TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Resultats de la cerca

       Nova Data

ADGD0308_MF0976 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

 

Data Inici

05/06/2020

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nova Data

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE GESTIÓ DE L'ESTRÈS PER VIGILANTS DE SEGURETAT

 

Data Inici

08/06/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nova Data

EDUCACIÓ PER LA VEU

Data Inici

29/06/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nova Data

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP " 

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

       Nova Data

CONTENCIÓ FíSICA I EMOCIONAL, MANEIG DE CRISIS D'AGRESSIVITAT

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

       Nova Data

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES TURÍSTICS

" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP " 

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

       Nova Data

VETLLADOR: SUPORT A LA INCLUSIÓ ESCOLAR

 

Data Inici

17/11/2020

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

MOS 77-730:MICROSOFT ACCESS 2016

Data Inici

02/06/2020

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTEN SEU SERVEI AL PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància del patrimonio històric i artístic.

A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

08/06/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP RENOVACIÓ

 

Data Inici

08/06/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

AUTOCAD 2D

Data Inici

08/06/2020

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

BIG DATA I

Data Inici

08/06/2020

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

EINES PER LA MEDIACIO

 

Data Inici

08/06/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

GESTIÓ DE L'ESTRÈS

 

Data Inici

08/06/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

 

Data Inici

08/06/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A

Podràs presentar-te o presentar a una tercera persona i podràs formular i respondre preguntes d'una manera senzilla.

Aquest programa formatiu juntament amb el curs A.1.B, et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Data Inici

08/06/2020

Hores

75

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.A


Aquest programa formatiu juntament amb el curs A.2.B et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Data Inici

08/06/2020

Hores

75

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMMUNITY MANAGER

 

Data Inici

08/06/2020

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.


 

Data Inici

08/06/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A (AULA VIRTUAL)


Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

09/06/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

AL•LÉRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES (AULA VIRTUAL)

Aprendràs a analitzar i aplicar les tècniques de servei en les diferents elaboracions.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ ACCIÓ FORMATIVA:

Conèixer la gestió dels al•lèrgens en la restauració col•lectiva per a la prevenció de
reaccions adverses.
Conèixer els requeriments de la legislació específica.
Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al•lèrgies i/o intoleràncies
alimentàries.

1. Conceptes generals
1.1. Reaccions adverses a aliments: classificació.
1.2. Intoleràncies
1.3. Al·lèrgies
1.4. L’anafilaxi
1.5. Situacions de risc
1.6. On trobem els al·lèrgens
2. Legislació sobre Informació Alimentària
2.1. Reglament UE 1169/2011
2.2. RD126/2015
3. Gestió del risc
3.1. Principis bàsics
3.2. Diagrama de gestió
3.3. Bones pràctiques
3.3. Contaminació creuada
3.4. Cartes i menús


 

Data Inici

09/06/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS (AULA VIRTUAL)

 

Data Inici

11/06/2020

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Data Inici

11/06/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

MOS 77-726: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL AVANÇAT

Aquest curs està orientat a l'obtenció de la certificació MOS de l'especialitat WORD i inclou de manera SUBVENCIONADA / SENSE COST PER A L'ALUMNE en la participació en una convocatòria de l'examen oficial de Microsoft. 

Aquesta certificació és de reconeixement en tots els països com la disposició de la qualificació professional en WORD. 
El cost en el mercat d'aquesta certificació és de 45€.

Data Inici

15/06/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

 •  Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la manipulació de productes alimentaris per a la prevenció de reaccions adverses.
 • Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

POSICIONAMENT WEB SEO/ SEM

Data Inici

15/06/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

75

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.B

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

75

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.B.

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant com a receptor com a emissor, i tant en la forma oral com escrita, així com a intervenir entre parlants de diferents llengües,
en situacions quotidianes i menys corrents que requereixen comprendre i produir missatges i textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un
repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè els alumnes puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del
nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Data Inici

15/06/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.D

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant com a receptor com a emissor,
i tant en la forma oral com escrita, així com a intervenir entre parlants de diferents
llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixen comprendre i produir
missatges i textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un
repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o
d'interès personal.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa
necessària perquè els alumnes puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del
nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

GESTIÓ DEL TEMPS

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

GOOGLE ANALYTICS I GOOGLE METATAGS

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.A


Aquest programa formatiu, juntament amb els cursos B1B, B1C i B1D,  et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Data Inici

15/06/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.C


Aquest programa formatiu, juntament amb els cursos B1A, B1B i B1D, et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Data Inici

15/06/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

EINES DE COACHING NIVELL 1

El coaching és un mètode que consisteix a entrenar, instruir o guiar un individu o grup amb l'objectiu que aconsegueixin complir les metes o projectes que s'han plantejat.

