TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Resultats de la cerca

       Places Lliures

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, etc.).

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment des de Març de l'any 2020 a l'actualitat hi hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

25/01/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVEL INICIAL

Amb aquest curs podràs entendre, comprendre i realitzar operacions per l´ús professional de l´eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d´objectes.

PRIORITARIAMENT PER TREBALLADORS QUE ESTIGUIN O HAGIN ESTAT EN ERTO DES DE MARÇ 2020

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L´ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Data Inici

10/12/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.Curs per a treballadors en actiu preferentment encara que es disposa places per desocupats.

Amb aquest curso aprendras a :

- Utilitzar les tècniques més avançades i les aplicacions en la gestió de magatzems.
- Integrar aquesta funció en l'estratègia logística de l'empresa per aconseguir productivitat i competitivitat

Per més informació: mgil@idfo.com

 

Data Inici

13/12/2021

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EFECTES FÍSICS I MENTALS DE LA COVID-19

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Identificar el què hem de saber, tant en l'aspecte físic com mental per comprendre les diferents conseqüències que podem patir.

 

Data Inici

13/12/2021

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MF1017_2 INTERVENCIÓ EN LA ATENCIÓ HIGIÈNICOALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1017 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

21/12/2021

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016. NIVELL INICIAL

Traslladar a l´alumnat els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office. Formar a l'alumnat seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcte preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses, en aquest cas Excel.

PRIORITARIAMENT PER TREBALLADORS QUE ESTIGUIN O HAGIN ESTAT EN ERTO DES DE MARÇ 2020

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L´ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.


ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA Dedicació recomanada d´una hora al dia.

 

Data Inici

10/01/2022

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-726: MICROSOFT OFFICE WORD 2016. NIVELL AVANÇAT

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l'entorn Word a nivell avançat. A més et prepararà per poder assolir el certificat MOS de Microsoft en l'especialitat Word.

PRIORITARIAMENT PER TREBALLADORS QUE ESTIGUIN O HAGIN ESTAT EN ERTO DES DE MARÇ 2020

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L´ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.


ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA Dedicació recomanada d´una hora al dia.

 

Data Inici

10/01/2022

Hores

45

Modalitat

On-line

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

Aquest curs et permetrà adquirir coneixements de l'entorn Excel i la capacitat de completar tasques de forma independent. Conèixer i demostrar l’aplicació correcta de les funcions principals d’Excel.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

11/01/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual.

Places limitades per a Treballadors en actiu i/o Autònoms i Aturats.

Per normativa, no poden accedir a aquesta formació Treballadors de l' Administració Pública.

Formació dirigida a usuaris que no tenen cap coneixement informàtic.

Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associats a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

 

Data Inici

13/01/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual. 


L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia .


CONTINGUTS:

Breu introducció a la informàtica. 
Què és la informàtica?

L'ordinador: components i perifèrics.
Sistemes Operatius i gestió de documents.

Altres aplicacions: Internet,connexió a Internet, navegadors, correu electrònic...

 

Data Inici

13/01/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451


Objectiu :
Capacitar a l'alumne pel maneig segur de les operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, per a obtenir el carnet de carretoner NORMA 58451.

 

Data Inici

14/01/2022

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE58451.

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

Capacitar a l'alumne pel maneig segur de les operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, per a obtenir el carnet de carretoner NORMA 58451.

Per més informació: mgil@idfo.com 

 

Data Inici

17/01/2022

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MOS 77-730: MICROSOFT OFFICE ACCESS 2016

 

Data Inici

17/01/2022

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-729: MICROSOFT POWERPOINT 2016

Data Inici

17/01/2022

Hores

35

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Places prioritaries per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat a ERTO indeferenment del seu estat laboral actual
Per aquest curs no hi han places per treballadors de l'Administració Publica

L'obtectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones puguin utilizar aquesta tecnologia.

 

Data Inici

17/01/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

Amb aquest curso aprendras a :
- Utilitzar les tècniques més avançades i les aplicacions en la gestió de magatzems.
- Integrar aquesta funció en l'estratègia logística de l'empresa per aconseguir productivitat i competitivitat


 

Data Inici

17/01/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES


En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Formació dirigida a usuaris que no tenen cap coneixement informàtic. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associats a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

 

Data Inici

17/01/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Places prioritaries per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat a ERTO indeferenment del seu estat laboral actual

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.


