TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Resultats de la cerca

No s'han trobat cursos que coincideixin amb la teva cerca, tal vegada t'interessin els nostres cursos destacats.


Places Lliures

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGG0208 ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AMB ELS CLIENTS

Formació que et permetrà acreditar-te en el Certificat de Professionalitat ADGG0208 Activitats administratives en relació amb el client amb la qual podràs treballar com administratiu/a en qualsevol activitat on sigui necessari un perfil administratiu.
En el curs tractaràs aspectes com les tècniques de recepció i comunicació, operacions administratives comercials, enregistrament de dades, gestió d'arxius, elements de francès administratius i ofimàtica.
Aquest curs disposa d'un mòdul de pràctiques.

Data Inici

23/01/2023

Hores

840

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

       Nou Curs

ANGLÈS C1B

Objectius:

1. Comprendre textos extensos i complexos.
Poder comprendre pel.lícules que usen argot i expressions idiomàtiques col.loquials.

2. Escriure textos clars i  ben estructurats sobre temes complexos ressaltant les idees principals i ampliant-les amb una certa  extensió. Saber   expressar i defensar diversos punts de vista amb idees complementàries.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera per a buscar informació i participar en  situacions de comunicació diversos.

4. Epressar-se amb fluïdesa i eficàcia. Poder fer un us flexible i efectiu de l'idioma per a finalitats socials, educatives i professionals.  

Data Inici

23/01/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Noves Dates

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCÉS DEL DOL (ONLINE)


AL SER UN CURS SECTORIAL NO PODEM ADMETRE COM ALUMNES A LES PERSONES QUE TREBALLIN EN UNA EMPRESA PÚBLICA. PLACES LIMITADES PER ATURATS/DES.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomanada d'una hora al dia però també pots dedicar 5 hores un dia, si et va millor, per exemple.

Per fer-ho necessites un ordinador o tablet i connexió a internet. Aprendràs a descriure que és el procés de dol i a conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar a les persones i a les famílies que viuen aquest procés.

 

Data Inici

23/01/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGG0408 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS

Formació que et permetrà acreditar-te en el Certificat de Professionalitat ADGG0408 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS en el que aprendràs a distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Data Inici

24/01/2023

Hores

470

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

       Nou Curs

ANGLES B2B

Objectius 

1. Comprendre les idees principals i els detalls més rellevants de textos orals  complexos, articulats a velocitat mitjana-alta.

2. Expressar-se i interactuar amb correcció, fluïdesa i espontaneïtat.

3. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals.

4. Utilitzar la lectura en llengua estrangera per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

 

Data Inici

24/01/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

ATENCIÓ AL MALALT D'ALZHEIMER

 

Data Inici

26/01/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Formació que et permetrà acreditar-te en el Certificat de Professionalitat d'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS que et pemetrà atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari a la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinar competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Data Inici

30/01/2023

Hores

490

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

       Nou Curs

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

CURS DE 180H PREPARATORI PER LA CONVOCATORIA DEL MINISTERI DE L'INTERIOR

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada

PLACES PER A PERSONAL EN ACTIU I PLACES LIMITADES PER A PERSONAL EN SITUACIÓ D'ATUR

 

Data Inici

30/01/2023

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL AVANÇAT

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Excel amb contingut avançat. A més, et prepararà per poder assolir el certificat MOS  de Microsoft en l'especialitat d'Excel.

És recomanable realitzar prèviament el curs bàsic, especialment si es vol presentar a l'examen MOS.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA I POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM ET VAGI MILLOR.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA.  Dedicació recomanada dues hores al dia.

 

Data Inici

30/01/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

 

Data Inici

30/01/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

30/01/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (HORARI TARDES)

Amb aquest curs podràs desenvolupar habilitats i destreses que et permetran resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.
En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

31/01/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

       Nou Curs

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L'objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica perquè les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

 

Data Inici

31/01/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

       Nou Curs

ANGLÈS A.2.B.


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

01/02/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

ANGLèS BàSIC A.1.A.

