TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Resultats de la cerca

       Places Lliures

ATENCIÓ AL MALALT D'ALZHEIMER

 

Data Inici

19/10/2021

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP. FORMACIó CONTíNUA RENOVACIó

L'objectiu és desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles industrials d'empreses establertas en qualsevol estat membre de la Unió Europea. 

Places prioritàriament per a persones que en algun moment des de Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual

ASSISTÈNCIA OBLIGATORIA MÍNIMA PRESENCIAL DEL 95%

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 


Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29. 

Per més informació: mgil@idfo.com

 

Data Inici

16/11/2021

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

 

Data Inici

05/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

IGUALADA

Curs subvencionat

ANGLèS A.1.A

 

Data Inici

06/10/2021

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

VMWARE VIRTUALIZACIÓ V6.5 (AULA VIRTUAL)

 

Data Inici

07/10/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

 

Data Inici

13/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

SERVEI DE VIGILÀNCIA EN TRANSPORT DE SEGURETAT

 

Data Inici

13/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS

 

Data Inici

16/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

IGUALADA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

PER NORMATIVA, CURS DIRIGIT A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS.


NO PODEN REALITZAR AQUEST CURS PERSONES DESOCUPADES INSCRITES CON A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ AL SOC NI TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.


Capacitar a l'alumne pel maneig segur de les operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, per a obtenir el carnet de carretoner NORMA 58451.

 

Data Inici

16/10/2021

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

ATENCIÓ INFERMERA AL PACIENT OSTOMITZAT

 

Data Inici

18/10/2021

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MINDFULNESS

 

Data Inici

18/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

LOGÍSTICA INTEGRAL

Adquirir un coneixement bàsic de les estructures que completen el procés logístic. Anunciar les diferències entre mitjans de transports.

PER NORMATIVA en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

CURS PER A TREBALLADORS EN ACTIU AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS

 

Data Inici

18/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia .


CONTINGUTS:


Breu introducció a la informàtica. Què és la informàtica?
L'ordinador: components i perifèrics.
Sistemes Operatius i gestió de documents.
Altres aplicacions: Internet,connexió a Internet, navegadors, correu electrònic...


Adreça: Carretera d' Esplugues, 14-16
               Hospitalet de Llobregat.
               (L1-METRO parada: Rambla Just Oliveras)

 

Data Inici

18/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA EN TRANSPORT DE SEGURETAT I RESPOSTA DAVANT ALARMES

Aquest curs consta de dues especialitats:
- Servei de transport de seguretat.
- I servei de resposta davant alarmes.
Segons els objectius específics determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat.

Data Inici

18/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

SEGURETAT PRIVADA: LA VIOLENCIA SEXUAL EN ESPAIS D'OCI: PREVENCIO, DETECCIO I ATENCIO A LES VICTIMES

-Determinar els conceptes bàsics i els elementes objectius que determinen la consideració de violència sexual.
-Establir la normativa jurídica aplicable en l'àmbit de la violència de gènere.
-Incorporar a la activitat professional diària els elments derivats de la violència de gènere des de la visió de la seguretat privada.
-Establir els procediments operatius que haurà d'aplicar el vigilant de seguretat privada si es troba amb una situació de violència sexual.

 

Data Inici

18/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

PLANS D'IGUALTAT

 

Data Inici

18/10/2021

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL QUALIFICAT

Data Inici

18/10/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

DELTEBRE

Curs subvencionat

MOS: 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Data Inici

18/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

EINES DE COACHING NIVELL 1

ÚLTIMA EDICIÓ DE L'ANY
POTS FER LA INSCRIPCIÓ FINS EL DIA 26 D'OCTUBRE

El coaching és un mètode que consisteix a entrenar, instruir o guiar un individu o grup amb l'objectiu que aconsegueixin complir les metes o projectes que s'han plantejat.


La base del coaching és precisament ajudar-se i conèixer-se primer a un mateix per després poder ajudar els altres.A més amb el mètode Grow aprendràs no només aplicar-lo per aconseguir la meta, sinó mirar amb retrospectiva si no s'ha assolit. Entendre el punt en què ens hem equivocat, aprendre del que ha passat i començar a treballar de nou per a una nova ruta que permeti assolir l'objectiu.Eleva el teu nivell de consciència trobant sentit, propòsit i pau interior. Gestiona sana i sàviament les emocions i experimenta un procés de creixement i alliberament personal.Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no té cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.


