TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

ATENCIÓ CENTRADA A LA PERSONA

OBJECTIU GENERAL:

promoure el model d'atenció centrada en la persona en l'àmbit de l'atenció a persones amb dependència.


La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 10/06/2024
Data Fi 08/07/2024
Total hores lectives 20
Nombre de places 18
Telèfon Contacto Seu 977510868
Adreça postal Seu Carrer de la Ciutadella 9 - TORTOSA - (TORTOSA)
Aula Aula teórica - TORTOSA - (TORTOSA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 09:00 - 14:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Aspectes clau de l'atenció centrada en la persona 10 Hores
Models d'intervenció a l'atenció centrada 10 Hores

Requisits

Curs de Nivell 2
Requisits:
Complir com a mínim algun dels següents requisits: - Certificat de professionalitat nivell 1. - Títol Professional Bàsic (FP Bàsica) - Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent. - Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent. - Certificat de Professionalitat de nivell 2. - Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. - Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Altres: Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés


En el cas de persones en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen, disposi de centre de treball a Catalunya.

En aquest curs no poden participar els treballadors de l'asministració pública.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L' INSCRIPCIÓ:

- Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
- Còpia del permis de conduir en vigor per les dues cares.
- Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
- Treballador/a Autònom/a: còpia de l'últim rebut d'autònoms.
- Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya).
- Núm. d'afiliació a la Seguretat Social.
-Titulació requerida