 

Data Inici

01/02/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

       Nou Curs

ADG0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

CERTIFICAT PROFESSIONALITAT

Aquest curs et prepara per a poder realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent criteris de qualitat definits per l'organització.

Sortides Professionals:

Auxiliar administratiu de les diferents Administracions Públiques.
Empleats administratius de comptabilitat.
Empleats administratius comercials.
Empleats de servei de personal.
Empleats administratius, en general. . 

Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29.

Per més informació: 93 268 92 92


 

Data Inici

06/02/2023

Hores

800

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

 

Data Inici

06/02/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

       Nou Curs

MOS 77-726: MICROSOFT OFFICE WORD 2016. NIVELL AVANÇAT


La formació s'impartirà en modalitat ONLINE i a través de la plataforma podràs gestionar el teu temps d'estudi al teu ritme.

L'accés a la plataforma serà 24h al dia els 7 dies de la setmana. Dedicació recomanada d'una hora al dia.

 

Data Inici

06/02/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

MOS 77-729: MICROSOFT POWERPOINT 2016

Amb aquest curs podràs entendre, comprendre i efectuar operacions per l'ús professional de l'eina Microsoft PowerPoint 2016, tals com la creació i administració de presentacions, la inserció i formateig de texts, formes i imatges, la inserció de taules, gràfics, SmartArt i medis, l'aplicació de transicions i animacions i la gestió de múltiples presentacions.

PLACES LIMITADES PER TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA i PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR

S'impartirà en modalitat ONLINE  i a través de la plataforma podràs gestionar el teu temps com en convingui.

ACCÉS 24 HORES 7 DIES DE LA SETMANA
Dedicació recomanada de dues hores al dia.

 

Data Inici

06/02/2023

Hores

35

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA EN GERIATRIA

Aquest curs et permetrà reconèixer i evaluar els símptomes d'una/vàries malalties terminals. Adquirir els coneixements necessaris en medicina pal·liativa i desenvolupar habilitats per oferir una atenció adequada i personalitzada al pacient (suport psicoemocional). Obtenir els coneixements pràctics per dur a terme una assistència domiciliària correcta.

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS  PER CONCILIAR-LO AMB LA FEINA.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomanada d'una hora al dia ó 5 hores a la setmana. Per fer-lo necessites un ordinador o tablet i connexió a internet.

 

Data Inici

06/02/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

ATENCIÓ D'INFERMERIA AL PACIENT POLITRAUMÀTIC (ONLINE)


ÉS UN CURS SECTORIAL. NO PODEM ADMETRE COM ALUMNES A LES PERSONES QUE TREBALLIN EN UNA EMPRESA PÚBLICA.

PLACES LIMITADES PER PERSONES ATURADES.


ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomenada d'una hora al dia però també pots dedicar 5 hores un dia, si et va millor, per exemple.
Per fer-ho necessites un ordinador o tablet i connexió a internet.



Els objectius del curs son aprendre les tècniques i les cures d'infermeria adients per poder-les aplicar al pacient, actuant d'acord a les normes i els principis ètics de comportament assistencial i conèixer els diferents quadres que poden presentar-se en un pacient politraumàtic i el seu tractament quan ingressa en el servei d'urgències.

 

Data Inici

06/02/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

LOGISTICA INTEGRAL

Adquirir un coneixement bàsic de les estructures que completen el procés logístic.
Anunciar les diferències entre mitjans de transports.

Data Inici

07/02/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Formació que et permetrà acreditar-te en el Certificat de Professionalitat ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA que et permetrà realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introduccuió de registres comptables prefedinits, previa obtenció i procesament i arxiu de la infomració i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits a l'organització.

Data Inici

08/02/2023

Hores

880

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

CURS APROVAT

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Habilita a la persona que ho superi a treballar en una empresa de qualsevol sector com a administratiu/a. Són 920 hores totals, incloses les 80 hores de pràctiques en empresa.

S'impartirà presencialment a l'IDFO Terrassa, de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 hores des del 24 de gener fins al 12 de desembre.

