TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Resultats de la cerca

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. (PRL)

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

Objectius generals: Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV)


 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC.
Prendre consciència de la expressió corporal i facial.
Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
Donar informació personal bàsica.
Adquirir habilitats amb el sistema dactilògic.
Potenciar la memòria visual.

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

Conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

Este curso capacita para desarrollar habilidades y destrezas que permiten resolver situaciones conflictivas con la máxima eficacia posible.

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

XARXES SOCIALS

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per gestionar les Xarxes Socials pròpies

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MINDFULNESS

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat