TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

PER NORMATIVA, CURS DIRIGIT A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS, AMB PLACES LIMITADES PER A PERSONES DESOCUPADES INSCRITES CON A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ AL SOC. 

NO PODEN REALITZAR AQUEST CURS ELS TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.


Aquest curs té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l'exercici en curs i modificacions legals previstes per a l'exercici següent regulades en els pressupost generals de l'estat.

També s'adquirirà els coneixements de la problemàtica comptable i fiscal del tancament de l'any.

Objectius:
- Actualització contínua dels coneixements fiscals i comptables.
- Conèixer la problemàtica de tancament fiscal i comptable de l'exercici econòmic.
- Conèixer les novetats legislatives més destacades.
- Analitzar la previsió d'avantprojectes i futures reformes legislatives.
- Conèixer les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i els diferents criteris i interpretacions.

 

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 31/05/2021
Data Fi 18/06/2021
Total hores lectives 15
Nombre de places 35
Telèfon Contacto Seu 932619137
Adreça postal Seu C/ Revolt Negre, 12 - CORNELLA DE LLOBREGAT - (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Aula - - ()


Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA COMPTABLE DEL TANCAMENT DE L'EXERCICI 3 Hores
ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA FISCAL DEL TANCAMENT DE L'EXERCICI 3 Hores
NOVETATS EN L'ÀMBIT DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS 2 Hores
NOVETATS EN L'ÀMBIT DE L'IRPF 2 Hores
NOVETATS EN L'ÀMBIT DE L'IVA 2 Hores
ALTRES NOVETATS FISCALS 3 Hores

Requisits

Curs dirigit prioritàriament a treballadors en actiu i autònoms, amb places limitades per persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació al SOC.

No poden realitzar aquest curs els treballadors de l'Administració Pública.


En el cas de persones en actiu ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


T'informem que en IDFO tots els nostres cursos de formació contínua són subvencionats, és a dir, sense cap cost econòmic, per la qual cosa és obligatòria l'assistència mínima del 75%.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L' INSCRIPCIÓ:

- Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
- Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
- Treballador/a Autònom/a: còpia de l'últim rebut d'autònoms.
- Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya).
- Núm. d'afiliació a la Seguretat Social.