Si tens problemes amb la inscripció pots telefonar al 937334185 o enviar un correu a informacio.voc@idfo.com.

Els mòduls que componen aquest certificat de professionalitat són:
MF0233_2 Ofimàtica
MF0976_2 Operacions administratives comercials
MF0979_2 Gestió operativa de tresoreria
MF0980_2 Gestió auxiliar de personal
MF0981_2 Registres comptables
MF0973_1 Enregistrament de dades
MF0978_2 Gestió d'arxius
Mòdul de formació complementària
MP0111 Mòdul de pràctiques no laborals

És imprescindible tenir coneixements d'Informàtica bàsica o Competències digitals a nivell d'usuari.

 

Data Inici

09/02/2023

Hores

920

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

       Noves Dates

LOGÍSTICA INTEGRAL

 

Data Inici

09/02/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

CP: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (450 H)

Certificat de professionalitat que capacita per a treballar de cuidadors de persones amb dependència en institucions tals com residències i centres de dia, per a ajudar aquestes persones a mantenir i millorar la seva autonomia personal o cobrir les seves necessitats diàries.

CONTACTE: 93 268 92 92

Direcció: Travesía Industrial 157 (Bellvitge)

 

Data Inici

13/02/2023

Hores

450

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

       Nou Curs

MOS 77-730: MICROSOFT OFFICE ACCESS 2016

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l'entorn Access i tenir la capacitat de completar tasques de manera independent. A més et prepararà per a poder aconseguir el certificat MOS de Microsoft en l'especialitat Access.

PLACES LIMITADES PER A TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I ATURATS

El curs s'impartirà en modalitat ONLINE i a través de la plataforma podràs gestionar el teu temps com millor et convingui.

ACCÉS LES 24 H ELS 7 DIES DE LA SETMANA.
Dedicació recomanada d'una hora al dia.

 

Data Inici

13/02/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

COMMUNITY MANAGER 


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

13/02/2023

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

       Nou Curs

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

Cursos per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

13/02/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

       Places Lliures

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

***PLACES COMPLETES***

Amb aquest curs apendràs a detectar y modificar patrons en las relacions i experiencias humanes. Apendràs a gestionar recursos davant dificultats en les relacions i a treballar amb eines PNL per incrementar la comunicació i la creativitat personal i professional.

La dirección de IDFO se reserva el derecho de aplazar o anular el curso si no se alcanza el mínimo de alumnos necesarios para que sea viable.

 

Data Inici

13/02/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

 

Data Inici

14/02/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

       Noves Dates

EINES DE COACHING NIVELL 1 (HORARI MATINS)


Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Data Inici

15/02/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

       Noves Dates

XARXES SOCIALS

 

Data Inici

16/02/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCB0109 DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

Formació que et permetrà acreditar-te en el Certificat de Professionalitat SSCB0109 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA en el que aprendràs a programar, organitzar, dinamitzar i avaluar actuacions d'intervenció social encaminades al desenvolupament de la participació ciutadana i a l'articulació de processos comunitaris.

Data Inici

20/02/2023

Hores

650

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H, SEGONS NORMATIVA)


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

20/02/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb el que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxilis a les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.

En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

20/02/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

       Nou Curs

LLENGUA DE SIGNES CATALANA A.2.A.

Ampliar  i consolidar el  coneixement de la comunicació en la Llengua de Signes Catalana. Aprendre a utilitzar les expressions comparatives de la LSC. Expressar missatges  de qualsevol tipus utilitzant el vocabulari après. Identificar les diferents característiques de les persones sordes.

Continguts:
1- Elements diferenciadors en la comunicació no verbal de les persones sordes.
2- Comunicació no verbal i expressió aplicada de la LSC. 
3- Comunicació amb el cos i expressió facial.
4- Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana.
5- Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana.

Data Inici

20/02/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

ACTUALITZACIÓ SÒCIO-LABORAL

Data Inici

20/02/2023

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Places Lliures

PLANS D'IGUALTAT


NO QUEDEN PLACES PER TREBALLADORS/ES DE L'EMPRESA PÚBLICA.

