TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Objetiu general: 
Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a Vigilant de Seguretat Privada.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 23/05/2024
Data Fi 12/07/2024
Total hores lectives 180
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 972485637
Adreça postal Seu carrer de Sant Agustí 32, baixos - GIRONA - (GIRONA)
Aula Aula 1 C/ SANT AGUSTÍ, 32, BAIXOS (17003) - GIRONA - (GIRONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 09:00 - 14:00
Dimarts 09:00 - 14:00
Dimecres 09:00 - 14:00
Dijous 09:00 - 14:00
Divendres 09:00 - 14:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Área jurídica 48 Hores
Àrea socioprofessional. 22 Hores
Área tècnicprofessional 45 Hores
Àrea instrumental 65 Hores

Requisits

Els requisits per poder fer el curs són:

• Estar treballant o aturat/da inscrit/a a l'oficina d'ocupació.

• Ésser major d'edat, nacionalitat espanyola o comunitària, tindre el Graduat en Educació Secundària Obligatòria i no tenir antecedents penals.


Els nostres cursos de Formació Contínua estan 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per la persona participant. S'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

En el cas de treballadors/es en actiu: ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INSCRIPCIÓ:

•    Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
•    Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs o vida laboral.
•    Fix discontínu: vida laboral
•    Règim autònom: còpia de l'últim rebut.
•    Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) o vida laboral.
•    Número d'afiliació a la Seguretat Social.

IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnat necessari perquè sigui viable.