TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

       Places Lliures

ACTUALITZACIÓ SOCIO-LABORAL

PER NORMATIVA, CURS DIRIGIT A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS, AMB PLACES LIMITADES PER A PERSONES DESOCUPADES INSCRITES CON A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ AL SOC. 

NO PODEN REALITZAR AQUEST CURS ELS TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 

Aquest curs té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria laboral aparegudes al llarg de l'exercici en curs i modificacions legals previstes per a l'exercici següent regulades en els pressupost generals de l'estat, amb especial incidència en el marc laboral i de Seguretat Social.


Objectius: 

  • Actualització contínua dels coneixements al terreny del Dret del Treball i de la Seguretat Social. 
  • Conèixer les novetats legislatives més destacades. 
  • Analitzar la previsió d'avantprojectes i futures reformes legislatives. - Conèixer les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i les diferents interpretacions que d'elles han fet els tribunals.

 

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 13/09/2021
Data Fi 01/10/2021
Total hores lectives 15
Nombre de places 35
Telèfon Contacto Seu 932619137
Adreça postal Seu C/ Revolt Negre, 12 - CORNELLA DE LLOBREGAT - (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Aula - - ()


Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
NOVETATS SOCIO-LABORALS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 5 Hores
ORDRE TIN/ANÀLISIS DE LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL, DESOCUPACIÓ, FONS DE GARANTIA SALARIAL I FORMACIÓ PROFESSIONAL 5 Hores
ALTRES NOVETATS SOCIO-LABORALS 5 Hores
REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL I D'ALTRES PRESTACIONS SOCIALS PÚBLIQUES PER A L'EXERCICI CORRESPONENT 5 Hores
SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 5 Hores

Requisits

Curs dirigit prioritàriament a treballadors en actiu i autònoms, amb places limitades per persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació al SOC.

No poden realitzar aquest curs els treballadors de l'Administració Pública.


En el cas de persones en actiu ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

T'informem que en IDFO tots els nostres cursos de formació contínua són subvencionats, és a dir, sense cap cost econòmic, per la qual cosa és obligatòria l'assistència mínima del 75%.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L' INSCRIPCIÓ:

  • Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
  • Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
  • Treballador/a Autònom/a: còpia de l'últim rebut d'autònoms.
  • Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya).
  • Núm. d'afiliació a la Seguretat Social.