TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

COMPTABILITAT AVANÇADA

- Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
- Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
- Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius d'informació final.
- Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
- Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables.
- Aconseguir una autonomia important de l'alumne en el camp comptable.

 

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 27/09/2021
Data Fi 06/11/2021
Total hores lectives 60
Nombre de places 40
Telèfon Contacto Seu 973273644
Adreça postal Seu Pg de Ronda 59-61 (local) - LLEIDA - (LLEIDA)
Aula Aula Virtual - Aula Virtual - (A distancia)


Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Presentació 2 Hores
Comptes de tresoreria 4 Hores
Existències 4 Hores
Proveïdors, creditors, clients i deutors per operacions comercials 4 Hores
Comptes relacionats amb el personal de l'empresa 4 Hores
Administracions públiques (subgrup 47) 4 Hores
Periodificació comptable 4 Hores
Immobilitzat 4 Hores
Inversions financeres 2 Hores
Endeutament financer 2 Hores
Provisions 1 Hores
Fons propis 1 Hores
Comptes anuals 4 Hores

Requisits

Disposar d'ordinador i conexió a internet.

Cursos  dirigits prioritàriament a persones treballadors ocupades i amb places reduïdes per a treballadors desocupats. És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
En aquest curs no poden participar treballadores de l'empresa pública.
Els treballadors en ERTE poden participar en aquest curs.

El calendari de curs esta calculat per dedicar Una hora y quart cada día malgrat que al ser on line et pots distrubuir el temps com volguies.