 

Data Inici

18/01/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

COMPETENCIES DIGITALS BASIQUES


L'objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta teconologia

 

Data Inici

18/01/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP FORMACIÓ CONTÍNUA

OBLIGADA ASSITÈNCIA MÍNIMA PRESENCIAL AL CURS DEL 95%.

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.


En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

 

Data Inici

22/01/2022

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

MF1017_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ HIGIENICOALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-ho, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

Tots els professionals de sector hauran de disposar d'una titulació oficial.

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu grau mitjà de la mateixa família professional, de manera que si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

Atenció sociosanitària en institucions (SSCS0208)

Compost pels següents mòduls:

MF1016 SUPORT A L'ORGANITZACIÓ D'INTERVENCIONS A L'ÀMBIT INSTITUCIONAL (100 H)

MF1017 INTERVENCIÓ A L'ATENCIÓ higiènic ALIMENTÀRIA A INSTITUCIONS (70 H)

Estudiaràs les tècniques d'higiene personal, analitzant les característiques dels usuaris, i identificant les condicions higièniques que ha de complir, mantenint l'ordre i les condicions higienicosanitàries de l'entorn dels mateixos.

MF1018 INTERVENCIÓ A L'Atenció sociosanitària A INSTITUCIONS (70 H)

MF1019 SUPORT PSICOSOCIAL, ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS (130 H)

MP0029 MÒDUL DE PRÀCTIQUES (80 H)

Sortides professionals:

Auxiliar sociosanitari en centres privats i centres públics

Cuidador professional de persones dependents en centres ocupacionals, clíniques, centres d'estada diürna i centres d'atenció primerenca

Gerocultor en residències de persones grans i dependents, així com en centres de dia, pisos tutelats i altres institucions socials

Auxiliar en residències de persones amb discapacitat, física o intel.lectual

Places prioritàriament per a persones que en algun moment des de Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA MÍNIMA PRESENCIAL DEL 75%

NO PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Per més informació: mgil@idfo.com

 

Data Inici

24/01/2022

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

Amb aquest curso aprendras a :
- Utilitzar les tècniques més avançades i les aplicacions en la gestió de magatzems.
- Integrar aquesta funció en l'estratègia logística de l'empresa per aconseguir productivitat i competitivitat

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

24/01/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES

 

Data Inici

24/01/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL AVANÇAT

Data Inici

24/01/2022

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP. FORMACIó CONTíNUA RENOVACIó

L'objectiu és desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles industrials d'empreses establertas en qualsevol estat membre de la Unió Europea. 

Places prioritàriament per a persones que en algun moment des de Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual

ASSISTÈNCIA OBLIGATORIA MÍNIMA PRESENCIAL DEL 95%

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 


Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29. 

Per més informació: mgil@idfo.com

 

Data Inici

24/01/2022

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP, FORMACIÓ CONTINUA RENOVACIÓ

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

 -Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció de vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

 

Data Inici

24/01/2022

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS A INSTITUCIONS SOCIALS


En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari a la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinar competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

 

Data Inici

24/01/2022

Hores

450

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.


 

Data Inici

25/01/2022

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

En aquest curs no poden participar traballadors de l'Administració Pública.

Entendre, comprendre i fer operacions per l'ús professional de l'eina Microsoft Excel 2016 tals com la creació i administració de fulls de càlcul, l'administració de cel·les de dades i intervals, la creació de taules, la realització d'operacions amb fórmules i funcions i la creació de gràfics i objectes.

 

Data Inici

25/01/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual.

Objectos generals: 

- Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes. 

- Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Operativitat bàsica en el Maneig de la Transpaleta Elèctrica.

Per més informació: mgil@idfo.com

 

Data Inici

27/01/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPORT, CAP : QUALIFICACIÓ INCIAL ACCELERADA, MERCADERIES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.


Preparar-se per obtener el certificat d'aptitud professional (CAP) per l'especialitat de mercaderies, que per al desenvolupment de la seva feina utilitzin qualsevol d'aquets permisos: C1, C, EC

OBLIGADA ASSISTÈNCIA MÍNIMA PRESENCIAL AL CURS DEL 95%.

