 Hores
Llenguatge i Terminologia mèdica 105 Hores
Gestió de pacients i de la seva experiència 30 Hores

Requisits

Els requisits per poder fer el curs són:

• Estar treballant o aturat/da inscrit/a a l'oficina d'ocupació.

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la mateixa família i àrea professional.
Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Títol de Grau o equivalent.
Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Si no pots acreditar el nivell d'estudis pots accedir a realitzar amb nosaltres una prova de nivell, en aquest cas posa't en contacte.

Els nostres cursos de Formació Contínua estan 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per la persona participant. S'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

En el cas de treballadors/es en actiu: ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INSCRIPCIÓ:
• Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
 Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del cur o vida laboral.
 Fix discontinu: vida laboral.
 Règim autònom: còpia de l'últim rebut.
• Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) o vida laboral.
 Número d'afiliació a la Seguretat Social.


IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnat necessari perquè sigui viable.