TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Resultats de la cerca

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

 

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SSCS0108 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN DOMICILI

 

Hores

600

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A.1.A

Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B. 

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÉS A.2.B.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SUPORT EN L'ORGANITZACIÓ D'INTERVENCIONS EN L'ÀMBIT INSTITUCIONAL

 

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0981_2 REGISTRES COMPTABLES

 

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

GESTIó DEL TEMPS

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

 

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS B1D

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A2A

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLèS B.1.A.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

ANGLES A.1.A

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FOTOGRAFIA DIGITAL I TRACTAMENT D'IMATGES

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

XARXES SOCIALS

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AUTOCAD 2D

 

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMMUNITY MANAGER

 

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

EINES DE COACHING NIVELL 1

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS B1D

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES


 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

PROMOCIÓ I NEGOCI A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

 

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A.1.A..

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FOTOGRAFIA DIGITAL I TRACTAMENT D'IMATGES

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-729: MICROSOFT POWERPOINT 2016

- Dotar als alumnes dels coneixements que els permetin treballar amb la aplicació Microsoft PowerPoint.
- Preparar als alumnes per a que puguin obtenir la certificació Microsoft Office Specialist en PowerPoint (única certificació reconeguda internacionalment per Microsoft), que certifica als alumnes els coneixements necessaris per a poder aprofitar les eines ofimàtiques de Microsoft.

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FRANCÈS A.1.A

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

ESCALA, L'

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A2B

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADG0308_MF0233_2 OFIMÁTICA

Conèixer el funcionament bàsic dels elements que conformen l'equip informàtic disponible en el desenvolupament de l'activitat administrativa, amb la fi de garantitzar la seva operativitat.

 

Hores

190

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INGLES A.1.A

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COACHING II

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BERGA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

 

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

CASSA DE LA SELVA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat Bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

 

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

CASSA DE LA SELVA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONDUCCIÓ DE REUNIONS

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

RIPOLL

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-725 MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

GESTIó DE L'ESTRèS

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-729 MICROSOFT POWERPOINT 2016

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

CASSA DE LA SELVA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

 •  Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la manipulació de productes alimentaris per a la prevenció de reaccions adverses.
 • Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-725 MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP, FORMACIó CONTINUA RENOVACIó

Curs obligatori pels treballadors professionals del transport per carretera tant de transport de viatgers com de mercaderies. L'objectiu  es la renovació de la targeta CAP imprecidible per el exercici professional.
Requisits: ser treballador en actiu o desocupat inscrit a l'oficina d'ocupació  i disponsar de la formació inicial CAP en la modalitat de mercaderies o viagers.

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP FORMACIÓ CONTÍNUA RENOVACIÓ

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLES A1.A

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INFORMÀTICA BÀSICA (COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES)

 • Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
 • Pendre consciència dels riscos associat a les xarxes socials.
 • Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
 • Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
 • Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FORMACIÓ ESPECÍFICA TIP PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(subvenció parcial)

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

 

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTENCIÓ FÍSICA I EMOCIONAL: MANEIG DE CRISI D'AGRESSIVITAT

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLES A.1.A

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D'ALIMENTS

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MANIPULACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÁSIC

 

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

PRATS DE REI, ELS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPALET : ELèCTRICA O APILADOR , MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

PROMOCIÓ I NEGOCI A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

 

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el Maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtics. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associat a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...). 

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D'ALIMENTS

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP FORMACIO CONTINUA RENOVACIO

ÚLTIMES PLACES
DATA TOPE D'ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ PER PODER FER EL CURS: 18 DE FEBRER

Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció de vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FORMACIÓ ESPECÍFICA TIP VIGILÀNCIA EN PORTS I INFRAESTRUCTURES CRÍTIQUES

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MINDFULNESS

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINSITRADOR DE XARXES CISCO SYSTEMS: MÒDUL 1 CCNA

Aplicar principis bàsics de cablejat, fer configuracions bàsiques de dispositius de xarxa, incloent-h irouters i switches, i implementar esquemes de direccionament ip per crear topologies lan simples.

INICI 04 DE MARÇ

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

LINUX LPIC2

Adquirir coneixements necessaris per administrar xarxes de sistemes operatius linux a un nivell avançat. Al llarg del curs es veuran diferents solucions en l'administració de xarxes linux tals com DNS, DHCP, Samba, Apache, etc.

Preparar al participant per la certificació LPIC2 PROFESSIONAL AVANÇAT EN LINUX.

INICI 04 DE MARÇ

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERACIó DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A.2.A_ DELTEBRE

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

DELTEBRE

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BISBAL D'EMPORDA, LA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT BàSICA

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES EN EL SECTOR DE L'HOSTALERIA

 

Hores

16

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A.1.A

Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B. 

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ALEMANY A1.A

 Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar.se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

GESTIÓ DE L'ESTRÈS

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

GESTIÓ DE L'ESTRÉS PER A PROFESIONALS SÒCIOSANITARIS

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-725 MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONDICIONAMENT FISIC PER LA TERCERA EDAT

 

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP

 

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

 - Consolidar els coneixements adquirits en el curs de         Comptabilitat Bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que,    sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

 

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT BÀSICA

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL II

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINSTRADOR DE XARXES CISCO SYSTEMS. MODUL 1 CCNA: INTRODUCCIÓ A LES XARXES

DATA PREVISTA D'INICI: 04 DE MARÇ. AL FEBRER ES FARAN LES PROVES DE SELECCIÓ.

HORARI DE TARDES, DE 18 A 21 HORES DE DILLUNS A DIJOUS.

Aquest és el primer dels 4 Mòduls de CISCO CCNA. En el resum dels continguts veuràs els continguts i serveis dels 4 Mòduls que s'impartiran de forma seqüencial.


Amb aquest curs aprendràs a aplicar principis bàsics de cablejat, fer configuracions bàsiques de dispositius de xarxa, incloent routers i switches, i implementar esquemes d'adreçament IP per a crear topologies LAN simples. A més aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos Mòdul 1 de CCNA, Mòdul 2 de CCNA, Mòdul 3 de CCNA i Mòdul 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO.

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COM PARLAR EN PÚBLIC

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INTRODUCCIÓ AL POSICIONAMENT WEB

 

Hores

16

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERACIó DE CARRETONS NORMA RENOVACIó UNE 58451

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS B1D


INICI 9 DE MARÇ  Horari: dissabtes de 9h a 13:45h

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SEGURETAT ALIMENTàRIA: MANIPULACIó I CONTROL D'ALIMENTS

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

El curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0980 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D'ALIMENTS

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ESTRATÈGIES PERSONALS PER AL CONTROL DE L'ESTRÈS, BURNOUT I ALTRES RISCOS PSICOSOCIALS

- Donar a conèixer les tècniques d'avaluació d'aquests riscos i les mesures preventives més adequades per evitar la seva aparició.

 

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtics. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associat a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...). 

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES EN EL SECTOR DE L'HOSTALERIA

 

Hores

16

Modalitat

Presencial

Lloc

BISBAL D'EMPORDA, LA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I MEDIACIÓ ESCOLAR

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

RIPOLL

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

VMWARE VIRTUALITZACIÓ V6.5

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements contemplats a la certificació VMware Certified Professional on Vsphere 6. Els estudiants que completin aquest curs estaran habilitats per continuar la seva formació en cursos de Vsphere més avançats.

INICI 12 DE MARÇ 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADGD0308_MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

APARADORISME

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ESTRATÈGIES PERSONALS PER AL CONTROL DE L'ESTRÈS, BURNOUT I ALTRES CINGLES PSICOSOCIALS

- Donar a conèixer les tècniques d'avaluació d'aquests riscos i les mesures preventives més adequades per evitar la seva aparició.

 

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

RIPOLL

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADGD0308_MF0976 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

Amb aquests curs aprendràs les metodologies comercials lligades al perfil administratiu

 

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT BàSICA

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

DELTEBRE

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

VMWARE VIRTUALITZACIÓ V6.5

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements contemplats a la certificació VMware Certified Professional on Vsphere 6. Els estudiants que completin aquest curs estaran habilitats per continuar la seva formació en cursos de Vsphere més avançats.

INICI 15 DE MARÇ

DIVENDRES I DISSABTES

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

LLEI DE PROTECCIO DE DADES

 

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES


INICI 15 DE MARÇ
Horari: divendres 15:30h a 20:45 i dissabte 9:00 a 13:30
Hores lectives: 15h

 

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL·LèRGIES I INTOLERàNCIES ALIMENTàRIES

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0976_2 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

 

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL II

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

VIGILANT D'EXPLOSIUS

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPORT PER CARRETERA : CAP FORMACIÓ CONTINUA RENOVACIÓ

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INFORMÀTICA BÀSICA (COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES)

 • Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies. 
 • Pendre consciència dels riscos associat a les xarxes socials. 
 • Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure. 
 • Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
 • Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CERTIFICAT PROFESSIONALITAT ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALES (SSCS0208_MF1018 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIO SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONS)


NOVA DATA D'INICI: 18 DE MARÇ. AL FEBRER ES COMENÇARAN LES PROVES DE SELECCIÓ. 

HORARI DE TARDES, DE 16 A 21 HORES, DE DILLUNS I DIMECRES

Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS. 

Als continguts veuràs tots del certificat de professionalitat que son 370 hores teòriques i 80 de pràctiques en empresa. 

A la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions.

 

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D'ALIMENTS

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)