TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

CATALÀ BÀSIC

Es tracta d'un curs per l'aprenentatge del elements bàsics del català en les diferents competències lingüístiques.

Els objectius del curs son:

Comprensió oral
  • Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d'interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes.
  • Entendre informació oral de primera necessitat.
Comprensió escrita 
  • Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.
Expressió oral 
  • Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir  converses senzilles en la varietat pròpia de l'entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat imprescindible que requereix el context.
Expressió escrita 
  • Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 27/09/2023
Data Fi 23/10/2023
Total hores lectives 45
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 977775679
Adreça postal Seu Plaça Antoni Villaroel, 2 1er - REUS - (REUS)
Aula Aula polivalent - TARRAGONA - (TARRAGONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 09:30 - 13:15
Dimecres 09:30 - 13:15
Divendres 09:30 - 13:15

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Català Bàsic 45 Hores

Requisits