TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

COMPTABILITAT AVANÇADA

En aquest curs es treballen els següents objectius:
- Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
- Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
- Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius d'informació final.
- Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
- Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables.
- Aconseguir una autonomia important de l'alumne en el camp comptable.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 20/05/2021
Data Fi 29/07/2021
Total hores lectives 60
Nombre de places 8
Telèfon Contacto Seu 937962976
Adreça postal Seu Plaça de les Tereses, 17 4a planta - MATARO - (MATARO)
Aula Aula 4 PLAÇA DE LES TERESES, 17 4ªPLANTA (08302) - MATARO - (MATARO)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dimarts 18:00 - 21:10
Dijous 18:00 - 21:10

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Presentació 2 Hores
Comptes de tresoreria 4 Hores
Existències 4 Hores
Proveïdors, creditors, clients i deutors per operacions comercials 4 Hores
Comptes relacionats amb el personal de l'empresa 4 Hores
Administracions públiques (subgrup 47) 4 Hores
Periodificació comptable 4 Hores
Immobilitzat 4 Hores
Inversions financeres 2 Hores
Endeutament financer 2 Hores
Provisions 1 Hores
Fons propis 1 Hores
Comptes anuals 4 Hores

Requisits

Tenir coneixements comptables.

Curs dirigits a Treballadors en actiu.
Els treballadors en ERTE poden participar en aquest curs.

No hi ha plaçes per a Desocupats.
PER NORMATIVA, en aquest curs NO es poden inscriure treballadors d'Administració pública.

En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.