IDFO com a Fundació Privada dedicada a la Formació, ha realitzat una aposta en els darrers anys per tenir una oferta formativa emparada en acreditacions i certificació oficial.


Aquestes són les detallades a continuació