TOT EL QUE BUSQUIS PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ EN L'IDFO

Fitxa del Curs

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Curs per a  que els alumnes superin les proves del Ministeri d'Interior corresponents, per habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 04/04/2018
Data Fi 14/06/2018
Total hores lectives 180
Nombre de places 13
Telèfon Contacto Seu 932689292
Adreça postal Seu Rambla del Raval, 29-35 1er pis (Plaça Vázquez Montalbán, 6) - BARCELONA - (BARCELONA)
Aula Aula 3 - BARCELONA - (BARCELONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 15:30 - 20:30
Dimarts 15:30 - 20:30
Dimecres 15:30 - 20:30
Dijous 15:30 - 20:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Área jurídica 48 Hores
Àrea socioprofessional. 22 Hores
Área tècnicprofessional 45 Hores
Àrea instrumental 65 Hores

Requisits

a. Ser major d'edat 
b. Tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea.
c. Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, de Tècnic, o altres equivalents a efectes professionals, o superiors.
d. Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les funcions de vigilant de seguretat.
i. No tenir d'antecedents penals per delictes dolosos.
f. No haver estat separat del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat.


En el cas de persones en actius ES IMPRECIDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya. 

En aquest curs no poden participar treballadors de l'empresa pública.