TOT EL QUE BUSQUIS PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ EN L'IDFO

Fitxa del Curs

ANGLÈS B1C

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parladam escrita, així com per a mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requerisquen comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 25/04/2018
Data Fi 09/07/2018
Total hores lectives 60
Nombre de places 17
Telèfon Contacto Seu 932689292
Adreça postal Seu Rambla del Raval, 29-35 1er pis (Plaça Vázquez Montalbán, 6) - BARCELONA - (BARCELONA)
Aula Aula 5 - BARCELONA - (BARCELONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 17:45 - 20:45
Dimecres 17:45 - 20:45

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
sociolingüístics i socioculturals 60 Hores

Requisits