Curs per a treballadors/es en actiu

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS/ES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

 

Data Inici

27/01/2022

Hores

140

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

EFECTES FÍSICS I MENTALS DE LA COVID-19

Aquest curs et permetrà saber com funciona el cervell per poder comprendre com reaccionem davant de la malaltia. Comprendre com es comporten les emocions davant de la Covid-19 i la repercussió que això té en la química que circula pel nostre cos i la nostra ment.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

27/01/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

MF1019_2 RECOLZAMENT PSICOSOCIAL. ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1019 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

28/01/2022

Hores

130

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP RENOVACIÓ

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció de vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

OBLIGADA ASSISTÈNCIA MÍNIMA PRESENCIAL AL CURS DEL 95%.

Curs per a treballadors/es en actiu

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS/ES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

 

Data Inici

29/01/2022

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

MF0250_2 ATENCIÓ I RECOLÇAMENT PSICOSOCIAL DOMICILIARI

METODOLOGIA PRESENCIAL AMB CLASSES VIRTUALS

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-lo, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

Tots els professionals del sector hauran de disposar d'una titulació oficial.

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu Grau Mitjà de la mateixa família professional, per la qual cosa si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI (SSCS0108)

Compost pels següents mòduls:

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170h)

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210h)

Coneix i analitza les característiques i necessitats biopsicosociales de les persones dependents, determinant les actituds i valors que ha de manifestar el professional.
Identifica, les singularitats més destacables en una unitat de convivència i les principals necessitats de suport psicosocial que genera.

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100h)

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària apersonas en el domicili. (120h)

Sortides professionals:

Auxiliar d'Atenció Sociosanitària en Domicilis en empreses del sector.

Auxiliar d'Ajuda a domicili en pisos tutelats.

Assistent personal d'atenció domiciliària en domicilis particulars.

Feix de la teva vocació la teva professió!

Places prioritàriament per a persones que en algun moment des de Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA MÍNIMA PRESENCIAL DEL 75%

NO PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Per més informació: mgil@idfo.com

 

Data Inici

31/01/2022

Hores

210

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

EFECTES FÍSICS I MENTALS DE LA COVID-19

Places prioritaries per a persones que en algun moment, desde Març de l'any 2020 a l'actualitat, hagin estat a ERTO indeferenment del seu estat laboral actual, i places limitades per a aturats, treballadors en actiu i autònoms.

Els objectius del curso son:

-Saber com funciona el cervell, per poder comprendre com reaccionem davant la malaltia.
- Identificar el què hem de saber, tant en l’aspecte físic com mental per comprendre les diferents conseqüències que podem patir.
- Comprendre com es comporten les emocions davant la Covid19 i la repercussió que això té en la química que circula pel nostre cos i la nostra ment.
- Descobrir les diferents afectacions que poden presentar les persones: fisiològiques, psicològiques, conductuals, i cognitives.
- Aprendre diferents tècniques per a prevenir, gestionar i reconduir els efectes de l’exposició present i futur a a la Covid19.

 

Data Inici

31/01/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

DOCèNCIA DE LA FORMACIó PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIó

El certificat de professionalitat Docència de la formació professional per a l'ocupació està dirigit a totes aquelles persones que vulguin comptar amb l'acreditació per poder ser docent de formació no reglada

Per aquest curs no hi han places per treballadors de l'Administració Publica

Places prioritariament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferenment del seu estat laboral actual

Objetius del curs

 • Avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge en les accions formatives per a l'ocupació
 • Facilitar informació i orientació laboral i promoure la qualitat de la formació professional per a l'ocupació
 • Impartir i tutorizar accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics
 • Programar accions formatives per a l'ocupació adequant-les a les característiques i condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral
 • Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Docència de la formació professional per a l'ocupació'

Temari:

 • Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació
 • Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupació
 • Impartició d'accions formatives per a l'ocupació
 • Tutorizació d'accions formatives per a l'ocupació
 • Avaluació del procés d'ensenyament-aprenenetatge en formació professional per a l'ocupació
 • Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació

 

Data Inici

31/01/2022

Hores

380

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

L'objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta teconologia.
Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtic. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associata a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).


La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable

 

Data Inici

31/01/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L'objectiu general es aprendre els conceptes i habilitats basiques de l'informàtica per que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.


En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

 

Data Inici

31/01/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA


En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública. 