La base del coaching és precisament ajudar-se i conèixer-se primer a un mateix per després poder ajudar els altres.

A més amb el mètode Grow aprendràs no només aplicar-lo per aconseguir la meta, sinó mirar amb retrospectiva si no s'ha assolit. Entendre el punt en què ens hem equivocat, aprendre del que ha passat i començar a treballar de nou per a una nova ruta que permeti assolir l'objectiu.

Eleva el teu nivell de consciència trobant sentit, propòsit i pau interior. Gestiona sana i sàviament les emocions i experimenta un procés de creixement i alliberament personal.

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no té cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Formació dirigida prioritàriament a persones treballadors ocupades i amb places reduïdes per a treballadors desocupats.

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

XARXES SOCIALS

Una xarxa social es una estructura social on es creen relacions entre els membres d'una comunitat.

Aquestes xarxes permeten crear un espai virtual propi de cada persona o empresa on crear un perfil, pujar fotos, vídeos i contactar amb altres persones.

L'interès d'aquest curs serà obtenir una visió clara sobre les Xarxes Socials, les seves aplicacions, possibilitats i maneig per el seu aprofitament empresarial i social.

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no tenen cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa s'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL MALALT D'ALZHEIMER

La demència es una perduda de les funciones mentals el suficientment greus com per afectar les activitats i la vida diària.

Els tipus més comuns de demència són anomenats malalties neurodegeneratives. En aquestes afeccions les cèl·lules del cervell deixen de funcionar.

La malaltia d'Alzheimer es la forma més comuna de demència entre les persones grans.

L'ínterès d'aquest curs serà obtenir un coneixement pràctic i teòric sobre el diagnòstic, característiques i tractament de la malaltia d'Alzheimer.

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no tenen cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa s'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

SERVEIS ASISTENCIALS A VICTIMES DE MALTRACTAMENT

El maltractament en dones i infants respresenta actualmente una de les causes que mes impacten tant el el àmbit escolar com en el assistencial per les repercusions que generen a les seves vicitimes.
En aquest curso apendras la normativa relacionada amb la violència, les ienes de prevenció i els aspectes de comunicació lligats amb les consequeincies d'aquesta.

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL

L'objectiu d'aquest curs és adquirir les eines per tal d'identificar, comprendre i gestionar les pròpies emocions i les de les persones amb qui ens relacionem, la qual cosa ens ajuda a millorar la nostra qualitat de vida i  construir  relacions positives i de enriquiment mutu en tots els àmbits. A més, ens ajuda a enfocar les emocions cap a objectius i no cap a obstacles, la qual cosa ens fa ser més optimistes i proactius. Per tant, la intel·ligència emocional és essencial per al benestar mental.

En l'àmbit laboral, a més, ens procura un bon desenvolupament funcional dintre de les organitzacions, contribuint en la creació d'un bon clima laboral, en un major rendiment i en la millora en els processos de de presa de decisions, ja que bona part de les decisions que prenem sòn influenciades d'alguna manera per les nostres emocions.

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

BIG DATA

Objectiu:  Aquesta acció formativa,  introdueix en els conceptes bàsics del BIG DATA i l'aplicació de les seves eines bàsiques emprades en el seu anàlisi, presentació i interpretació.

LA DATA D'INICI DEL CURS POT VEURE'S AFECTADA PER LES MESURES RESTRICTIVES VINCULADES A L'ESTAT D'ALARMA

Data Inici

16/06/2020

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES (AULA VIRTUAL)

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia .

CONTINGUTS:
Breu introducció a la informàtica. 
Què és la informàtica?
L'ordinador: components i perifèrics.
Sistemes Operatius i gestió de documents.
Altres aplicacions: Internet,connexió a Internet, navegadors, correu electrònic...

 

Data Inici

16/06/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

TREBALL EN EQUIP (AULA VIRTUAL)


Si vols prosperar professionalment, és essencial desenvolupar i fomentar les habilitats i competències que demana ser membre d'un grup de treball.