Formació dirigida prioritàriament a persones treballadors ocupades i amb places reduïdes per a treballadors desocupats.

 

Data Inici

18/10/2021

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

GESTIÓ DE L'ESTRÈS

Data Inici

18/10/2021

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

GESTIO DE L'ESTRES

 

Data Inici

18/10/2021

Hores

20

Modalitat

On-line

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

 

Data Inici

19/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

 

Data Inici

19/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION (TARDES)

 

Data Inici

19/10/2021

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ TIP: VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

Data Inici

20/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

COMPETèNCIES DIGITALS BàSIQUES

Curs dirigits a usuaris que no tenen CAP conèixement informàtics.
Es treballaràn els següent objectius:
 - Familiaritzar als treballadors amb les noves tecnologies.
 - Conscienciar-los del riscos associats a les xarxes socials.
 - Afavorir l’ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
 - Ampliar els recursos de lleure durant les estones de descans fora de l’horari laboral.
 - Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d’adults,...).

 

Data Inici

20/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (DILLUNS I DIMECRES)

CURS PRESENCIAL A L'IDFO DE TERRASSA

L'objectiu d'aquest curs és que sigui capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

 

Data Inici

20/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

GESTIÓ DE L'ESTRÈS (VIRTUAL)


L'objectiu d'aquest curs és oferir-te les eines necessàries per identificar situacions d'estrès a la teva vida laboral i personal i dotar-te dels instruments que et permetran gestionar correctament aquestes situacions.

 

Data Inici

20/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

 

Data Inici

20/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELECTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 

Data Inici

20/10/2021

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

20/10/2021

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

CCNA MòDUL 2: FONAMENTS DE COMMUTACIÓ, ENRUTAMENT I COMUNICACIONS SENSE FILS

El curs CCNA introdueix els concepte bàsics d´adreçament, dispositius i protocols a la xarxa. Un cop assolits, s´aprofundeix en aspectes més avançats per a la gestió i administració de xarxes, com l´adreçament IPv4 i IPv6, l´enrutament estàtic i dinàmic, l´aplicació de seguretat en switches, routers i hosts, la configuració de xarxes sense fils i la implementació de tunelització. A més, s´estudien temàtiques tan rellevants avui en dia com la qualitat del servei, la virtualització i l´automatització de les xarxes.
Aquest curs té l´objectiu de facilitar a la comunitat IT una formació i certificació en l´ambit tecnològic, especialitzant-se en xarxes i Internet.

IMPRESCINDIBLE ACREDITACIÓ MÒDUL 1: INTROCUCCIÓ A LES XARXES

OBJECTIUS:
Aquest segon curs es centra en les configuracions del switches i routers, VLANs i com afegir redundància i escalat a les xarxes. A més, es prioritza la seguretat de la xarxa i dels dispositius, així com la configuració de xarxes sense fils.

Data Inici

21/10/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

HABILITATS DIRECTIVES

Places limitades per treballadors de l'Administració pública i Aturats.

En aquest curs l'alumne desenvoluparà les habilitats com a directiu, per a la millora de la gestió i relació amb els altres en l'entorn laboral.Comprendràs la relació entre una gestió d'èxit i l'estil directiu empleat, i coneixeràs les implicacions de la delegació de tasques, i com  executar-les adequadament.

 

Data Inici

21/10/2021

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

NEUROLIDERATGE

 

Data Inici

22/10/2021

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

LLEI DE PROTECCIO DE DADES

CURS PRESENCIAL A L'IDFO DE TERRASSA

Normativa i informació de la llei vigent i actual de la protecció de dades en empreses.

 

Data Inici

22/10/2021

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

VMWARE VIRTUALIZACIÓ V6.5 (AULA VIRTUAL)

 

Data Inici

22/10/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

 

Data Inici

22/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

GESTIÓ DE L'ESTRÉS (DISSABTES)

 

Data Inici

23/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

 

Data Inici

25/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MOBILS (PEMP)

 

Data Inici

25/10/2021

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

MINDFULNESS

CURS PER A TREBALLADORS EN ACTIU AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS

Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional. 