Els objectius generals són els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la Secretaria d'Estat de Seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Data Inici

31/01/2022

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MF1018_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1018 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

31/01/2022

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Places prioritaries per a persones que en algun moment, desde Març de l'any 2020 a l'actualitat, hagin estat a ERTO indeferenment del seu estat laboral actual.

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia .

CONTINGUTS:

Breu introducció a la informàtica. Què és la informàtica?
L'ordinador: components i perifèrics.
Sistemes Operatius i gestió de documents.
Altres aplicacions: Internet,connexió a Internet, navegadors, correu electrònic...

 

Data Inici

01/02/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

MOS 77-725 MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word i la capacitat de completar tasques de manera independent. També podràs conèixer i demostrar l'aplicació correcta de les funcions principals de word i en concret crear i editar documents com informes, butlletins, curriculums i correspondència empresarial.

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.


En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

 

Data Inici

01/02/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

EFECTES FÍSICS I MENTALS DE LA COVID-19

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual.Objectius del curs :

- Saber com funciona el cervell, per poder comprendre com reaccionem davant la malaltia.
- Identificar el què hem de saber, tant en l'aspecte físic com mental per comprendre les diferents conseqüències que podem patir.
- Comprendre com es comporten les emocions davant la Covid19 i la repercussió que això té en la química que circula pel nostre cos i la nostra ment.
- Descobrir les diferents afectacions que poden presentar les persones: fisiològiques, psicològiques, conductuals, i cognitives.
- Aprendre diferents tècniques per a prevenir, gestionar i reconduir els efectes de l'exposició present i futur a a la Covid19.

 

Data Inici

02/02/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

 

Data Inici

02/02/2022

Hores

450

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.


 

Data Inici

02/02/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

EFECTES FÍSICOS Y MENTALES DE LA COVID-19

 

Data Inici

04/02/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual.

Places limitades per a Treballadors en actiu i/o Autònoms i Aturats.

Per normativa, no poden accedir a aquesta formació Treballadors de l' Administració Pública.

Objectius generals:
- Utilitzar les tècniques més avançades i les aplicacions en la gestió de magatzems.
- Integrar aquesta funció en l'estratègia logística de l'empresa per aconseguir productivitat i competitivitat.

 

Data Inici

04/02/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

TRANSPALETA: ELÉCTRICA O APILADOR, MANUAL Y DE CONDUCTOR A BORDO

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

Objetius generals: 
- Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes.
- Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Operativitat bàsica en el Maneig de la Transpaleta Elèctrica.


La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable

 

Data Inici

04/02/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual. 


Objectius del curs:

- Adquirir els coneixements necessaris sobre el maneig segur de transpaleta  i eliminar/reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

- Operativitat bàsica en el maneig de la transpaleta elèctrica.

 

Data Inici

04/02/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Word.


La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable

 

Data Inici

07/02/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

EFECTES FíSICS I MENTALS DE LA COVID-19

Places prioritariament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTE indiferenment del seu estat laboral actual

Per aquest curs no hi ha places per treballadors de l'Administració Publica

Curs de 15 hores

Objectius:

 • Saber com funciona el cervell, per poder comprendre com reaccionem davant la malaltia
 • Identificar el què hem de saber, tant en l'aspecte físic con mental per comprendre les diferents conseqüencies que podem patir
 • Comprendre com es comporten les emocions davant la Covid 19 i la repercussió que això té en la química que circula pel nostre cos i la nostra ment
 • Descobrir les diferents afectacions que poden presentar les persones: Fisiològiques, conductuals i cognitives
 • Prendre diferents tècniques per a prevenir, gestionar i reconduir els efectes de l'exposició present i futur a la Covid 19

 

Data Inici

08/02/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.Curs per a treballadors en actiu preferentment encara que es disposa places per desocupats.
La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

Amb aquest curso aprendras a :
- Utilitzar les tècniques més avançades i les aplicacions en la gestió de magatzems.
- Integrar aquesta funció en l'estratègia logística de l'empresa per aconseguir productivitat i competitivitat

 

Data Inici

08/02/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

 

Data Inici

09/02/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELECTRICA O APILAROD MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.Curs per a treballadors en actiu preferentment encara que es disposa places per desocupats.
La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

09/02/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

EFECTES FíSICS I MENTALS DE LA COVID-19

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

Els objectius del curso son

Saber com funciona el cervell, per poder comprendre com reaccionem davant la malaltia.
- Identificar el què hem de saber, tant en l’aspecte físic com mental per comprendre les diferents conseqüències que podem patir.
- Comprendre com es comporten les emocions davant la Covid19 i la repercussió que això té en la química que circula pel nostre cos i la nostra ment.
- Descobrir les diferents afectacions que poden presentar les persones: fisiològiques, psicològiques, conductuals, i cognitives.
- Aprendre diferents tècniques per a prevenir, gestionar i reconduir els efectes de l’exposició present i futur a a la Covid19.