Perquè un equip sigui efectiu a de formar-se atenent a tres punts claus:
 • L'objectiu: la fita que volem aconseguir. 
 • El paper de cada profesional: què s'espera de cada participant tenint en compte quins són els seus coneixements i habilitats. 
 • I els procediments: com es repartiran les tasques i com es va a coordinar tota l'activitat de el grup.
Aprèn a desenvolupar les teves habilitats i exerceix un paper eficaç i determinant en el teu grup de treball.

 

Data Inici

16/06/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016 NIVELL INICIAL (AULA VIRTUAL)


Adquiriràs coneixements com:
 • Crear i editar un llibre de fulles múltiples.
 • Utilitzar elements gràfics per a representar dades de manera visual.
 • Crear pressupostos, gràfics de rendiment, factures.
A part et prepararà per poder assolir el certificat MOS de Microsoft en la especialitat Excel.

 

Data Inici

18/06/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

EINES DE COACHING NIVELL 1 (AULA VIRTUAL)

En aquest curs aprofundiràs en l'ús de diferents metodologies per millorar les teves habilitats de comunicació i lideratge d'equips.

Ampliaràs les eines d'autoconeixement, la comunicació i el lideratge per seguir creixent personal i professionalment.

Aprendràs a afrontar la vida, empresarial i personal, amb positivisme, seguretat i confiança.

Desperta i eleva el teu nivell de consciència!!!

 

Data Inici

18/06/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

PLANS D'IGUALTAT

 

Data Inici

22/06/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

 

Data Inici

22/06/2020

Hores

10

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

HABILITATS DIRECTIVES

 

Data Inici

22/06/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H SEGONS NORMATIVA)

 

Data Inici

22/06/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

 

Data Inici

22/06/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMERç ELECTRòNIC I BOTIGA VIRTUAL

Amb aquest curso apendra les formes de comercialització de comerç electrònic i les tendencies que domines actualmente per la venda per internet.

 

Data Inici

22/06/2020

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

L'àmbit tributari es compleix i canviant, obligant als professionals a exercir una contínua revisió dels aspectes tributaris.

Vols estar al dia de les darreres novetats legislatives en matèria fiscal i comptable, i descobrir les eventuals implicacions que puguin tenir en la teva feina?

L'interès d'aquest curs serà analitzar les novetats  legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l'exercici en curs i les modificacions legals previstes per l'exercici següent, regulades en els Pressupostos Generals de l'Estat. També es podrà adquirir els coneixements de la problemàtica comptable i fiscal del tancament de l'any.

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no tenen cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa s'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Data Inici

22/06/2020

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

VIOLèNCIA MASCLISTA: EINES D'INTERVENCIó SOCIOEDUCATIVA

 

Data Inici

22/06/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT A AEROPORTS I RAIGS X

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports.

A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

23/06/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT EN SERVEIS AMB APARELLS DE RAIGS X

 

Data Inici

25/06/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

 

Data Inici

29/06/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

GESTIÓ DEL CANVI EN L'ORGANITZACIÓ

 

Data Inici

29/06/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MINDFULNESS

MINDFULNESS A L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ INFANTIL , PRIMARIA I SECUNDÀRIA.

Aquest curs està dirigit a mestres i professors, pedagogs, educadors socials, tècnics d'educació infatil, estudiants i altres professionals interessats a ampliar els seus coneixements i que vulguin créixer personal i professionalment.

Formación online reconeguda pel Departament d’Ensenyament,  aquesta activitat té els mateixos efectes administratius per al desenvolupament de la carrera professional del professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament.

Subvenció destinada a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats i persones treballadores a l’Administració Pública.
Persones  en situació d'ERTO es consideren treballadors en actiu.

Ser conscient del moment present, prestant atenció de forma intencionada, sense jutjar-lo, i sense tractar de controlar-lo, responent conscientment a les situacions de la vida diària.
Contribueix a reduir l'estrès i millora el benestar. A més facilita l'atenció i concentració en les tasques diàries, alhora que millora les relacions interpersonals i la presa de decisions.


 

Data Inici

01/07/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN ALUMNES AMB ALTERACIONS GREUS DE LA CONDUCTA.

Aquest curs està dirigit a mestres i professors, pedagogs, educadors socials, tècnics d'educació infatil, estudiants i altres professionals interessats a ampliar els seus coneixements i que vulguin créixer personal i professionalment.

Formación online reconeguda pel Departament d’Ensenyament,  aquesta activitat té els mateixos efectes administratius per al desenvolupament de la carrera professional del professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament.

Subvenció destinada a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats i persones treballadores a l’Administració Pública.
Persones  en situació d'ERTO es consideren treballadors en actiu.

Aquest curs ofereix elements i estratègies per a la seva gestió, ajudant a desenvolupar habilitats per saber actuar davant de situacions conflictives convertint-les en oportunitats de canvi en el qual els implicats formen part de el desenvolupament de l'procés i de la solució de la mateixa. Defineix el problema analitzant les causes i defineix objectius per actuar, genera alternatives per posar-les en pràctica i avalua els resultats. 

Data Inici

01/07/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

GESTIÓ DE L'ESTRÈS

GESTIÓ DE L'ESTRÈS A L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMARIA I SECUNDARIA.

Aquest curs té una durada de 30h
 • 20h lectives 
 • 10h per preparació  d' una activitat formativa amb una temàtica molt específica.

Aquest curs està dirigit a mestres i professors, pedagogs, educadors socials, tècnics d'educació infatil, estudiants i altres professionals interessats a ampliar els seus coneixements i que vulguin créixer personal i professionalment.

Formación online reconeguda pel Departament d’Ensenyament,  aquesta activitat té els mateixos efectes administratius per al desenvolupament de la carrera professional del professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament.

Subvenció destinada a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats i persones treballadores a l’Administració Pública.
Persones  en situació d'ERTO es consideren treballadors en actiu.

En aquest curs comprendràs l'estrès i les seves causes, detectaràs com t'afecta l'estrès i com pots gestionar-lo per tenir una vida plena i lliure de preocupacions. I a més coneixeràs l'efecte de les emocions treballant amb la respiració i el cos com a guies i factors clau per enfrontar-te a l'estrès.

 

Data Inici

01/07/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

TECNIQUES DE RELAXACIÓ

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ EN L'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMARIA I SECUNDARIA.

Aquest curs té una durada de 30h
 • 20h lectives 
 • 10h per preparació  d' una activitat formativa amb una temàtica molt específica.

Aquest curs està dirigit a mestres i professors, pedagogs, educadors socials, tècnics d'educació infatil, estudiants i altres professionals interessats a ampliar els seus coneixements i que vulguin créixer personal i professionalment.

Formación online reconeguda pel Departament d’Ensenyament,  aquesta activitat té els mateixos efectes administratius per al desenvolupament de la carrera professional del professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament.

Subvenció destinada a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats i persones treballadores a l’Administració Pública.
Persones  en situació d'ERTO es consideren treballadors en actiu.

Adquirir recursos per afrontar les tensions laborals i del dia a dia. Desenvolupar la capacitat de viure el moment present per potenciar la concentració i viure amb plenitud.Desenvolupar recursos per disminuir els nivells d' ansietat, tensió mental i depressió.

Data Inici

01/07/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D'ALIMENTS (AULA VIRTUAL)

 

Data Inici

09/07/2020

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTEN SERVEIS A CENTRES D'INTERNAMENT I DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT

 

Data Inici

14/07/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA VIGILANT DE SEGURETAT: VIGILÀNCIA EN CENTRES COMERCIALS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports.

A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

20/07/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA VIGILANT DE SEGURETAT: VIGILÀNCIA EN CENTRES HOSPITALARIS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports.
A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

21/07/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ADGD0308-MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

 

Data Inici

22/07/2020

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

EINES DE COACHING. NIVELL 1

Amb aquest curs podràs augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del coaching i també el lideratge d’equips.


 

Data Inici

01/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

ASCO

Curs subvencionat

APARADORISME

" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP " 

 

Data Inici

03/09/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

ADOBE ILLUSTRATOR


Objectius específics:
- Aprendre la diferència entre una imatge vectorial
d'una que no ho és
- Preparar la maquetació de maquetar material per
enviar a impremta
- Ser precís en el disseny d'imatges i formes vectorials
- Organitzar documents en espais de treball

 

Data Inici

03/09/2020

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA

 Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.
A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

03/09/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

COM PARLAR EN PÚBLIC

 

Data Inici

05/09/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016. NIVELL INICIAL

 

Data Inici

07/09/2020

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS: MICROSOFT OFFICE WORD 2016. NIVELL INICIAL

 

Data Inici

07/09/2020

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS: MICROSOFT OFFICE ACCESS 2016

 

Data Inici

07/09/2020

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

BIG DATA I

 

Data Inici

07/09/2020

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

AUTOCAD 3D

 

Data Inici

07/09/2020

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-725 MICROSOFT WORD 2016 INICIAL

 

Data Inici

07/09/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

PROGRAMACIÓ NEUROLLINGÜÌSTICA

Objectius generals:
- Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i experiències humanes.
Objectius específics:
- Aprendre a gestionar recursos davant dificultats relacionals i situacionals.
- Treballar amb eines de PNL per incrementar la comunicació, la relació d'ajuda, la creativitat i l'excel·lència personal i professional (disseny d'objectius-metes)

 

Data Inici

07/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

 

Data Inici

07/09/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

ANGLÈS A2A

 

Data Inici

07/09/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION (TARDAS)

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Aquest curs et servirà per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal

Data Inici

07/09/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MOS 77-730:MICROSOFT ACCESS 2016

Data Inici

08/09/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

PROMOCIÓ DE LA SALUT A LA FEINA: LA CURA DE LA SALUT DEL PROFESSIONAL

Objectius:

- Millorar els recursos i les habilitats pel desenvolupament profesional saludable en l'àmbit sanitari.

- Oferir un espai per l'aprenentatge, el debat i la reflexió sobre els factors psicosocials implicats en el continu de salut - malaltia.

Lloc d'impartició: Hospital de Badalona

Digirit a persones a l'atur i persones actives a l' empresa privada

 

Data Inici

08/09/2020

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ INFERMERA EN UN SERVEI D'URGÈNICES

Al ser un moment d'alta tensió, és fonamental estar preparat per fer correctament la feina en aquest tipus de casos. Per això, com més preparat i entrenat estiguis per actuar en aquest tipus de situacions millor serà la teva resposta i millor podràs exercir el teu treball.

L'objectiu principal del curs és proporcionar al professional de la salut les tècniques d'actuació en cas d'urgència en pacients amb diferents patologies.

T' oferim la possibilitat de conèixer els protocols a seguir, processos i procediments en un servei d'urgències per a l'eficàcia i la seguretat del pacient.

 

Data Inici

08/09/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

MANIPULADOR D'ALIMENTS

 

Data Inici

10/09/2020

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

MOS 77-729: MICROSOFT POWERPOINT 2016 

Data Inici

14/09/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308_MF0976 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.
Amb aquest curs aprendràs les metodologies comercials lligades al perfil administratiu.
La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat. Possibilitat de seguir fent la resta de mòduls al llarg del 2020.

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MOS: MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2016

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

35

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS: MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL AVANÇAT

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS: MICROSOFT OFFICE WORD 2016. NIVELL AVANÇAT

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016 AVANÇAT


Adreça: Carretera d' Esplugues, 14-16
               Hospitalet de Llobregat.
               (L1-METRO parada: Rambla Just Oliveras)

Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MF1018_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

ANGLES A.2.A

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

Data Inici

14/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016 AVANÇAT

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

GESTIÓ DE L'ESTRÈS

L'estrès laboral afecta indistintament a tots els nivells de l'organització, i influeix negativament en tots els àmbits de la vida personal, social i familiar. 

En aquest curs comprendràs l'estrès i les seves causes, detectaràs com t'afecta l'estrès i com pots gestionar-lo per tenir una vida plena i lliure de preocupacions. I a més coneixeràs l'efecte de les emocions treballant amb la respiració i el cos com a guies i factors clau per enfrontar-te a l'estrès.

Augmenta la teva sensació de benestar, lídia correctament amb l'estrès i viu amb més tranquil·litat i pau interior,

Pren el control de les teves emocions! 

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no té cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%. 

Formació dirigida prioritàriament a persones treballadors ocupades i amb places reduïdes per a treballadors desocupats


Adreça: Rambla Santa Mónica, 10. Barcelona

Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FABRICACIÓ ADDITIVA PER IMPRESSIÓ 3D

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

EINES DE COACHING NIVELL 1

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Amb aquest curs podràs augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del coaching i també el lideratge d’equips

Data Inici

14/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia .

CONTINGUTS:

Breu introducció a la informàtica. Què és la informàtica?
L'ordinador: components i perifèrics.
Sistemes Operatius i gestió de documents.
Altres aplicacions: Internet,connexió a Internet, navegadors, correu electrònic...

Adreça: Rambla del Raval, 29. Barcelona

Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

APARADORISME

Proporcionar tècniques per animar el punt de venda, realitzar promocions comercials, dissenyar rètols i cartells per a l'establiment, incrementar la rendibilitat de l'espai mitjançant tècniques creatives.
Potenciar la creativitat a l’hora de decorar un aparador, creant des de l'esbós inicial fins a la realització del seu aparador.

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

ASCO

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtic. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associata a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...). 

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

MOS 77-725:MICROSOFT WORD I


TEMARI:
Donar format al text, paràgrafs i seccions .
Crear i administrar referències.

Adreça: Carretera d' Esplugues, 14-16
               Hospitalet de Llobregat.
               (L1-METRO parada: Rambla Just Oliveras)

Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

PROMOCIÓ I NEGOCI A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP " 

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

GRAMÀTICA AVANÇADA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (PRESENCIAL)

OBJECTIUS: 

Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals. Aprofundir en l’ús gramatical de l’espai i el rol, mitjançant classificadors i identificacions amb diferents personatges.

CONTINGUTS: 

1. Comunitat Sorda: Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda. Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda.

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC: Discriminació Visual. Memòria Visual. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana.                                                         

3. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana: Classificadors descriptius. Aprofundiment de rol. Signes idiomàtics. Ús de l’espai. Variants de diferents signes.


 

Data Inici

15/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL

 • Crear i editar un llibre de fulles múltiples.
 • Utilitzar elements gràfics per a representar dades de manera visual.
 • Creació de pressupostos, gràfics de rendiment, factures.
INICI: 20 DE GENER
ADREÇA; Rambla del Raval, 29. Barcelona
Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL

La Intel·ligència Emocional ens permet prendre consciència de les nostres emocions, comprendre els sentiments dels altres, tolerar les pressions i frustracions de la vida quotidiana, desenvolupar la nostra capacitat de treballar en equip i adoptar una actitud empàtica i social, que ens brindarà més possibilitats de desenvolupament personal i professional.

Escoltar-les, atendre-les i regular-les contribueixen al nostre autoconeixement i a l'enfortiment del nostre entorn personal permetent-nos prendre decisions més intel·ligents integrant la raó i l'emoció.

Adquireix eines que et permetin viure el present, més consciència de què vols, què sents, què necessites, i fer-te responsable d'aconseguir-, aprenent a valorar-te positivament, i guanyar confiança en tu mateix.

Endinsa't en un viatge transformador!

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no té cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Formació dirigida prioritàriament a persones treballadors ocupades i amb places reduïdes per a treballadors desocupats.


Adreça: Rambla Santa Mónica, 10. Barcelona

Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0978 GESTIÓ D'ARXIUS

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

Mitjançant aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que son necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

AMPOSTA

Curs subvencionat

ESTRATÈGIES PERSONALS PER AL CONTROL DE L'ESTRÉS, BURNOUT I ALTRES CINGLES PSICOSOCIALS

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtic. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associata a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...). 

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

APARADORISME

 

Data Inici

16/09/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

ARENYS DE MAR

Curs subvencionat

EDUCACIÓ DE LA VEU

- Dominar les tècniques necessàries per prevenir i corregir els trastorns vocals en la pràctica docent, sent capaç d'identificar els situacions problemàtiques, i d'aplicar els tècniques de prevenció i reeducació de la veu.

 

Data Inici

16/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ANGLÈS B2A

 

Data Inici

16/09/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA (MATINS)

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Aquest curs està associat al certificat de professionalitat de Gestió de trucades de teleassistència.

Atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència.

 

Data Inici

16/09/2020

Hores

310

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

Data Inici

16/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS

Data Inici

16/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MINDFULNESS

 

Data Inici

17/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TORELLO

Curs subvencionat

APARADORISME

 

Data Inici

18/09/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

COMERÇ ELECTRÒNIC I BOTIGA VIRTUAL

" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP " 

 

Data Inici

18/09/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

MANIPULACIO D'ALIMENTS

Adquirir els coneixements bàsics establerts en el RD 202/2000 relatius a la manipulació d'aliments i aplicar-los a l'entorn laboral

 

Data Inici

18/09/2020

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

AMPOSTA

Curs subvencionat

GESTIO DE L'ESTRES

Data Inici

19/09/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat