TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

ATENCIÓ AL CLIENT EN RESTAURACIÓ

Satisfer les expectatives dels clients i fidelizarlos utilitzant una adequada atenció i comunicació en el servei de restaurant-bar, atenent suggeriments i solucionant possibles problemes i/o reclamacions.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Per normativa en aquest curs no es pot inscriure personal d'Administració Pública.

 

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

ARENYS DE MAR

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 20/06/2023
Data Fi 04/07/2023
Total hores lectives 15
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 931770276
Adreça postal Seu Miquel Servet, 211 interior
- BADALONA - (BADALONA)
Aula Aula Teòrica - ARENYS DE MAR - (ARENYS DE MAR)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dimarts 18:00 - 21:00
Dijous 18:00 - 21:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Atenció al client en restauració 15 Hores

Requisits

Els nostres cursos de Formació Contínua estan 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per la persona participant. S'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INSCRIPCIÓ:

- Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
- Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
- Règim autònom: còpia de l'últim rebut.
- Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya).
- Número d'afiliació a la Seguretat Social.
IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnat necessari perquè sigui viable.