 

Data Inici

09/02/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

EFECTES FÍSICS I MENTALS DE LA COVID-19

Objectiu general:
Coneixer com funcionar el cervell, per poder comprendre com reaccionem davan la malaltia.
Identificar el què hem de saber, tant en l'aspecte físic com mental per comprendre les diferents conseqüencies que podem patir.

 

Data Inici

14/02/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

EFECTES FíSICS I MENTALS DE LA COVID-19

Places prioritariament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTE indiferenment del seu estat laboral actual

Curs de 15 hores

Objectius:

Saber com funciona el cervell, per poder comprendre com reaccionem davant la malaltia
Identificar el què hem de saber, tant en l'aspecte físic con mental per comprendre les diferents conseqüencies que podem patir
Comprendre com es comporten les emocions davant la Covid 19 i la repercussió que això té en la química que circula pel nostre cos i la nostra ment
Descobrir les diferents afectacions que poden presentar les persones: Fisiològiques, conductuals i cognitives
Prendre diferents tècniques per a prevenir, gestionar i reconduir els efectes de l'exposició present i futur a la Covid 19

 

Data Inici

14/02/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

EFECTES FISICS I MENTALS DE LA COVID 19

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

Els objectius del curso son

Saber com funciona el cervell, per poder comprendre com reaccionem davant la malaltia.
- Identificar el què hem de saber, tant en l’aspecte físic com mental per comprendre les diferents conseqüències que podem patir.
- Comprendre com es comporten les emocions davant la Covid19 i la repercussió que això té en la química que circula pel nostre cos i la nostra ment.
- Descobrir les diferents afectacions que poden presentar les persones: fisiològiques, psicològiques, conductuals, i cognitives.
- Aprendre diferents tècniques per a prevenir, gestionar i reconduir els efectes de l’exposició present i futur a a la Covid19.

 

Data Inici

14/02/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES (INFORMÀTICA BÀSICA)

 

Data Inici

15/02/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

L'objectiu d'aquest curs, és capacitar l'alumne pel  maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant-lo en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.

La dirección de IDFO se reserva el derecho de aplazar o anular el curso si no se alcanza el mínimo de alumnos necesarios para que sea viable.

 

Data Inici

16/02/2022

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

OPERACIO DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

16/02/2022

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual.

Places limitades per a Treballadors en actiu i/o Autònoms i Aturats.

Per normativa, no poden accedir a aquesta formació Treballadors de l' Administració Pública.

OBJECTIU
- Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

 

Data Inici

17/02/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual. Objectiu general:

Amb aquest curs aprendràs a :
- Utilitzar les tècniques més avançades i les aplicacions en la gestió de magatzems.
- Integrar aquesta funció en l'estratègia logística de l'empresa per aconseguir productivitat i competitivitat.

 

Data Inici

18/02/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

MF1018_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-lo, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.
Tots els professionals del sector hauran de disposar d'una titulació oficial.

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu Grau Mitjà de la mateixa família professional, per la qual cosa si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS (SSCS0208)

Compost pels següents mòduls:

MF1016 SUPORT EN L’ORGANITZACIÓ D’INTERVENCIONS A L’ÀMBIT INSTITUCIONAL (100 H)

MF1017 INTERVENCIÓ EN L’ATENCIÓ HIGIÈNICO ALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS (70 H)

MF1018 INTERVENCIÓ EN L’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS (70 H)

Aquest mòdul, et capacita a reconèixer les necessitats especials de les persones dependents participant en l'atenció sanitària i col·laborant en la mobilització, trasllat i deambulació dels usuaris. A més, d'una presentació de primers auxilis en situacions d'urgències i a complir les normes de neteja de material i instruments sanitaris.