Continguts
1. Definició de conceptes sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
2. Pla d’igualtat d’oportunitats: com dissenyar-lo i implantar-lo
3. Exemples de plans d’igualtat i altres propostes
4. Classificació professional i ascensos
5. Assetjament en l’àmbit de l’empresa
6. Plans d’igualtat i assetjament
7. Negociació col·lectiva i plans d’igualtat
8. Prevenció de riscos laborals i maternitat
9. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar

 

Data Inici

20/02/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

COMMUNITY MANAGER

CURS 100% ONLINE

Mitjançant aquest curs podràs comprendre el treball i les responsabilitats del community manager com a clau en la nova estructura de les organitzacions i conèixer els avantatges de les xarxes socials com a estratègia de les organitzacions davant altres formats tradicionals.

 

Data Inici

20/02/2023

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA PER A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

- Cuidador/a professional de persones dependents en centres ocupacionals, clíniques, centres d'estada diürna i centres d'atenció primerenca.

- Gerocultor/a en residències de persones grans i dependents,  pisos tutelats i altres institucions socials.

- Auxiliar en residències de persones amb discapacitat, física o intel·lectual.

 

Data Inici

23/02/2023

Hores

450

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

       Nou Curs

MOS 77-726 MICROSOFT WORD 2016 NIVELL AVANÇAT

 

Data Inici

23/02/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: SSCG0111 GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA

CURS APROVAT

Formació 100% presencial a IDFO Terrassa.

Curs dirigit prioritàriament a persones en situació de desocupació (aturats) i amb places limitades per a treballadors en actiu i / o autònoms (30%).

LES PRÀCTIQUES A L'EMPRESA ES FARAN EN MÉS D'UN TORN, SENT EL PRIMER PRIORITÀRI PER LES PERSONES AMB NENS EN EDAT ESCOLAR AL SEU CÀRREC.

En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Aquest Certificat de professionalitat et capacitarà per a rebre, emetre i gestionar les trucades per a prestar el servei de teleassistència, manejant les eines telemàtiques, tècniques d'atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, donant resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries i mobilitzant els recursos necessaris en el seu cas, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació.

 

Data Inici

23/02/2023

Hores

350

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

       Nou Curs

POSICIONAMENT WEB SEO/ SEM

 

Data Inici

23/02/2023

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

27/02/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-ho, aquest certificat és idoni per a tu.

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

Les tutories i els exàmens es realitzaràn de manera presencial a la localitat

Centre d'Empreses de Flix,
c/ Tallers, 2
43750 Flix

 

Data Inici

01/03/2023

Hores

490

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

       Nou Curs

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L'objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica perquè les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

 

Data Inici

17/03/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

CURS APROVAT

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Habilita a la persona que ho superi a treballar en residències o a domicili a Catalunya.
Són 490 hores totals, incloses les 80 hores de pràctiques en empresa.

S'impartirà presencialment a l'IDFO Terrassa, de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 hores des de l'11 d'abril fins a l'11 d'octubre.

Si tens problemes amb la inscripció pots telefonar al 937334185 o enviar un correu a informacio.voc@idfo.com.

Els mòduls que formen aquest certificat de professionalitat són:

MF1016_2 Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional.
MF1017_2 Intervenció en l'atenció higiènic-alimentària en institucions.
MF1018_2 Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions.
MF1019_2 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions.
Mòdul de formació complementària
MP0029 Mòdul de pràctiques professionals no laborals.

 

Data Inici

11/04/2023

Hores

490

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

       Nou Curs

COM ELABORAR UN PLA DE MÀRQUETING DIGITAL

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

COM DISSENYAR, ORGANITZAR I TUTORITZAR CURSOS E-LEARNING

 

Data Inici

08/05/2023

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Places Lliures

COMPTABILITAT AVANÇADA

- Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Objectius específics:
- Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
- Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
- Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius d'informació final.
- Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
- Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables.
- Aconseguir una autonomia important de l'alumne en el camp comptable.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

10/05/2023

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

Cursos per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

25/05/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat