TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

COMPTABILITAT AVANÇADA

Objectius generals:
- Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.
- Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu- financeres.

- Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Objectius específics:
- Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
- Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
- Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius d'informació final.
- Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
- Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables.
- Aconseguir una autonomia important de l'alumne en el camp comptable.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

PER NORMATIVA, en aquest curs NO es poden inscriure treballadors d'Administració pública.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 20/10/2022
Data Fi 01/12/2022
Total hores lectives 60
Nombre de places 35
Telèfon Contacto Seu 937962976
Adreça postal Seu Plaça de les Tereses, 17 4a planta - MATARO - (MATARO)
Aula - - ()


Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Presentació 2 Hores
Comptes de tresoreria 4 Hores
Existències 4 Hores
Proveïdors, creditors, clients i deutors per operacions comercials 4 Hores
Comptes relacionats amb el personal de l'empresa 4 Hores
Administracions públiques (subgrup 47) 4 Hores
Periodificació comptable 4 Hores
Immobilitzat 4 Hores
Inversions financeres 2 Hores
Endeutament financer 2 Hores
Provisions 1 Hores
Fons propis 1 Hores
Comptes anuals 4 Hores

Requisits

Recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no tenen cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa s'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L' INSCRIPCIÓ:

  • Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
  • Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
  • Treballador/a Autònom/a: còpia de l'últim rebut d'autònoms.
  • Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya).
  • Núm. d'afiliació a la Seguretat Social.
IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.