TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

COMPTABILITAT AVANÇADA

Mitjançant els continguts d'aquest curs podràs analitzar i aplicar els conceptes de comptabilitat complexos. Per a persones que tenen assolits els coneixements bàsics.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 12/09/2023
Data Fi 21/11/2023
Total hores lectives 60
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 972485637
Adreça postal Seu carrer de Sant Agustí 32, baixos - GIRONA - (GIRONA)
Aula Aula 3 C/ SANT AGUSTÍ, 32, BAIXOS (17003) - GIRONA - (GIRONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dimarts 18:00 - 21:00
Dijous 18:00 - 21:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Presentació 2 Hores
Comptes de tresoreria 4 Hores
Existències 4 Hores
Proveïdors, creditors, clients i deutors per operacions comercials 4 Hores
Comptes relacionats amb el personal de l'empresa 4 Hores
Administracions públiques (subgrup 47) 4 Hores
Periodificació comptable 4 Hores
Immobilitzat 4 Hores
Inversions financeres 2 Hores
Endeutament financer 2 Hores
Provisions 1 Hores
Fons propis 1 Hores
Comptes anuals 4 Hores
El patrimoni 5 Hores
Amortitzacions 15 Hores

Requisits

En el cas de persones en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.