TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

FORMACIÓ CONTÍNUA EN LÍNIA

Forma't a casa amb els nostres cursos online amb nou contingut cada mes.

Aquests cursos es realitzen de forma no presencial i mitjançant la plataforma de campus virtual on es pot accedir als diferents continguts del curs.

Aprèn de forma individual i de manera autònoma, tu decideixes l'horari en el qual vols o pots connectar-te, decideix el teu ritme d'aprenentatge. Tindràs un tutor per fer-li una consulta que contestarà en un màxim de 24 hores i que et guiarà en el contingut.

A través d'un navegador et connectaràs a un campus virtual on tindràs el contingut, activitats i avaluacions que hauràs de desenvolupar on i quan tu vulguis dins de les dates del curs.

NOMÉS NECESSITES UN ORDINADOR O TABLET, CONNEXIÓ A INTERNET I GANES D'APRENDRE


       Places Lliures

PLANS D'IGUALTAT


NO QUEDEN PLACES PER TREBALLADORS/ES DE L'EMPRESA PÚBLICA.

Continguts
1. Definició de conceptes sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
2. Pla d’igualtat d’oportunitats: com dissenyar-lo i implantar-lo
3. Exemples de plans d’igualtat i altres propostes
4. Classificació professional i ascensos
5. Assetjament en l’àmbit de l’empresa
6. Plans d’igualtat i assetjament
7. Negociació col·lectiva i plans d’igualtat
8. Prevenció de riscos laborals i maternitat
9. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar

 

Data Inici

12/04/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

XARXES SOCIALS

 

Data Inici

23/03/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

LOGÍSTICA INTEGRAL

 

Data Inici

24/03/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCÉS DEL DOL (ONLINE)


AL SER UN CURS SECTORIAL NO PODEM ADMETRE COM ALUMNES A LES PERSONES QUE TREBALLIN EN UNA EMPRESA PÚBLICA. PLACES LIMITADES PER ATURATS/DES.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomanada d'una hora al dia però també pots dedicar 5 hores un dia, si et va millor, per exemple.

Per fer-ho necessites un ordinador o tablet i connexió a internet. Aprendràs a descriure que és el procés de dol i a conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar a les persones i a les famílies que viuen aquest procés.

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

ATENCIÓ D'INFERMERIA AL PACIENT POLITRAUMÀTIC (ONLINE)


ÉS UN CURS SECTORIAL. NO PODEM ADMETRE COM ALUMNES A LES PERSONES QUE TREBALLIN EN UNA EMPRESA PÚBLICA.

PLACES LIMITADES PER PERSONES ATURADES.


ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomenada d'una hora al dia però també pots dedicar 5 hores un dia, si et va millor, per exemple.
Per fer-ho necessites un ordinador o tablet i connexió a internet.Els objectius del curs son aprendre les tècniques i les cures d'infermeria adients per poder-les aplicar al pacient, actuant d'acord a les normes i els principis ètics de comportament assistencial i conèixer els diferents quadres que poden presentar-se en un pacient politraumàtic i el seu tractament quan ingressa en el servei d'urgències.

 

Data Inici

02/05/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

COMMUNITY MANAGER

CURS 100% ONLINE

Mitjançant aquest curs podràs comprendre el treball i les responsabilitats del community manager com a clau en la nova estructura de les organitzacions i conèixer els avantatges de les xarxes socials com a estratègia de les organitzacions davant altres formats tradicionals.

 

Data Inici

03/05/2023

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

ATENCIÓ AL MALALT D'ALZHEIMER

 

Data Inici

13/04/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

POSICIONAMENT WEB SEO/ SEM

 

Data Inici

20/04/2023

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

COM ELABORAR UN PLA DE MÀRQUETING DIGITAL

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

COM DISSENYAR, ORGANITZAR I TUTORITZAR CURSOS E-LEARNING

 

Data Inici

08/05/2023

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

NUTRICIÓ I DIETÈTICA

Amb aquest curs es revisaran els aspectes bàsics de la nutrició i la diètetica en els éssers humans. I s'aprofundirà en els aspectes de la nutrició en les diferents fases del desenvolupament, en els requeriments en les situacions normals i en el valor de l'estat nutricional.
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS  PER CONCILIAR-LO AMB LA FEINA.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomanada d'una hora al dia ó 5 hores a la setmana. Per fer-lo necessites un ordinador o tablet i connexió a internet.

 

Data Inici

20/03/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMERÇ ELECTRÒNIC I BOTIGA VIRTUAL

Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en Internet, i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l'economia global i el desenvolupament empresarial.

AQUESTA FORMACIÓ ES VALIDA PER LA JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA D'AJUDA A AUTONOMS I MICROEMPRESES DE LA GENERALITAT DINS DE LA SUBVENCIÓ OCUPACIÓ MES TRANSFORMACIÓ

EN AQUEST CURS NO HI HAN PLACES PER A PERSONAS QUE TREBALLEN EN L'ADMINISTRACIÓ PUBLICA

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

CREACIÓ I MANTENIMENT DE PÀGINES WEB (NIVELL BàSIC)

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

NOMINES I SEGURETAT SOCIAL I

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

PER NORMATIVA, en aquest curs NO es poden inscriure treballadors d'Administració pública.

L'àmbit tributari és complex i canviant, obligant als professionals a exercir una contínua revisió dels aspectes tributaris.

Vols estar al dia de les darreres novetats legislatives en matèria fiscal i comptable, i descobrir les eventuals implicacions que puguin tenir en la teva feina?

L'interès d'aquest curs serà analitzar les novetats  legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l'exercici en curs i les modificacions legals previstes per l'exercici següent, regulades en els Pressupostos Generals de l'Estat. També es podrà adquirir els coneixements de la problemàtica comptable i fiscal del tancament de l'any.

Objectius generals:
- Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
- Definir els objectius de la comptabilitat.
- Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

PER NORMATIVA, en aquest curs NO es poden inscriure treballadors d'Administració pública.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

INTRODUCCIó A LA GESTIó DE PROJECTES – CERTIFICACIó PMI READY

 • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de la gestió de projectes
 • Aplicar metodologies tradicionals basades en plans
 • Aplicar frameworks i metodologies àgils
 • Aplicar frameworks d’analistes de negocis

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

50

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

INTRODUCCIó A LA GESTIó DE PROJECTES – CERTIFICACIó PMI READY

 • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de la gestió de projectes
 • Aplicar metodologies tradicionals basades en plans
 • Aplicar frameworks i metodologies àgils
 • Aplicar frameworks d’analistes de negocis

 

Data Inici

18/04/2023

Hores

50

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

AZ-204 MICROSOFT CERTIFIED AZURE DEVELOPER ASSOCIATE

 

Data Inici

19/04/2023

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

AZ-104 MICROSOFT CERTIFIED:AZURE ADMINISTRATOR ASSOCIATE

 • Protegir identitats amb Azure Active Directory i implementar usuaris i grups.
 • Administrar subscripcions i comptes, implementar polítiques d'Azure i fer servir el control d'accés basat en rols.
 • Utilitzar eines que fa servir un administrador de Azure per gestionar una infraestructura: Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI i Resource Manager.
 • Conèixer conceptes bàsics de xarxes virtuals com subxarxes, adreçament IP, grups de seguretat de xarxa, Azure Firewall i Azure DNS.
 • Conèixer les característiques de connectivitat entre llocs: Vnet Peering, VirtualNetwork Gateways i Site-to-Site Connections.
 • Desenvolupar estratègies de trànsit de xarxa: Encaminament de xarxa i els punts finals de servei, Azure Load Balanç, Azure Application Gateway i Traffic Manager.

 

Data Inici

19/04/2023

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS: AZ-900

 

Data Inici

21/04/2023

Hores

20

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL AVANÇAT

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Excel amb contingut avançat. A més, et prepararà per poder assolir el certificat MOS  de Microsoft en l'especialitat d'Excel.

És recomanable realitzar prèviament el curs bàsic, especialment si es vol presentar a l'examen MOS.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA I POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM ET VAGI MILLOR.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA.  Dedicació recomanada dues hores al dia.

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Data Inici

24/04/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

NOMINES I SEGURETAT SOCIAL II


-Ser capaç de confeccionar contractes , nòmines i seguretat social , així com de gestionar  els aspectes legals mes rellevants .
- Desenvolupar l'activitat laboral en el àmbit de las gestió administrativa.
- DOminar la confecció de tramitar nòmines .

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

SERVEIS ASSISTENCIALS A PERSONES AMB DEPENDENCIA

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

VIOLÈNCIA MASCLISTA: EINES D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA


1. Conceptes bàsics de violència.
2. Intervenció amb dones.
3.Intervenció en menors.
4. Recomanacions per als i les professionals d’atenció directa.

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COM PARLAR EN PUBLIC

- Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge.
- Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor.
- Identificar les característiques dels actes comunicatives.

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

AZ_500 MICROSOFT CERTIFIED: AZURE SECURITY ENGINEER ASSOCIATE

Data Inici

28/04/2023

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

MOS 77-726: MICROSOFT OFFICE WORD 2016. NIVELL AVANÇAT


La formació s'impartirà en modalitat ONLINE i a través de la plataforma podràs gestionar el teu temps d'estudi al teu ritme.

L'accés a la plataforma serà 24h al dia els 7 dies de la setmana. Dedicació recomanada d'una hora al dia.

 

Data Inici

02/05/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

LA GAMIFICACIÓ A L'APRENENTATGE

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Amb aquest curs coneixeràs les oportunitats educatives del joc. Aprendràs a triar els jocs a partir dels objectius pedagògics que es volen treballar.

La gamificació és una eina poderosa perquè els professors aconsegueixin captar l'atenció dels seus alumnes.

EN AQUEST CURS NO HI HAN PLACES PER A PERSONES QUE TREBALLEN EN L'ADMINISTRACIÓ PUBLICA

 

Data Inici

03/05/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

LES INTEL-LINGÈNCIES MÚLTIPLES A L'AULA: DE LA TEORIA A LES PROGRAMACIONS

OBJECTIUS:

-Donar a conèixer la teoria de les intel-ligències Múltiples.
-Facilitar eines metodològiques per l'aplicació de les intel-ligències    Múltiples a l'aula.
-Aprendre a programar a partir de la Teoria de les intel-ligències Múltiples.

EN AQUEST CURS NO HI HAN PLACES PER A PERSONES QUE TREBALLEN EN L'ADMINISTRACIÓ PUBLICA


 

Data Inici

03/05/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT 365 FUNDAMENTALS: MS-900

 •     Diferenciar els diferents models de serveis al núvol.
 • Identificar les principals diferències entre Microsoft 365 i Office 365.
 • Planificar una migració a Microsoft 365.
 • Identificar les principals diferències entre els serveis locals de Microsoft i els serveis al núvol de Microsoft 365.
 •  Definir la mobilitat empresarial en Microsoft 365.
 •  Identificar com els serveis de Microsoft 365 afavoreixen el treball en equip.
 • Descriure l'administració i la protecció dels dispositius al núvol i l'ús de Intune.
 • Descriure la protecció de dades i l'ús de Azure Information Protection.
 • Descriure el compliment normatiu en general i les característiques del compliment en Microsoft 365.
 • Descriure les subscripcions, llicències, facturació i suport de Microsoft 365.

 

Data Inici

05/05/2023

Hores

20

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

DEVOPS PER A ADMINISTRADORES - LPIC-OT: DEVOPS TOOLS ENGINEER

 • Obtenir els coneixements necessaris de les eines més utilitzades, per a un Operador o Administrador de Sistemes, en els entorns de feina amb filosofia DevOps.
 • Capacitar per a demostrar que posseeix les habilitats i coneixements necessaris per a desenvolupar les següents eines: Docker, Kubernetes, Swarm, Vagrant, Ansible, Cloud deploiment, etc.
 • Reduir el temps d'entrega i millora el cicle de vida de les aplicacions.
 • Preparar a l'assistent el temari dirigit a administradores de sistema de l'examen LPIC-OT 701: DevOps Tool Engineer.

 

Data Inici

05/05/2023

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

SERVEIS ASSISTENCIALS A VICTIMES DE MALTRACTAMENTS

- Conèixer el marc legislatiu sobre la protecció a les persones víctimes de violència de gènere tant dones com a menors. 
- Conèixer sobre la influència de la violència en els menors i dones, a més de les diferents definicions del fenomen social així com les seves característiques i mètodes de prevenció.
- Ampliar coneixements sobre el maltractament i abús a dones i mètodes de prevenció social.
- Aprendre sobre el maltractament i abús a menors i mètodes de prevenció social.
- Aprendre diferents tècniques de comunicació, que amb una utilització adequada, puguem resoldre situacions complexes en el treball.

 

Data Inici

08/05/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MINDFULNESS

L'objectiu d'aquest curs es oferir una formació sólida en els fonaments teòrics i pràctics del Mindfulness: meditació, psicologia i neurociència.
Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats i Administració Pública. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

***Les places per a Desocupats i Administració Pública estan plenes***

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

08/05/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPTABILITAT AVANÇADA

- Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Objectius específics:
- Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
- Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
- Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius d'informació final.
- Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
- Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables.
- Aconseguir una autonomia important de l'alumne en el camp comptable.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

10/05/2023

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

SERVEIS AL NÚVOL AMB (CLOUD) AWS-NIVELL 1 EINES PEL TREBALL

 

Data Inici

15/05/2023

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

***Places per a persones en situació d'atur plenes***

Objectius generals:
- Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
- Definir els objectius de la comptabilitat.
- Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.

Objectius específics:
- Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics.
- Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
- Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
- Ensenyar li determinats temes concrets d’aplicació general.
- En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1,5h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

15/05/2023

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

NEUROCIÈNCIA I CREATIVITAT

 

Data Inici

22/05/2023

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

GESTIÓ DEL TEMPS

Data Inici

05/06/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

EINES PER A LA MEDIACIO

Data Inici

12/06/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat