TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Resultats de la cerca

       Noves Dates

ATENCIÓ D'INFERMERIA AL PACIENT POLITRAUMÀTIC (ONLINE)


ÉS UN CURS SECTORIAL. NO PODEM ADMETRE COM ALUMNES A LES PERSONES QUE TREBALLIN EN UNA EMPRESA PÚBLICA.

PLACES LIMITADES PER PERSONES ATURADES.


ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomenada d'una hora al dia però també pots dedicar 5 hores un dia, si et va millor, per exemple.
Per fer-ho necessites un ordinador o tablet i connexió a internet.Els objectius del curs son aprendre les tècniques i les cures d'infermeria adients per poder-les aplicar al pacient, actuant d'acord a les normes i els principis ètics de comportament assistencial i conèixer els diferents quadres que poden presentar-se en un pacient politraumàtic i el seu tractament quan ingressa en el servei d'urgències.

 

Data Inici

06/06/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la creació i administració de fulls de càlcul, l’administració de cel·les de dades i intervals, la creació de taules, la realització d’operacions amb fórmules i funcions i la creació de gràfics i objectes.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.

En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

04/09/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

       Noves Dates

XARXES SOCIALS

 

Data Inici

15/09/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

ATENCIÓ AL MALALT D'ALZHEIMER

 

Data Inici

16/06/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: SSCG0111 GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA

NOVES DATES.    7 DE SETEMBRE DE 2023

Formació 100% presencial a IDFO Terrassa.

Curs dirigit prioritàriament a persones en situació de desocupació (aturats) i amb places limitades per a treballadors en actiu i / o autònoms (30%).

En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Aquest Certificat de professionalitat et capacitarà per a rebre, emetre i gestionar les trucades per a prestar el servei de teleassistència, manejant les eines telemàtiques, tècniques d'atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, donant resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries i mobilitzant els recursos necessaris en el seu cas, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació.

 

Data Inici

07/09/2023

Hores

350

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL AVANÇAT

 

Data Inici

15/05/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA

Objectius:
Traslladar a l´assistent els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office.

Formar a l´assistent seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcta preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses en aquest cas Excel.

La persona que faci aquest curs, i en funció de les notes tretes durant el curs, tindrà l'opció de presentar-se a la prova de Certificació de Microsoft, podent arribar a aconseguir, sense cap cost, la certificació MOS EXCEL 2016 CORE.

 

Data Inici

29/05/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MF0251_2 SUPORT DOMICILIARI I ALIMENTACIÓ FAMILIAR

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-ho, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

Tots els professionals de sector hauran de disposar d'aquesta titulació de forma obligatòria, acreditada pel Servei d`Ocupació de Catalunya (SOC).

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu grau mitjà de la mateixa família professional, de manera que si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSCS0108)

En aquest curs et donarem les tècniques necessàries per ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili a persones que presentin necessitats de salut física, psíquica i / o social aplicant estratègies i procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Compost pels següents mòduls:

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170h)

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210 h)

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100h)

Elabora un pla de treball en el domicili (control de despeses, efectuar la compra, col·locar els aliments) de la unitat convivencial. realitza tècniques de neteja, manteniment de la higiene i ordre de domicili.

I aplica tècniques de cuina per a l'elaboració de menús, en funció de les característiques dels membres de la unitat familiar.

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a persones al domicili. (120h)

sortides professionals:

Auxiliar d'Atenció Sociosanitària en Domicilis en empreses de el sector.

Auxiliar d'Ajuda a Domicili en pisos tutelats.

Assistent personal d'atenció domiciliària en domicilis particulars.

Fes de la teva vocació teva professió!

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA MÍNIMA PRESENCIAL DEL 75%

NO PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L' ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

 

Data Inici

30/05/2023

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MICROSOFT POWERPOINT 2019. CERTIFICACIÓ MOS-300 POWERPOINT ASSOCIATE

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina
Microsoft PowerPoint 2019.

 

Data Inici

05/06/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

MOS 77-729: MICROSOFT POWERPOINT 2016 (HORARI MATINS)

Amb aquest curs podràs Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft PowerPoint 2016, tals com la creació i administració de presentacions, la inserció i format de texts, formes i imatges, la inserció de taules, gràfics, SMARTART i medis, l’aplicació de transicions i animacions i la gestió de múltiples presentacions.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.
En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

08/06/2023

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

CURS PRESENCIAL AMB L'ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA A L'IDFO TERRASSA

HORARI: DE 9 A 14 HORES
DIES DE CLASSE: De dilluns a divendres, del 12/06 al 16/06.

L'objectiu d'aquest curs, és capacitar l'alumne pel  maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant-lo en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.

Curs per a treballadors en actiu i per aturats. En aquest curs no podem admetre com alumnes a treballadors/es de l'empresa pública.

 

Data Inici

12/06/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL PINEDA DE MAR

El curso es realitzarà en el CENTRE INNOVA de Pineda de Mar. Carrer Torres Quevedo, 16. 08397 Pineda de Mar.

Les sessions de classe es faran els dies:
7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de juny.
10, 12, 17, 19 i 24 de juliol.


Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la creació i administració de fulls de càlcul, l’administració de cel·les de dades i intervals, la creació de taules, la realització d’operacions amb fórmules i funcions i la creació de gràfics i objectes.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.

En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

14/06/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

PINEDA DE MAR

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

Objectius generals:
- Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
- Definir els objectius de la comptabilitat.
- Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.

Objectius específics:
- Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics.
- Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
- Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
- Ensenyar li determinats temes concrets d’aplicació general.
- En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

***Places plenes per a persones en situació d'atur***

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 2h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

19/06/2023

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MINDFULNESS

L'objectiu d'aquest curs es oferir una formació sólida en els fonaments teòrics i pràctics del Mindfulness: meditació, psicologia i neurociència.
Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats i Administració Pública. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

***Les places per a Desocupats i Administració Pública estan plenes***

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

19/06/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 INICIAL

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA PER APROFITAR L'ESTIU
Dimarts i dijous per la tarda

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word i la capacitat de completar tasques de manera independent. Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Aquest curs et prepararà per poder aconseguir el certificat MOS de MICROSOFT WORD 2016 CORE.

 

Data Inici

20/06/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MINDFULNESS

CURS QUE S'IMPARTIRÀ EN AULA VIRTUAL PERÒ EL PRIMER I L'ÚLTIM DIA SERÀ PRESENCIAL A L'IDFO TERRASSA.

S'hauran de respectar els dies i l'horari establerts, connectant-se per videoconferència des d'un ordinador, tablet, o mòbil.
El no connectar-se a una sessió implica una falta d'assistència i el mínim per aconseguir el diploma és el 75%.
Per a les sessions per Aula Virtual utilitzem l'aplicació Google Meet. Si no la tens descarrega-te-la.

L'objectiu d'aquest curs és dotar-te de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

 

Data Inici

21/06/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

NEUROCIÈNCIA I CREATIVITAT

 

Data Inici

03/07/2023

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS A CENTRES DOCENTS APLICATS A EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA


Curs adreçat a treballadors del sector de l'ensenyament, s'obté diploma d'aprofitament del Consorci per la Formació Contínua si es compleix els requisits d'assistencia i avaluació i reconeixement Certificat pel departament d’Educació segons la normativa vigent (ORDRE ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.)

NO ÉS UN CURS ONLINE. Curs que s'impartirà utilitzant l'Aula Virtual les quatre primeres sessions i la cinquena sessió serà presencial a Barcelona. En aquesta classe presencial es faran les pràctiques del curs (DEA, RCP, etc)

L'assistència mínima per aconseguir la certificació és del 80%. Es a dir, s'ha d'assistir a un mínim de 4 sessions.
S'hauran de respectar els dies i l'horari establerts, connectant-se per videoconferència des d'un ordinador, tablet, o mòbil.
El no connectar-se a una sessió implica una falta d'assistència.
Per a les sessions per Aula Virtual utilitzem l'aplicació Google Meet. Si no la tens descarrega-te-la.

L'objectiu del curs és conèixer els passos a seguir davant una emergència. Per exemple, saber reconèixer una parada cardiorespiratòria, realitzar correctament un suport vital bàsic, maniobrar amb seguretat en situacions d’obstrucció i tractament de vies respiratòries, saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorràgia, etc.