 

Data Inici

25/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

SEGURETAT PRIVADA:LA VIOLENCIA SEXUAL EN ESPAIS D'OCI:PREVENCIO, DETECCIO I ATENCIO A LES VICTIMES

-Determinar els conceptes bàsics i els elementes objectius que determinen la consideració de violència sexual.
-Establir la normativa jurídica aplicable en l'àmbit de la violència de gènere.
-Incorporar a la activitat professional diària els elments derivats de la violència de gènere des de la visió de la seguretat privada.
-Establir els procediments operatius que haurà d'aplicar el vigilant de seguretat privada si es troba amb una situació de violència sexual.

 

Data Inici

25/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA


Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Data Inici

25/10/2021

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS

--- PLACES COMPLETES PER A TREBALLADORS DE LA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA---

Curs  destinat a  seguir els pasos davant  d'una emergència vital. Reconèixer una parada cardiorespiratoria. Realitzar correctament el suport vital. Moniobrar en situacions d'obstrucció i tractament de les vies respiratòries. Saber controlar una situació d'hemorràgia.PRIMEROS AUXILIOS

 

Data Inici

25/10/2021

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Data Inici

25/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

TÈCNIQUES DE MANEIG EN LA COMUNICACIÓ VERBAL DAVANT UNA SITUACIÓ POTENCIALMENT VIOLENTA

 

Data Inici

26/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

COMPETENCIES DIGITALS BASIQUES 

Data Inici

26/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

COMPETENCIES DIGITALS BÀSIQUES

 • Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
 • Prendre consciència dels riscos associata a les xarxes socials.
 • Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
 • Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
 • Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

 

Data Inici

27/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ

CURS PER A TREBALLADORS EN ACTIU AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS

Amb aquest curs aprendràs tècniques de relaxació que podràs aplicar tant a la teva vida personal com a la teva activitat laboral per a la gestió de l'estrès.

 

Data Inici

28/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MINDFULNESS (TARDES)

L'objectiu d'aquest curs es oferir una formació sólida en els fundaments teòrics i pràctics del Mindfulness. Meditació, psicologia i neurociència.

CURS DE MODALITAT MIXTA:
El primer dia de classe (28/10/21) i l'últim (25/11/21) es realitzaran en modalitat presencial a IDFO TERRASSA. La resta de classes es realitzaran en modalitat Aula Virtual.
LA PART DEL CURS EN MODALITAT AULA VIRTUAL ES FARÀ PER VIDEOCONFERÈNCIA, EN DIRECTE AMB LA FORMADORA I LA RESTA DELS ALUMNES. S'HAURÀ DE RESPECTAR ELS DIES I L'HORARI I TENIR LA CÀMERA OBERTA. ÉS RECOMANABLE FER EL CURS UTILITZANT UN ORDINADOR DE SOBRETAULA, UN PORTÀTIL O TABLET.

 

Data Inici

28/10/2021

Hores

30

Modalitat

Mixta

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (MATINS)

ES FARÀ COM AULA VIRTUAL

És imprescindible tenir connectada la càmera durant la sessió. Es recomana ordinador de sobretaula, portàtil o tablet.
S'han de respectar els dies i l'horari de classe com si fos una classe presencial.

L'objectiu d'aquest curs és que sigui capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

 

Data Inici

28/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

 

Data Inici

28/10/2021

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

 

Data Inici

28/10/2021

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

 

Data Inici

29/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

GESTIÓ DEL TEMPS

 

Data Inici

29/10/2021

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

02/11/2021

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Data Inici

02/11/2021

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Curs de Vigilància i Seguretat Privada

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat.

El curs inclou 40 hores de pràctiques.

Places prioritariament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTE indiferenment del seu estat laboral actual

Requisits:
 • Nacionalitat espanyola o comunitaria
 • Estudis minims de l'ESO o equivalent homologats a Espanya
 • No tenir antecedents penals
 • Tenir aptituds fisiques i psiquiques per excecir com a personal de seguretat privada.


 

Data Inici

02/11/2021

Hores

330

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual.

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. Al finalitzar el curs, es faran 40 hores de pràctiques.


Abans de començar el curs es contactarà amb el sol-licitant per detallar els requisits d'accés i participar en el procés de selecció. 


