(eng) IDFO con a Fundació Privada dedicada a la Formació, ha realitzat una aposta en els darrers anys per tenir una oferta formativa emparada amb acreditacions i certificació oficial.


These are detailed below