TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

ATENCIÓ INFERMERIA AL PACIENT OSTOMITZAT

Actualitzar els coneixements de les cures infermeres en l'atenció de les persones portadores d'estomes.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 19/10/2022
Data Fi 23/11/2022
Total hores lectives 20
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 932619137
Adreça postal Seu C/ Revolt Negre, 12 - CORNELLA DE LLOBREGAT - (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Aula Aula Informàtica - VILAFRANCA DEL PENEDES - (VILAFRANCA DEL PENEDES)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dimecres 16:00 - 19:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores

Requisits

Curs dirigit a treballadors en actiu i autònoms amb places limitades per desocupats.


En el cas de persones en actiu ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L' INSCRIPCIÓ:

Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
Treballador/a Autònom/a: còpia de l'últim rebut d'autònoms
Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
Núm. d'afiliació a la Seguretat Social