 

Data Inici

03/07/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL APLICADA A L'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

CURS HOMOLOGAT PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Curs adreçat a treballadors del sector de l'ensenyament, s'obté diploma d'aprofitament del Consorci per la Formació Contínua si es compleix els requisits d'assistencia i avaluació i reconeixement Certificat pel departament d’Educació segons la normativa vigent (ORDRE ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.)

NO ÉS ONLINE. Aquest curs s'impartirà utilitzant l'Aula Virtual les quatre primeres sessions i la cinquena sessió serà presencial a Barcelona. En aquesta classe presencial es faran exercicis i dinàmiques que han de ser presencials.

L'assistència mínima per aconseguir la certificació és del 80%. Es a dir, s'ha d'assistir a un mínim de 4 sessions.
S'hauran de respectar els dies i l'horari establerts, connectant-se per videoconferència des d'un ordinador, tablet, o mòbil.
El no connectar-se a una sessió implica una falta d'assistència.
Per a les sessions per Aula Virtual utilitzem l'aplicació Google Meet. Si no la tens descarrega-te-la.

Amb aquest curs, podràs millorar les teves capacitats professionals i personals, en poder utilitzar la intel·ligència emocional tant a la feina com en l'àmbit personal.

 

Data Inici

03/07/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MINDFULNESS A L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

CURS HOMOLOGAT PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Curs adreçat a treballadors del sector de l'ensenyament, s'obté diploma d'aprofitament del Consorci per la Formació Contínua si es compleix els requisits d'assistencia i avaluació i reconeixement Certificat pel departament d’Educació segons la normativa vigent (ORDRE ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.)

NO ÉS ONLINE. Aquest curs s'impartirà utilitzant l'Aula Virtual. Les quatre primeres sessions i la cinquena sessió serà presencial a Barcelona. En aquesta classe presencial es faran exercicis i dinàmiques que s'han de fer presencialment.

L'assistència mínima per aconseguir la certificació és del 80%. Es a dir, s'ha d'assistir a un mínim de 4 sessions.
S'hauran de respectar els dies i l'horari establerts, connectant-se per videoconferència des d'un ordinador, tablet, o mòbil.
El no connectar-se a una sessió implica una falta d'assistència.
Per a les sessions per Aula Virtual utilitzem l'aplicació Google Meet. Si no la tens descarrega-te-la.

L'objectiu d'aquest curs és dotar-te de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

 

Data Inici

03/07/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 1-CERTIFICACIó MOS-100:WORD ASSOCIATE

 

Data Inici

04/09/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 2-CERTIFICACIó MOS-101: WORD EXPERT


La formació s'impartirà en modalitat ONLINE i a través de la plataforma podràs gestionar el teu temps d'estudi al teu ritme.

L'accés a la plataforma serà 24h al dia els 7 dies de la setmana. Dedicació recomanada d'una hora al dia.

 

Data Inici

04/09/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS

PER NORMATIVA, CURS DIRIGIT A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS, AMB PLACES LIMITADES PER A TREBALLADORS/ES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I  PERSONES DESOCUPADES INSCRITES CON A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ AL SOC.Curs destinat a conèixer els passos a seguir davant d'una emergència vital.


Adquirir els coneixements i saber ho passos a seguir tant a nivell individual com equip davant de qualsevol emergència o situació que requereixen primers auxilis, com: reconèixer una parada cardiorespiratòria, realitzar correctament el suport vital, maniobrar en situacions d'obstrucció de les vies respiratòries, saber controlar una hemorràgia, entre altres.


Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

 

Data Inici

05/09/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

MICROSOFT POWERPOINT 2019- CERTIFICACIó MOS-300: POWERPOINT ASSOCIATE

Amb aquest curs podràs entendre, comprendre i efectuar operacions per l'ús professional de l'eina Microsoft PowerPoint 2016, tals com la creació i administració de presentacions, la inserció i formateig de texts, formes i imatges, la inserció de taules, gràfics, SmartArt i medis, l'aplicació de transicions i animacions i la gestió de múltiples presentacions.

PLACES LIMITADES PER TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA i PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR

S'impartirà en modalitat ONLINE  i a través de la plataforma podràs gestionar el teu temps com en convingui.

