TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

FORMACIÓ CONTÍNUA AULA VIRTUAL

Forma't amb les característiques de la formació presencial però des de casa.

En aquests cursos tens un calendari i horari establert en els que en lloc de desplaçar-te a centre de formació et connectaràs a una plataforma de vídeo trucada en la qual el professor impartirà les classes com si estiguessis al centre.

Podràs fer preguntes i interactuar amb ell i la resta de companys en temps real. Si no podeu connectar a l'hora i la data establerta es considerarà no assistit igual que quan el curs es realitza al centre.

NOMÉS NECESSITES UN ORDINADOR O TABLET, CONNEXIÓ A INTERNET I GANES D'APRENDRE


PNL PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜISTICA (TARDES)

AQUEST CURS ES FARÀ A TRAVÉS DE VIDEOCONFERÈNCIA, EN DIRECTE AMB LA FORMADORA I LA RESTA DELS ALUMNES. S'HAURÀ DE RESPECTAR ELS DIES I L'HORARI I TENIR LA CAMERA OBERTA. RECOMANABLE FER EL CURS UTILITZANT UN ORDINADOR DE SOBRETAULA, UN PORTÀTIL O TABLET.

Amb aquest curs aprendràs a detectar i modificar patrons en les relacions i experiències humanes. Aprendràs a gestionar recursos davant les dificultats a les relacions i a treballar amb eines de PNL per a incrementar la comunicació i la creativitat personal i professional.

 

Data Inici

15/09/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

CCNA MòDUL 1 : INTRODUCCIÓ A LES XARXES

El curs CCNA introdueix els concepte bàsics d´adreçament, dispositius i protocols a la xarxa. Un cop assolits, s´aprofundeix en aspectes més avançats per a la gestió i administració de xarxes, com l´adreçament IPv4 i IPv6, l´enrutament estàtic i dinàmic, l´aplicació de seguretat en switches, routers i hosts, la configuració de xarxes sense fils i la implementació de tunelització. A més, s´estudien temàtiques tan rellevants avui en dia com la qualitat del servei, la virtualització i l´automatització de les xarxes.
Aquest curs té l´objectiu de facilitar a la comunitat IT una formació i certificació en l´ambit tecnològic, especialitzant-se en xarxes i Internet.

OBJECTIUS:
Aquest primer curs explica les bases teòriques de Networking i presenta l´arquitectura, funcions, components i models d´Internet, així com les estructures de les xarxes informàtiques. S´aborden els principis d´adreçament en IPv4 i IPv6, Ethernet i fonaments de seguretat a la xarxa, entre altres tòpics.

 

Data Inici

04/10/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

VMWARE VIRTUALIZACIÓ V6.5 (AULA VIRTUAL)

 

Data Inici

07/10/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

GESTIÓ DE L'ESTRÈS (VIRTUAL)


L'objectiu d'aquest curs és oferir-te les eines necessàries per identificar situacions d'estrès a la teva vida laboral i personal i dotar-te dels instruments que et permetran gestionar correctament aquestes situacions.

 

Data Inici

21/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

CCNA MòDUL 2: FONAMENTS DE COMMUTACIÓ, ENRUTAMENT I COMUNICACIONS SENSE FILS

El curs CCNA introdueix els concepte bàsics d´adreçament, dispositius i protocols a la xarxa. Un cop assolits, s´aprofundeix en aspectes més avançats per a la gestió i administració de xarxes, com l´adreçament IPv4 i IPv6, l´enrutament estàtic i dinàmic, l´aplicació de seguretat en switches, routers i hosts, la configuració de xarxes sense fils i la implementació de tunelització. A més, s´estudien temàtiques tan rellevants avui en dia com la qualitat del servei, la virtualització i l´automatització de les xarxes.
Aquest curs té l´objectiu de facilitar a la comunitat IT una formació i certificació en l´ambit tecnològic, especialitzant-se en xarxes i Internet.

OBJECTIUS:
Aquest segon curs es centra en les configuracions del switches i routers, VLANs i com afegir redundància i escalat a les xarxes. A més, es prioritza la seguretat de la xarxa i dels dispositius, així com la configuració de xarxes sense fils.

Data Inici

21/10/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

VMWARE VIRTUALIZACIÓ V6.5 (AULA VIRTUAL)

 

Data Inici

22/10/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

CCNA MòDUL 3 : XARXES EMPRESARIALS, SEGURETAT I AUTOMATITZACIÓ

El curs CCNA introdueix els concepte bàsics d´adreçament, dispositius i protocols a la xarxa. Un cop assolits, s´aprofundeix en aspectes més avançats per a la gestió i administració de xarxes, com l´adreçament IPv4 i IPv6, l´enrutament estàtic i dinàmic, l´aplicació de seguretat en switches, routers i hosts, la configuració de xarxes sense fils i la implementació de tunelització. A més, s´estudien temàtiques tan rellevants avui en dia com la qualitat del servei, la virtualització i l´automatització de les xarxes.
Aquest curs té l´objectiu de facilitar a la comunitat IT una formació i certificació en l´ambit tecnològic, especialitzant-se en xarxes i Internet.

OBJECTIUS:
Aquest tercer curs s´enfoca en la interconexió de les xarxes mitjançant l´enrutament dinàmic (OSPF), l´aplicació d´ACLs i les configuracions dels protocols de les xarxes WAN. Per últim, sáborden temes tan importants i rellevants avui en dia com la qualitat del servei (QoS), la virtualització i la automatització de les xarxes.

Data Inici

09/11/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat