TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

FORMACIÓ CONTÍNUA EN LÍNIA

Forma't a casa amb els nostres cursos online amb nou contingut cada mes.

Aquests cursos es realitzen de forma no presencial i mitjançant la plataforma de campus virtual on es pot accedir als diferents continguts del curs.

Aprèn de forma individual i de manera autònoma, tu decideixes l'horari en el qual vols o pots connectar-te, decideix el teu ritme d'aprenentatge. Tindràs un tutor per fer-li una consulta que contestarà en un màxim de 24 hores i que et guiarà en el contingut.

A través d'un navegador et connectaràs a un campus virtual on tindràs el contingut, activitats i avaluacions que hauràs de desenvolupar on i quan tu vulguis dins de les dates del curs.

NOMÉS NECESSITES UN ORDINADOR O TABLET, CONNEXIÓ A INTERNET I GANES D'APRENDRE


       Noves Dates

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCÉS DEL DOL (ONLINE)

EDICIÓ EXPRESS D'ESTIU
PEL 27 DE JUNY

100% ONLINE

AL SER UN CURS SECTORIAL NO PODEM ADMETRE COM ALUMNES A LES PERSONES QUE TREBALLIN EN UNA EMPRESA PÚBLICA. PLACES MOLT LIMITADES PER ATURATS/DES.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomanada d'una hora al dia però també pots dedicar 5 hores un dia, si et va millor, per exemple.

Per fer-ho necessites un ordinador o tablet i connexió a internet. Aprendràs a descriure que és el procés de dol i a conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar a les persones i a les famílies que viuen aquest procés.

 

Data Inici

27/06/2022

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

ATENCIÓ AL MALALT D'ALZHEIMER

 

Data Inici

08/07/2022

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

LOGÍSTICA INTEGRAL

 

Data Inici

16/09/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

NUTRICIÓ I DIETÈTICA

 

Data Inici

19/09/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA EN GERIATRIA

 

Data Inici

21/09/2022

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

XARXES SOCIALS

 

Data Inici

21/09/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

ACTUALITZACIÓ SÒCIO-LABORAL

 

Data Inici

03/10/2022

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

POSICIONAMENT WEB SEO/ SEM

 

Data Inici

22/09/2022

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

LIDERATGE D'EQUIPS

*** PLACES COMPLETES PER A TREBALLADORES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA***

Objectius generals:
- Incorporar aprenentatges de noves maneres de ser.
- Produir un canvi en la manera d observar situacions per declarar oportunitats.
- Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-ho de les seves explicacions.

Objectius específics:
- Liderar equips amb consciència i control d'un mateix.
- Conéixer definir i identificar situacions de lideratge.
- Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
- Incorporar eines de motivació al lideratge d'equips.
- Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant de conflictes.

Curs dirigit prioritàriament a Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors a ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa on treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs en modalitat ONLINE, és imprescindible disposar dordinador amb connexió a Internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, en ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

04/07/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

GAMIFICACIÓ EN L'APRENENTATGE

 

Data Inici

11/07/2022

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COM ELABORAR UN PLA DE MÀRQUETING DIGITAL

 

Data Inici

12/09/2022

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

CREACIÓ I MANTENIMENT DE PÀGINES WEB (AVANÇAT)

 

Data Inici

15/09/2022

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

Amb aquest curs apendràs a detectar y modificar patrons en las relacions i experiencias humanes. Apendràs a gestionar recursos davant dificultats en les relacions i a treballar amb eines PNL per incrementar la comunicació i la creativitat personal i professional.

La dirección de IDFO se reserva el derecho de aplazar o anular el curso si no se alcanza el mínimo de alumnos necesarios para que sea viable.

 

Data Inici

19/09/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COM DISSENYAR, ORGANITZAR I TUTORITZAR CURSOS E-LEARNING

 

Data Inici

26/09/2022

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

VIOLèNCIA MASCLISTA: EINES D'INTERVENCIó SOCIOEDUCATIVA

 

Data Inici

26/09/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

SERVEIS ASSISTENCIALS A VÍCTIMES DE MALTRACTAMENT

 

Data Inici

03/10/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H SEGONS NORMATIVA)


Objectius generals: Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV) Objectius específics:Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball. Conèixer els marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos. Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa. Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció. Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.

La dirección de IDFO se reserva el derecho de aplazar o anular el curso si no se alcanza el mínimo de alumnos necesarios para que sea viable.

 

Data Inici

17/10/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D'ALIMENTS

Adquirir el coneixements bàsics establerts en el RD 109/2010 relatius a la manipulació d'aliments i la importància de la reglamentació alimentària.
Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.
Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària.
Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

07/11/2022

Hores

6

Modalitat

On-line

Curs subvencionat