TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

COMPTABILITAT AVANÇADA

Objectius generals:- Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.
- Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu- financeres.

- Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Objectius específics:
- Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
- Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
- Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius d'informació final.
- Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
- Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables.
- Aconseguir una autonomia important de l'alumne en el camp comptable.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 10/05/2023
Data Fi 05/07/2023
Total hores lectives 60
Nombre de places 40
Telèfon Contacto Seu 937962976
Adreça postal Seu Plaça de les Tereses, 17 4a planta - MATARO - (MATARO)
Aula - - ()


Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Presentació 2 Hores
Comptes de tresoreria 4 Hores
Existències 4 Hores
Proveïdors, creditors, clients i deutors per operacions comercials 4 Hores
Comptes relacionats amb el personal de l'empresa 4 Hores
Administracions públiques (subgrup 47) 4 Hores
Periodificació comptable 4 Hores
Immobilitzat 4 Hores
Inversions financeres 2 Hores
Endeutament financer 2 Hores
Provisions 1 Hores
Fons propis 1 Hores
Comptes anuals 4 Hores

Requisits

Recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no tenen cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa s'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L' INSCRIPCIÓ:

  • Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
  • Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
  • Treballador/a Autònom/a: còpia de l'últim rebut d'autònoms.
  • Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya).
  • Núm. d'afiliació a la Seguretat Social.
IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

En el cas de persones en actiu ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa on treballen disposi de centre de treball a Catalunya.