MF1019 SUPORT PSICOSOCIAL, ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS (130 H)

MP0029 MÒDUL DE PRÀCTIQUES (80 H)

Sortides professionals:

Auxiliar sociosanitari en centres privats i centres públics

Cuidador professional de persones dependents en centres ocupacionals, clíniques, centres d'estada diürna i centres d'atenció precoç

Gericultor en residències de persones majors i dependents, així com en centres de dia, pisos tutelats i altres institucions socials

Auxiliar en residències de persones amb discapacitat, física o intel·lectual

Places prioritàriament per a persones que en algun moment des de Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA MÍNIMA PRESENCIAL DEL 75%

NO PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Per més informació: mgil@idfo.com

 

Data Inici

21/02/2022

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016. NIVELL INICIAL

Formar a l'alumnat seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcte preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses, en aquest cas Excel.
Traslladar a l´alumnat els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office.

PRIORITARIAMENT PER TREBALLADORS QUE ESTIGUIN O HAGIN ESTAT EN ALGUNA OCASIÓ EN ERTO DES DE MARÇ 2020 A L'ACTUALITAT

 

Data Inici

21/02/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL DEL CONDUCTOR A BORD

 Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes.

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el maneig de la Transpaleta Elèctrica.

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.


En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

 

Data Inici

23/02/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

EFECTES FÍSICS I MENTALS DE LA COVID-19

Aquest curs et permetrà saber com funciona el cervell per poder comprendre com reaccionem davant de la malaltia. Comprendre com es comporten les emocions davant de la Covid-19 i la repercussió que això té en la química que circula pel nostre cos i la nostra ment.

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.


En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

 

Data Inici

25/02/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar a l'alumne pel maneig segur de les operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, per a obtenir el carnet de carretoner NORMA 58451.

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.


En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

 

Data Inici

28/02/2022

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP. QUALIFICACIó INICIAL ACCELERADA, VIATGERS

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

Preparar-se per obtenir el certificat d'aptitud professional CAP per l'especialitat de viatgers.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya. 

Per més informació: mgil@idfo.com 

 

Data Inici

01/03/2022

Hores

140

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES

 

Data Inici

07/03/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Places prioritaries per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat a ERTO indeferenment del seu estat laboral actualL'obtectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones puguin utilizar aquesta tecnologia.

CONTINGUTS:

Breu introducció a la informàtica.
Que és la informàtica.
L'ordinador: components i perifèrics.
Sistemes operatius i gestió de documents.
Altres aplicacions: Internet, connexió a internet, navegadors, correu electrònic...

 

Data Inici

07/03/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Word.

 

Data Inici

07/03/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual.

Places limitades per a Treballadors en actiu i/o Autònoms i Aturats.

Per normativa, no poden accedir a aquesta formació Treballadors de l' Administració Pública.

Objectiu general:
- Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451.

 

Data Inici

11/03/2022

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451 (MATINS)

El objetivo de este curso, es capacitar al alumno en el manejo seguro de operaciones con carretillas elevadoras, formándolo en su conducción y manejo de acuerdo con la norma UNE 58451. Es treballa amb la frontal i la retractil.

En el cas de persones en actiu és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

14/03/2022

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

TRANSPALETA: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUALI DE CONDUCTOR A BORD

 

Data Inici

21/03/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MF1019_2 SUPORT PSICOSOCIAL, ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS

METODOLOGIA PRESENCIAL AMB CLASSES VIRTUALS

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-lo, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.
Tots els professionals del sector hauran de disposar d'una titulació oficial.

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu Grau Mitjà de la mateixa família professional, per la qual cosa si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS (SSCS0208)

Compost pels següents mòduls:

MF1016 SUPORT EN L’ORGANITZACIÓ D’INTERVENCIONS A L’ÀMBIT INSTITUCIONAL (100 H)

MF1017 INTERVENCIÓ EN L’ATENCIÓ HIGIÈNICO ALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS (70 H)

MF1018 INTERVENCIÓ EN L’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS (70 H)

MF1019 SUPORT PSICOSOCIAL, ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS (130 H)

En finalitzar aquest mòdul seràs capaç de donar suport psicosocial, a col·laborar en les activitats del centre per a millorar les relacions socials i de comunicació, prestant especial atenció a aquells que presenten dificultats.
Aprèn els canvis patològics i els canvis normals en la capacitat cognitiva i socioafectiva i identifica els factors de l'entorn que afavoreixen la comunicació,
Apliquessis tècniques per a millorar les habilitats cognitives de l'usuari afavorint les relacions socials.

