TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Resultats de la cerca

CATALÀ BÀSIC

 

Data Inici

17/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

CATALÀ BÀSIC

El curs de català bàsic et servirà per entendre globalment textos orals senzills i comprendre les idees generals de textos escrits sobre temes d'interès general. Et permetrà familiaritzar-te amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

27/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

OBJECTIUS:

Comprensió oral
  • Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d'interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes.
  • Entendre informació oral de primera necessitat.
Comprensió escrita
  • Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.
Expressió oral
  • Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir converses senzilles en la varietat pròpia de l'entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat imprescindible que requereix el context.
Expressió escrita
  • Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

 

Data Inici

29/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

LLENGUA DE SIGNES CATALANA

OBJECTIUS:

Prendre consciència de la importància de l'espai en LSC. Comprendre la informació global i específica de missatges en LSC relatius a les diverses situacions relacionades amb la localització espaial de l'entorn immediat.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

25/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat


A continuació els cursos de espera relacionats amb la teva cerca

Si no has trobat el curs amb les condicions que cerques, pots inscriure’t en els nostres cursos d’espera indicant horari, lloc i modalitat que prefereixes. El nostre equip et contactarà quan el curs d’espera el que t’has inscrit es vagi a realitzar.

A.1.A Llengua de Signes Catalana

A.1.B. Llengua de Signes Catalana