TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

ESTIMULACIÓ COGNITIVA A PERSONES DE LA TERCERA EDAT

Objectiu general: Desenvolupar activitats de psicoestimulació que ajudin a frenar el deteriorament cognitiu de les persones grans amb demències. 


Objectius Específics:  Aplicar les tècniques d'estimulació cognitiva adequades i adaptades a cada tipus de pacient amb demència Identificar i aplicar els diferents entrenaments sobre les funcions cognitives.

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 18/10/2024
Data Fi 08/11/2024
Total hores lectives 15
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 972980429
Adreça postal Seu C/ POETA MARQUINA S/N - FIGUERES - (FIGUERES)
Aula Aula RONDA SUR, 3 (17600) - FIGUERES - (FIGUERES)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Divendres 09:00 - 14:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Estimulació Cognitiva a persones de la tercera Edat 15 Hores

Requisits

Els requisits per poder fer el curs són:
• Estar treballant o aturat/da inscrit/a a l'oficina d'ocupació.

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
 Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la mateixa família i àrea professional.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 Títol de Grau o equivalent.
 Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Si no pots acreditar el nivell d'estudis pots accedir a realitzar amb nosaltres una prova de nivell, en aquest cas posa't en contacte.
Els nostres cursos de Formació Contínua estan 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per la persona participant. S'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

En el cas de treballadors/es en actiu: ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INSCRIPCIÓ:
• Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
 Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del cur o vida laboral.
 Fix discontinu: vida laboral.
 Règim autònom: còpia de l'últim rebut.
• Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) o vida laboral.
 Número d'afiliació a la Seguretat Social.


IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnat necessari perquè sigui viable.