L'objectiu general d'aquest curs és donar les tècniques necessàries pel desenvolupament de la Vigilància en Seguretat Privada,
 • Vigilar i protegir béns i persones evitant la comissió de delictes i infraccions.
 • Acompanyar a les persones per a la defensa de la seva integritat física
 • Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat.
 • Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns.
 • Tècniques i procediments professionals en la protecció de persones, instal·lacions i béns.
 • Mitjans de protecció i armament.
 • Tècniques de protecció de persones.

 

Data Inici

02/11/2021

Hores

330

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

MOS 77-726: MICROSOFT OFFICE WORD 2016. NIVELL AVANÇAT


PRIORITARIAMENT PER TREBALLADORS QUE ESTIGUIN O HAGIN ESTAT EN ERTO DES DE MARÇ 2020

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.
ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA Dedicació recomanada d´una hora al dia.

Data Inici

02/11/2021

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016. NIVELL INICIAL

Traslladar a l´alumnat els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office. Formar a l'alumnat seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcte preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses, en aquest cas Excel.

PRIORITARIAMENT PER TREBALLADORS QUE ESTIGUIN O HAGIN ESTAT EN ERTO DES DE MARÇ 2020

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA Dedicació recomanada d´una hora al dia.

Data Inici

02/11/2021

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COM PARLAR EN PÚBLIC

CURS PER A TREBALLADORS EN ACTIU AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS

Refermar la importància de l'ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge. Preparar el contingut d'un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic. 

 

Data Inici

04/11/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL PEMP (MATINS)

L'bjectiu del curs és proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de les Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

Curs per a treballadors en actiu prioritàriament. Places limitades per aturats i treballadors d'empresa pública.

Data Inici

04/11/2021

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL DEL CONDUCTOR A BORD

 

Data Inici

06/11/2021

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

RECICLATGE DE PRIMERS AUXILIS

CURS PER A TREBALLADORS EN ACTIU AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS

- Definir els conceptes de prevenció, socorrisme i salut.
- Conèixer el protocol de suport vital bàsic.
- Saber com s’ha d’actuar davant els accidents que habitualment es poden donar i saber realitzar l’actuació corresponent.
- Establir protocols de treball per tal que els alumnes, en el seu entorn, puguin saber com han d’actuar i quines són les prioritats davant una víctima d’accident.

 

Data Inici

08/11/2021

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451


CURS PER A TREBALLADORS EN ACTIU AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS

 

Data Inici

08/11/2021

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

MINDFULNESS

 

Data Inici

08/11/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451 (MATINS)

Data Inici

08/11/2021

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MOS 77-729: MICROSOFT POWERPOINT 2016

Data Inici

08/11/2021

Hores

35

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-730: MICROSOFT OFFICE ACCESS 2016

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Access i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Access.

PRIORITARIAMENT PER TREBALLADORS QUE ESTIGUIN O HAGIN ESTAT EN ERTO DES DE MARÇ 2020

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.
ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA Dedicació recomanada d´una hora al dia.

Data Inici

08/11/2021

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

PER NORMATIVA, CURS DIRIGIT A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS, AMB PLACES LIMITADES PER A TREBALLADORS/ES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I  PERSONES DESOCUPADES INSCRITES CON A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ AL SOC.Adquirir els coneixements bàsics establerts en el RD 202/2000, relatius a la Manipulació d'aliments i aplicar-los en l'entorn laboral. 

 

Data Inici

08/11/2021

Hores

10

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

 

Data Inici

08/11/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

MF1016_2 SUPORT EN L'ORGANITZACIÓ D'INTERVENCIONS EN L'ÀMBIT INSTITUCIONAL

Aquest curs correspon al mòdul MF1016 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

08/11/2021

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

CCNA MòDUL 3 : XARXES EMPRESARIALS, SEGURETAT I AUTOMATITZACIÓ

El curs CCNA introdueix els concepte bàsics d´adreçament, dispositius i protocols a la xarxa. Un cop assolits, s´aprofundeix en aspectes més avançats per a la gestió i administració de xarxes, com l´adreçament IPv4 i IPv6, l´enrutament estàtic i dinàmic, l´aplicació de seguretat en switches, routers i hosts, la configuració de xarxes sense fils i la implementació de tunelització. A més, s´estudien temàtiques tan rellevants avui en dia com la qualitat del servei, la virtualització i l´automatització de les xarxes.
Aquest curs té l´objectiu de facilitar a la comunitat IT una formació i certificació en l´ambit tecnològic, especialitzant-se en xarxes i Internet.

OBJECTIUS:
Aquest tercer curs s´enfoca en la interconexió de les xarxes mitjançant l´enrutament dinàmic (OSPF), l´aplicació d´ACLs i les configuracions dels protocols de les xarxes WAN. Per últim, sáborden temes tan importants i rellevants avui en dia com la qualitat del servei (QoS), la virtualització i la automatització de les xarxes.

Data Inici

09/11/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

TRANSPALET:ELECTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 

Data Inici

09/11/2021

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

EFECTES FíSICS I MENTALS DE LA COVID-19

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

Els objectius del curso son

Saber com funciona el cervell, per poder comprendre com reaccionem davant la malaltia.
- Identificar el què hem de saber, tant en l’aspecte físic com mental per comprendre les diferents conseqüències que podem patir.
- Comprendre com es comporten les emocions davant la Covid19 i la repercussió que això té en la química que circula pel nostre cos i la nostra ment.
- Descobrir les diferents afectacions que poden presentar les persones: fisiològiques, psicològiques, conductuals, i cognitives.
- Aprendre diferents tècniques per a prevenir, gestionar i reconduir els efectes de l’exposició present i futur a a la Covid19.

 

Data Inici

09/11/2021

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

MANIPULACIO D'ALIMENTS

 • Adquirir el coneixements bàsics establerts en el RD 202/2000 relatius a la manipulació d'aliments i la importància de la reglamentació alimentària.
 • Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.
 • Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària.
 • Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.

 

Data Inici

10/11/2021

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

 

Data Inici

11/11/2021

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MOBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Data Inici

11/11/2021

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Data Inici

13/11/2021

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS


CURS PER A TREBALLADORS EN ACTIU AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS

 

Data Inici

15/11/2021

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL AVANÇAT

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Excel amb contingut avançat . A mes et prepararà per poder assolir el certificat MOS  de Microsoft en l' especialitat d'Excel.

És altament recomanable realitzar prèviament el curs bàsic, especialment si es vol presentar a l'examen MOS.


PRIORITARIAMENT PER TREBALLADORS QUE ESTIGUIN O HAGIN ESTAT EN ERTO DES DE MARÇ 2020

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.
ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA Dedicació recomanada d´una hora al dia.

Data Inici

15/11/2021

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPTENCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

L'objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica perquè les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

 

Data Inici

15/11/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Places prioritaries per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat a ERTO indeferenment del seu estat laboral actual

L'obtectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones puguin utilizar aquesta tecnologia.

 

Data Inici

15/11/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

 • Adquirir el coneixements bàsics establerts en el RD 202/2000 relatius a la manipulació d'aliments i la importància de la reglamentació alimentària.
 • Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.
 • Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària.
 • Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.

 

Data Inici

15/11/2021

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

TRANSPALET : ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 

Data Inici

16/11/2021

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

16/11/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

 

Data Inici

17/11/2021

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS


- Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que  determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

18/11/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

EFECTES FÍSICS I MENTALS DE LA COVID-19

Aquest curs et permetrà saber com funciona el cervell per poder comprendre com reaccionem davant de la malaltia. Comprendre com es comporten les emocions davant de la Covid-19 i la repercussió que això té en la química que circula pel nostre cos i la nostra ment.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

24/11/2021

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Word.

 

Data Inici

25/11/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

EFECTES FÍSICS I MENTALS DE LA COVID-19

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

Identificar el què hem de saber, tant en l'aspecte físic com mental per comprendre les diferents conseqüències que podem patir.

 

Data Inici

13/12/2021

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MF1017_2 INTERVENCIÓ EN LA ATENCIÓ HIGIÈNICOALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1017 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

14/12/2021

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

Aquest curs et permetrà adquirir coneixements de l'entorn Excel i la capacitat de completar tasques de forma independent. Conèixer i demostrar l’aplicació correcta de les funcions principals d’Excel.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

11/01/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual. 


L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia .


