TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

       Places Lliures

ANGLÈS B1A

L'objectiu del curs es permetre a l'alumnat utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MANLLEU

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 05/09/2024
Data Fi 28/11/2024
Total hores lectives 60
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 938895602
Adreça postal Seu Plaça d'Osona, 4 1er pis - VIC - (VIC)
Aula AULA BLANCA - MANLLEU - (MANLLEU)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dimarts 17:00 - 19:30
Dijous 17:00 - 19:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Continguts lexico semàntics 30 Hores
Continguts gramaticals 30 Hores

Requisits

Formació dirigida prioritàriament a persones treballadores ocupades d'empresa privada i amb places limitades per a treballadors desocupats.

En el cas de persones en actiu: és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

COMPLIR AL MENYS UN DELS SEGÜENTS REQUISITS:

A)  Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria.

B)  Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.

C)  Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional de sanitat.

D)  Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mig.

E)  Tenir superada la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys i/o de 45 anys.

F)  Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin superar la prova de nivell que dona accés a aquesta formació.

Tenir el nivell A2 superat amb certificat o fer una prova de nivell.