TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Resultats de la cerca

SEAD0112 VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

PENDENT DE RESOLUCIÓ

Certificat Professional de Vigilància i Seguretat Privada

Amb aquest curs s'obté la TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat.

El curs inclou 40 hores de pràctiques.

Places prioritàries per a persones en situació d'atur inscrites com demandants d'ocupació a l'oficina del SOC

Requisits:
  • Tenir la NACIONALITAT d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu
  • Estudis mínims: ESO o equivalent, homologats a Espanya
  • No tenir antecedents penals
  • Tenir aptituds físiques i psíquiques per exercir com a personal de seguretat privada.

 

Data Inici

16/01/2024

Hores

290

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. El curs inclou 40 hores de pràctiques.

Places prioritàries per a persones en situació d'atur inscrites com demandants d'ocupació a l'oficina del SOC.

Abans de començar el curs es contactarà amb el sol-licitant per detallar els requisits d'entrada i realitzar una  prova d´accès.

L'objectiu general d'aquest curs és donar les tècniques necessàries pel desenvolupament de la Vigilància en Seguretat Privada. 

Vigilar i protegir béns i persones evitant la comissió de delictes i infraccions.

Acompanyar a les persones per a la defensa de la seva integritat física

Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat.

Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns.

Tècniques i procediments professionals en la protecció de persones, instal·lacions i béns.

Mitjans de protecció i armament.

Tècniques de protecció de persones.

 

Data Inici

29/01/2024

Hores

290

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

SEAD0112 VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

PENDENT DE RESOLUCIÓ

Certificat Professional de Vigilància i Seguretat Privada

Amb aquest curs s'obté la TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat.

El curs inclou 40 hores de pràctiques.

Places prioritàries per a persones  en actiu ( treballadores)

Requisits:
  • Tenir la NACIONALITAT d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu
  • Estudis mínims: ESO o equivalent, homologats a Espanya
  • No tenir antecedents penals
  • Tenir aptituds físiques i psíquiques per exercir com a personal de seguretat privada.

Data Inici

01/02/2024

Hores

290

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat


A continuació els cursos de espera relacionats amb la teva cerca

Si no has trobat el curs amb les condicions que cerques, pots inscriure’t en els nostres cursos d’espera indicant horari, lloc i modalitat que prefereixes. El nostre equip et contactarà quan el curs d’espera el que t’has inscrit es vagi a realitzar.

Actuacions bàsiques per encarar la COVID-19 en turisme i hosteleria

Amb aquest curs podràs
- Adquirir els coneixements bàsics sobre els diferents tipus de microorganismes, les afeccions que causeni la resposta de l'organisme hoste enfront de la infecció, identificant principalment els referents a la
SARS-CoV-2.
- Aplicar adequadament els mètodes d'ús i manteniment d'elements de protecció enfront de la COVID-19,seguint la normativa vigent mediambiental i de seguretat i higiene.
- Identificar les directrius i recomanacions establertes per a la reducció del contagi per SARS-CoV-2,aplicant-les per ocupar un lloc de treball en condicions de seguretat i higiene.
- Identificar les directrius i recomanacions establertes per a la reducció de l'contagi per SARS-CoV-2,aplicant-les per assegurar una atenció segura a l'usuari..

Atenció al Client de Transport de Viatgers (Formació Complementària CAP Viatgers)