CONTINGUTS:

Breu introducció a la informàtica. 
Què és la informàtica?

L'ordinador: components i perifèrics.
Sistemes Operatius i gestió de documents.

Altres aplicacions: Internet,connexió a Internet, navegadors, correu electrònic...

 

Data Inici

13/01/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451


Objectiu :
Capacitar a l'alumne pel maneig segur de les operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, per a obtenir el carnet de carretoner NORMA 58451.

 

Data Inici

15/01/2022

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

MINDFULNESS

PER NORMATIVA, CURS DIRIGIT A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS, AMB PLACES LIMITADES PER A TREBALLADORS/ES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I  PERSONES DESOCUPADES INSCRITES CON A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ AL SOC.L'objectiu d'aquest curs es oferir una formació sólida en els fonaments teòrics i pràctics del Mindfulness: meditació, psicologia i neurociència.Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

 

Data Inici

17/01/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016. NIVELL INICIAL

Formar a l'alumnat seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcte preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses, en aquest cas Excel.
Traslladar a l´alumnat els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office.

PRIORITARIAMENT PER TREBALLADORS QUE ESTIGUIN O HAGIN ESTAT EN ALGUNA OCASIÓ EN ERTO DES DE MARÇ 2020 A L'ACTUALITAT

 

Data Inici

17/01/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

Amb aquest curso aprendras a :
- Utilitzar les tècniques més avançades i les aplicacions en la gestió de magatzems.
- Integrar aquesta funció en l'estratègia logística de l'empresa per aconseguir productivitat i competitivitat


 

Data Inici

17/01/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Places prioritaries per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat a ERTO indeferenment del seu estat laboral actual

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.


 

Data Inici

18/01/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MF1018_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1018 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

21/01/2022

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP, FORMACIÓ CONTINUA RENOVACIÓ

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

 -Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció de vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

 

Data Inici

24/01/2022

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

MF1019_2 RECOLZAMENT PSICOSOCIAL. ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1019 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

25/01/2022

Hores

130

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETILLES NORMA UNE 58451

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.


 

Data Inici

25/01/2022

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA


Els objectius generals són els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la Secretaria d'Estat de Seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

Data Inici

31/01/2022

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.


 

Data Inici

02/02/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

COMPETENCIES DIGITALS BASIQUES


L'objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta teconologia

 

Data Inici

14/02/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

EFECTES FISICS I MENTALS DE LA COVID 19

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

Els objectius del curso son

Saber com funciona el cervell, per poder comprendre com reaccionem davant la malaltia.
- Identificar el què hem de saber, tant en l’aspecte físic com mental per comprendre les diferents conseqüències que podem patir.
- Comprendre com es comporten les emocions davant la Covid19 i la repercussió que això té en la química que circula pel nostre cos i la nostra ment.
- Descobrir les diferents afectacions que poden presentar les persones: fisiològiques, psicològiques, conductuals, i cognitives.
- Aprendre diferents tècniques per a prevenir, gestionar i reconduir els efectes de l’exposició present i futur a a la Covid19.

 

Data Inici

14/02/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual. 


Objectius del curs:

- Adquirir els coneixements necessaris sobre el maneig segur de transpaleta  i eliminar/reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

- Operativitat bàsica en el maneig de la transpaleta elèctrica.

 

Data Inici

19/02/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual. Objectiu general:

Amb aquest curs aprendràs a :
- Utilitzar les tècniques més avançades i les aplicacions en la gestió de magatzems.
- Integrar aquesta funció en l'estratègia logística de l'empresa per aconseguir productivitat i competitivitat.

 

Data Inici

05/03/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Word.

 

Data Inici

07/03/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxilis a les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.

Data Inici

22/03/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT OFFICE WORD 2016 NIVELL INICIAL

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual. 


Objectiu :

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Word.

 

Data Inici

24/03/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat


A continuació els cursos de espera relacionats amb la teva cerca

Si no has trobat el curs amb les condicions que cerques, pots inscriure’t en els nostres cursos d’espera indicant horari, lloc i modalitat que prefereixes. El nostre equip et contactarà quan el curs d’espera el que t’has inscrit es vagi a realitzar.

Actualització i especialització per a vigilants de seguretat, vigilants d' explosius i escortes privats: Llicència tipus C