TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D' EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: LLICÈNCIA TIPUS C

El curs té com a objectiu preparar als alumnes per a superar les proves de l'obtenció de la llicència tipus "C" que estableix el Ministeri de l'interior i que els habilita per a poder portar arma en el servei.

Curs amb pràctica de tir d'obligada assitència

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 17/06/2024
Data Fi 20/06/2024
Total hores lectives 20
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 932619137
Adreça postal Seu C/ Revolt Negre, 12 - CORNELLA DE LLOBREGAT - (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Aula Sala d' actes - CORNELLA DE LLOBREGAT - (CORNELLA DE LLOBREGAT)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 09:00 - 14:00
Dimarts 09:00 - 14:00
Dimecres 09:00 - 14:00
Dijous 09:00 - 14:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores

Requisits

Tip de Vigilant de Seguretat Privada o
Tip d'Escorta o
Tip d'explosius o
Títol de Guarda Rural

En el cas de persones en actius ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya. 

En aquest curs no poden participar treballadors de l'empresa pública. 

Documents que hauran d'aportar en la convocatòria de l'Ministeri de l'Interior:

• Certificat d'aptituds psicofísiques.
• Certificat d'antecedents penals 
• Certificat d'antecedents sobre violència de gènere 
• Certificat o informe del seu superior jeràrquic o de l'empresa, entitat o organisme en què presti els seus serveis, en el qual es faci constar que té assignat la comesa per al qual sol·licita la llicència, i localitat on l'ha d'exercir.