ACCÉS 24 HORES 7 DIES DE LA SETMANA
Dedicació recomanada de dues hores al dia.

 

Data Inici

12/09/2023

Hores

35

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT ACCESS 2019-CERTIFICACIó MOS-500 ACCESS EXPERT

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l'entorn Access i tenir la capacitat de completar tasques de manera independent. A més et prepararà per a poder aconseguir el certificat MOS de Microsoft en l'especialitat Access.

PLACES LIMITADES PER A ATURATS
PLACES LIMITADES PER A TREBALLADORS/ES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

El curs s'impartirà en modalitat ONLINE i a través de la plataforma podràs gestionar el teu temps com millor et convingui.

ACCÉS LES 24 H ELS 7 DIES DE LA SETMANA.
Dedicació recomanada d'una hora al dia.

 

Data Inici

12/09/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL 2: CERTIFICACIÓ MOS-201 EXCEL EXPERT

 

Data Inici

14/09/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL I: CERTIFICACIÓ MOS-200 EXCEL ASSOCIATE

 

Data Inici

18/09/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL 2-CERTIFICACIó MOS-201: EXCEL EXPERT

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Excel amb contingut avançat. A més, et prepararà per poder assolir el certificat MOS  de Microsoft en l'especialitat d'Excel.

És recomanable realitzar prèviament el curs bàsic, especialment si es vol presentar a l'examen MOS.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA I POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM ET VAGI MILLOR.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA.  Dedicació recomanada dues hores al dia.

 

Data Inici

18/09/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVEL 1 - CERTIFICACIÓN MOS-200: EXCEL ASSOCIATE

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Excel i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Excel.

 

Data Inici

20/09/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

SERVEIS AL NÚVOL AMB (CLOUD) AWS-NIVELL 1 EINES PEL TREBALL

 

Data Inici

26/09/2023

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVEL INICIAL

 

Data Inici

26/09/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

Data Inici

27/09/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016. NIVELL INICIAL

Els alumnes adquireixen els coneixements de l'entorn Excel  tals com:

Crear i editar un llibre de fulles múltiples.
Utilitzar elements gràfics per a representar dades de manera visual.
Creació de pressupostos, gràfics de rendiment, factures.

 

Data Inici

02/10/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS

PER NORMATIVA, CURS DIRIGIT A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS, AMB PLACES LIMITADES PER A TREBALLADORS/ES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I  PERSONES DESOCUPADES INSCRITES CON A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ AL SOC.Curs destinat a conèixer els passos a seguir davant d'una emergència vital.


Adquirir els coneixements i saber ho passos a seguir tant a nivell individual com equip davant de qualsevol emergència o situació que requereixen primers auxilis, com: reconèixer una parada cardiorespiratòria, realitzar correctament el suport vital, maniobrar en situacions d'obstrucció de les vies respiratòries, saber controlar una hemorràgia, entre altres.


Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

 

Data Inici

04/10/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

18/10/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

18/10/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat


A continuació els cursos de espera relacionats amb la teva cerca

Si no has trobat el curs amb les condicions que cerques, pots inscriure’t en els nostres cursos d’espera indicant horari, lloc i modalitat que prefereixes. El nostre equip et contactarà quan el curs d’espera el que t’has inscrit es vagi a realitzar.

Actuacions bàsiques per encarar la COVID-19 en turisme i hosteleria

Amb aquest curs podràs
- Adquirir els coneixements bàsics sobre els diferents tipus de microorganismes, les afeccions que causeni la resposta de l'organisme hoste enfront de la infecció, identificant principalment els referents a la
SARS-CoV-2.
- Aplicar adequadament els mètodes d'ús i manteniment d'elements de protecció enfront de la COVID-19,seguint la normativa vigent mediambiental i de seguretat i higiene.
- Identificar les directrius i recomanacions establertes per a la reducció del contagi per SARS-CoV-2,aplicant-les per ocupar un lloc de treball en condicions de seguretat i higiene.
- Identificar les directrius i recomanacions establertes per a la reducció de l'contagi per SARS-CoV-2,aplicant-les per assegurar una atenció segura a l'usuari..

Atenció al Client e el transport de viatgers