TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

AL•LÉRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ ACCIÓ FORMATIVA:

Conèixer la gestió dels al•lèrgens en la restauració col•lectiva per a la prevenció de
reaccions adverses.
Conèixer els requeriments de la legislació específica.
Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al•lèrgies i/o intoleràncies
alimentàries.

1. Conceptos generales
1.1. Reacciones adversas a alimentos: clasificación.
1.2. Intolerancias
1.3. Alergias
1.4. La anafilaxis
1.5. Situaciones de riesgo
1.6. Donde encontramos los alérgenos
2. Legislación sobre Información Alimentaria
2.1. Reglamento UE 1169/2011
2.2. RD126/2015
3. Gestión del riesgo
3.1. Principios básicos
3.2..Diagrama de gestión
3.3. Buenas prácticas
3.3. Contaminación cruzada
3.4. Cartas y menús

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 11/06/2020
Data Fi 30/06/2020
Total hores lectives 20
Nombre de places 20
Telèfon Contacto Seu 934387295
Adreça postal Seu Crta d'Esplugues, 14 - HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - (HOSPITALET DE LLOBREGAT, L')
Aula Sala d' actes - HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - (HOSPITALET DE LLOBREGAT, L')

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dimarts 17:00 - 20:30
Dijous 17:00 - 20:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores

Requisits

DOCUMENTACIÓ D' INSCRIPCIÓ:

Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
Treballador/a Autònom/a: còpia de l'últim rebut d'autònoms
Desocupat/da: còpia del DARDE actualitzat (document d'inscripció de demanda d'ús del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
Núm. d'afiliació a la Seguretat Social

Subvenció destinada a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.