TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

AZ-204 MICROSOFT CERTIFIED AZURE DEVELOPER ASSOCIATE

Aquesta formació dona l'opció a la realització dels exàmens de certificació corresponents a través del programa AlumniPUE amb avantatges per als alumnes que el finalitzin amb aprofitament 

OBJECTIUS:

1. Crear una aplicació web a la plataforma Azure App Service.
2. Crear Function apps i integrar disparadors i E/S en l'aplicació.
3. Funcionament de l'Azure Blob Storage.
4. Estructuració de Cosmos DB i com es gestiona la consistència de les dades.
5. Crear VM i imatges de contenidor per a usar en les seves solucions.
6. Aprofitar la plataforma Microsoft Identity Platform v2.0 per administrar
l'autenticació i l'accés als recursos.
7. Protegir la informació (claus, secrets, certificats) que una aplicació fa servir per
accedir als recursos.
8. Publicar APIs, crear polítiques per administrar la informació compartida a través de les APIs i administrar l'accés als seus APIs mitjançant el servei Azure API Management.
9. Utilitzar Azure Logic Apps per programar, automatitzar i orquestrar tasques,
processos comercials, fluxos de treball i serveis en empreses o organitzacions.
10. Crear aplicacions amb arquitectures basades en esdeveniments i missatges.
11. Instrumentar el seu codi per telemetria i analitzar i solucionar problemes de les seves aplicacions.
12. Utilitzar diferents serveis d'emmagatzematge en memòria cau per millorar el
rendiment de les seves aplicacions.

 

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 19/04/2023
Data Fi 14/06/2023
Total hores lectives 60
Nombre de places 30
Telèfon Contacto Seu 932689292
Adreça postal Seu Rambla del Raval, 29-35 1er pis (Plaça Vázquez Montalbán, 6) - BARCELONA - (BARCELONA)
Aula Aula Virtual - Aula Virtual - (A distancia)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 18:00 - 22:00
Dimecres 18:00 - 22:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Microsoft  Certified: Azure Developer Associate AZ204 60 Hores

Requisits

.- Equip amb processador de doble nucli recomanat
- Ram mínima recomanada 4GB
- Connexió a internet de banda ampla: imprescindible, ja que el curs és online.
- Recomanat l'ús de 2 monitors (1 monitor i/o 1 pantalla de televisió): és important que puguis treballar alhora que segueixes les explicacions de la pissarra. D'aquesta manera podràs seguir el curs amb les mateixes garanties que si es fes la formació presencialment. En cas de no disposar de dos monitors podeu utilitzar 2 equips una per accedir a la videoconferència i un altre per accedir a l'equip de laboratori.
- Cascos amb micròfon o Auriculars i micròfon: d'aquesta manera es pot participar activament al curs fent les consultes que es considerin oportunes i interactuar amb el grup o amb l'instructor. L'ideal són els cascos, per evitar que l'àudio s'acobli amb el micròfon.
IMPORTANT: Per evitar ressons i acoblaments a l'àudio de la sessió, està prohibit l'ús d'altaveus, i és obligatori disposar d'auriculars