MP0029 MÒDUL DE PRÀCTIQUES (80 H)

Sortides professionals:

Auxiliar sociosanitari en centres privats i centres públics

Cuidador professional de persones dependents en centres ocupacionals, clíniques, centres d'estada diürna i centres d'atenció precoç

Gericultor en residències de persones majors i dependents, així com en centres de dia, pisos tutelats i altres institucions socials

Auxiliar en residències de persones amb discapacitat, física o intel·lectual

Places prioritàriament per a persones que en algun moment des de Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA MÍNIMA PRESENCIAL DEL 75%

NO PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Per més informació: mgil@idfo.com

 

Data Inici

21/03/2022

Hores

130

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxilis a les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.

 

Data Inici

22/03/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT OFFICE WORD 2016 NIVELL INICIAL

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual. 


Objectiu :

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Word.

 

Data Inici

24/03/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual.Objectius :

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Data Inici

04/04/2022

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

MP0029 MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Posar en pràctica els coneixements adquirits en els mòduls teòrics: valoració de l'autonomia, recolzament en les activitats de la vida diària, pla de cures individualitzat, relacions personals i amb el seu entorn.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

21/04/2022

Hores

80

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual.

Places limitades per a Treballadors en actiu i/o Autònoms i Aturats.

Per normativa, no poden accedir a aquesta formació Treballadors de l' Administració Pública.

OBJECTIU
- Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de transpaletes.
- Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Operativitat bàsica en el maneig de la transpaleta elèctrica.

 

Data Inici

22/04/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVEL INICIAL

 

Data Inici

25/04/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MF0251_2 SUPORT DOMICILIARI I ALIMENTACIÓ FAMILIAR

METODOLOGIA PRESENCIAL AMB CLASSES VIRTUALS 

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-ho, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

Tots els professionals de sector hauran de disposar d'aquesta titulació de forma obligatòria, acreditada pel Servei d`Ocupació de Catalunya (SOC).

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu grau mitjà de la mateixa família professional, de manera que si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSCS0108)

En aquest curs et donarem les tècniques necessàries per ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili a persones que presentin necessitats de salut física, psíquica i / o social aplicant estratègies i procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Compost pels següents mòduls:

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170h)

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210 h)

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100h)

Elabora un pla de treball en el domicili (control de despeses, efectuar la compra, col·locar els aliments) de la unitat convivencial. realitza tècniques de neteja, manteniment de la higiene i ordre de domicili.

I aplica tècniques de cuina per a l'elaboració de menús, en funció de les característiques dels membres de la unitat familiar.

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a persones al domicili. (120h)

sortides professionals:

Auxiliar d'Atenció Sociosanitària en Domicilis en empreses de el sector.

Auxiliar d'Ajuda a Domicili en pisos tutelats.

Assistent personal d'atenció domiciliària en domicilis particulars.

Fes de la teva vocació teva professió!

Places prioritàriament per a persones que en algun moment des de Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA MÍNIMA PRESENCIAL DEL 75%

NO PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Per més informació: mgil@idfo.com


 

Data Inici

26/04/2022

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.Curs per a treballadors en actiu preferentment encara que es disposa places per desocupats.

Amb aquest curso aprendras a :

- Utilitzar les tècniques més avançades i les aplicacions en la gestió de magatzems.
- Integrar aquesta funció en l'estratègia logística de l'empresa per aconseguir productivitat i competitivitat

Per més informació: sfranco@idfo.com

 

Data Inici

09/05/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE58451

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació laboral actual i amb places limitades per a aturats, treballadors en actiu i/o autònoms.

Capacitar a l'alumne pel maneig segur de les operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, per a obtenir el carnet de carretoner NORMA 58451.

Per més informació: sfranco@idfo.com

 

Data Inici

16/05/2022

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual.

Objectos generals: 

- Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes. 

- Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Operativitat bàsica en el Maneig de la Transpaleta Elèctrica.

Per més informació: sfranco@idfo.com

 

Data Inici

23/05/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat