TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Resultats de la cerca

       Nova Data

COMPTABILITAT BÀSICA

 

Data Inici

04/11/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nova Data

VETLLADOR: SUPORT A LA INCLUSIÓ ESCOLAR

 

Data Inici

17/11/2020

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

       Inici Inmediat

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

 

Data Inici

14/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL

  • Crear i editar un llibre de fulles múltiples.
  • Utilitzar elements gràfics per a representar dades de manera visual.
  • Creació de pressupostos, gràfics de rendiment, factures.

ADREÇA; Rambla del Raval, 29. Barcelona
Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

20/10/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

MALALTS TERMINALS I CURES PAL.LIATIVES

"És difícil acceptar la mort en aquesta societat, perquè no és familiar. Tot i el fet que succeeix tot el temps. Si tens el valor d'estar al costat del moribund i respectes el seu silenci, llavors el moribund t'estarà ensenyant el que és la vida i el que és la mort "

Elisabeth Kübler Ross 

Estudiaràs els principis i la filosofia d'aquest tipus de cures ajudant als pacients a sentir-se millor. També tractaràs problemes emocionals, socials, pràctics i espirituals que la malaltia planteja. 

Quan els pacients se senten millor en aquestes àrees, tenen una millor qualitat de vida. L'objectiu del curs és dotar els professionals dels coneixements teòrics i habilitats, per poder atendre els pacients en situació terminal, aconseguint l'objectiu de la mort digna.

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no té cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Formació dirigida prioritàriament a persones treballadors ocupades i amb places reduïdes per a treballadors desocupats.


DIRIGITS A TREBALLADORS EN ACTIU EN EMPRESA PRIVADA I TREBALLADORS A L'ATUR.


 

Data Inici

09/11/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

       Nou Curs

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP FORMACIÓ CONTÍNUA

 

Data Inici

13/11/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

          Últimes Places

GESTIÓ DEL TEMPS

 

Data Inici

28/09/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

          Últimes Places

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP RENOVACIÓ

 

Data Inici

02/10/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

          Últimes Places

ANGLÈS NIVELL: B2C

Objectius:

1. Comprendre el sentit general, les idees principals i els detalls rellevants en textos escrits clars i ben organitzats amb llengua estàndard i continguts referits a temes generals, actuals o relacionats amb l'especialitat del parlant. 

2. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals per transmetre informació i plans; narrar històries, descriure experiències, sentiments, desitjos i aspiracions, i expressar opinions i arguments.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

4. Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge i la confiança en la pròpia capacitat per comunicar-se mitjançant l'autoavaluació, incorporant millores en la consecució de les tasques plantejades.

INICI 7 D`OCTUBRE

ADREÇA: Rambla del Raval, 29. 1er piso. Barcelona

Data Inici

07/10/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

          Últimes Places

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT EN SERVEIS AMB APARELLS DE RAIGS X

 

Data Inici

14/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

          Últimes Places

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP FORMACIÓ CONTÍNUA

 

Data Inici

16/10/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

          Últimes Places

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL

  • Crear i editar un llibre de fulles múltiples.
  • Utilitzar elements gràfics per a representar dades de manera visual.
  • Creació de pressupostos, gràfics de rendiment, factures.
INICI: 20 DE GENER
ADREÇA; Rambla del Raval, 29. Barcelona
Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

19/10/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

          Últimes Places

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia .

CONTINGUTS:

Breu introducció a la informàtica. Què és la informàtica?
L'ordinador: components i perifèrics.
Sistemes Operatius i gestió de documents.
Altres aplicacions: Internet,connexió a Internet, navegadors, correu electrònic...

Adreça: Rambla del Raval, 29. Barcelona

Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

20/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

          Últimes Places

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT EN SERVEI DE VIGILÀNCIA EN CENTRES D'INTERNAMENT I DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT

Aquesta formació especifica serveix per a ampliar els coneixements dels vigilants de seguretat a l'hora de prestar serveis en:

- centres penitenciaris
- centres d'estada temporal per a immigrants
- centres de menors
- dependències de seguretat
- control d'accessos, al control de càmeres de CCTV i a la vigilància perimetral d'aquestes instal·lacions.

 

Data Inici

17/11/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B

 

Data Inici

07/09/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ANGLÈS A

El nivell A és un itinerari formatiu composat per 4 cursos (de 75 hores cadascun) que et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves lliures d'acreditació oficial en el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües (MCERL).
Els cursos A1A i A1B et prepararan per assolir el nivell A1 i els cursos A2A i A2B per al nivell A2.
Un cop realitzada la inscripció, rebràs una prova de nivell per determinar quin és el curs més adequat en funció dels teus coneixements. (Si disposes d'un diploma que  acrediti el teu nivell, no serà necessari realitzar la prova).

La impartició del curs es determinarà entre el 14/09/20 i el 21/12/20 quan el grup estigui complet segons la prova de nivell o l'acreditació de diploma del nivell anterior al que es vol cursar.

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

75

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.

El nivell B1 és un itinerari formatiu composat per 4 cursos: B1A, B1B, B1C i B1D (de 60 hores cada nivell) que et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves lliures d’acreditació oficial del nivell B1 en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Un cop realitzada la inscripció, rebràs una prova de nivell per determinar quin és el curs més adequat en funció dels teus coneixements. (Si disposes d’un diploma que acrediti el teu nivell, no serà necessari realitzar la prova).

La impartició del curs es determinarà entre el 14/09/2020 i el 21/12/2020 un cop el grup estigui complet segons la prova de nivell o l’acreditació de diploma anterior al nivell que es vol cursar.


 

Data Inici

14/09/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B.2.

El nivell B2 és un itinerari formatiu composat per 4 cursos: B2A, B2B, B2C i B2D (de 60 hores cada nivell) que et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves lliures d’acreditació oficial del nivell B2 en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Un cop realitzada la inscripció, rebràs una prova de nivell per determinar quin és el curs més adequat en funció dels teus coneixements. (Si disposes d'un diploma que acrediti el teu nivell, no serà necessari realitzar la prova).


La impartició del curs es determinarà entre el 14/09/2020 i el 21/12/2020 un cop el grup estigui complet segons la prova de nivell o l’acreditació de diploma anterior al nivell que es vol cursar.

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B.2.D.

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

INGLES A2.B (TARDAS)

CURS QUE S'IMPARTIRÀ EN AULA VIRTUAL
S'haurà de respectar els dies i l'horari establert, connectant per videoconferència desde un ordinador, tablet o mòbil.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès A.1.A i A.1.B que et permetrà assolir el nivell A.1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. En finalitzar l'itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivel.

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ADOBE ILLUSTRATOR


Objectius específics:
- Aprendre la diferència entre una imatge vectorial
d'una que no ho és
- Preparar la maquetació de maquetar material per
enviar a impremta
- Ser precís en el disseny d'imatges i formes vectorials
- Organitzar documents en espais de treball

 

Data Inici

16/09/2020

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

ANGLÈS B2A

 

Data Inici

16/09/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MINDFULNESS

 

Data Inici

17/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TORELLO

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

 

Data Inici

18/09/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ

CURS QUE S'IMPARTIRÀ EN AULA VIRTUAL
S'haurà de respectar els dies i l'horari establert, connectant per videoconferència desde un ordinador, tablet o mòbil.


- Adquirir recursos per afrontar les tensions laborals i del dia a dia.
- Desenvolupar la capacitat de viure el moment present per potenciar la concentració i
viure amb plenitud.
- Desenvolupar recursos per disminuir els nivells d' ansietat, tensió mental i depressió.

 

Data Inici

18/09/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

 

Data Inici

18/09/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMERÇ ELECTRÒNIC I BOTIGA VIRTUAL

" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP " 

 

Data Inici

18/09/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

MF1018_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS

 

Data Inici

21/09/2020

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (AULA VIRTUAL)

 

Data Inici

21/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

SERVEIS ASSISTENCIALS A VÍCTIMES DE MALTRACTAMENT

El maltractament en dones i infants representa actualment una de les causes que més impacten tant en l'àmbit escolar com en l'assistencial per les repercussions que generen a les seves víctimes.
En aquest curs aprendràs la normativa relacionada amb la violència, les eines de prevenció i els aspectes de comunicació lligats amb les conseqüències d'aquesta. 

 

Data Inici

21/09/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ALEMANY A1.B (TARDES)

CURS QUE S'IMPARTIRÀ EN AULA VIRTUAL
S'haurà de respectar els dies i l'horari establert, connectant per videoconferència desde un ordinador, tablet o mòbil.


Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió que permeti als alumnes intercanvis comunicatius simples.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Data Inici

23/09/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

COMMUNITY MANAGER (AULA VIRTUAL)

Dominar els principis del Màrqueting on line i les formes més efectives de difondre un missatge utilitzant els diferents canals on line existents.

 

Data Inici

23/09/2020

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

XARXES SOCIALS

Una xarxa social es una estructura social on es creen relacions entre els membres d'una comunitat.

Aquestes xarxes permeten crear un espai virtual propi de cada persona o empresa on crear un perfil, pujar fotos, vídeos i contactar amb altres persones.

L'interès d'aquest curs serà obtenir una visió clara sobre les Xarxes Socials, les seves aplicacions, possibilitats i maneig per el seu aprofitament empresarial i social.

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no tenen cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa s'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

 

Data Inici

23/09/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

VIOLèNCIA MASCLISTA: EINES D'INTERVENCIó SOCIOEDUCATIVA

 

Data Inici

23/09/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

GOOGLE ANALYTICS I GOOGLE METATAGS

 

Data Inici

25/09/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (DISSABTES)

NOVETAT: EL CURS ES FARÀ EN MODALITAT D'AULA VIRTUAL

El seu seguiment es farà mitjançant un dispositiu amb connexió a internet (mòbil, tablet o ordinador) i respectant l'horari marcat. El no connectarse a una sessió implica una falta d'assistència i el mínim per aconseguir el diploma es el 75%.

Aquest curs capacita per desenvolupar habilitats i destreses que permeten resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectiu general:
- Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions
conflictives amb la màxima eficàcia possible.

 

Data Inici

26/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

26/09/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

NOVETAT: EL CURS ES FARÀ EN MODALITAT D'AULA VIRTUAL

El seu seguiment es farà mitjançant un dispositiu amb connexió a internet (mòbil, tablet o ordinador) i respectant l'horari marcat. El no connectarse a una sessió implica una falta d'assistència i el mínim per aconseguir el diploma es el 75%.

El curs vol dotar al participant de les expressions i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb visitants que parlen llengües estrangeres.

 

Data Inici

26/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

GESTIÓ DE L'ESTRÈS

 

Data Inici

28/09/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

EINES PER LA MEDIACIO

 

Data Inici

28/09/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

NEUROLIDERATGE

 

Data Inici

28/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

POSICIONAMENT WEB SEO/ SEM

 

Data Inici

28/09/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

GESTIÓ DEL CANVI EN L'ORGANITZACIÓ

 

Data Inici

28/09/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMMUNITY MANAGER

 

Data Inici

28/09/2020

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

AVÍS: ATURATS/DES I TREBALLADORS/ES DE L'EMPRESA PÚBLICA, TENINT EN COMPTE EL GRAN VOLUM DE SOL·LICITUDS QUE JA TENIM D'AQUESTS COL·LECTIUS ÉS POSSIBLE QUE FINS L'ANY VINENT NO PUGUEM ASSIGNAR PLAÇA EN AQUESTA ESPECIALITAT. PER NORMATIVA TENIM LIMITADES LES PLACES EN ELS DOS COL·LECTIUS.


Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.


 

Data Inici

28/09/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

EINES DE COACHING NIVELL 1

NUEVA FECHA DE INICIO

El coaching és un mètode que consisteix a entrenar, instruir o guiar un individu o grup amb l'objectiu que aconsegueixin complir les metes o projectes que s'han plantejat.

La base del coaching és precisament ajudar-se i conèixer-se primer a un mateix per després poder ajudar els altres.

A més amb el mètode Grow aprendràs no només aplicar-lo per aconseguir la meta, sinó mirar amb retrospectiva si no s'ha assolit. Entendre el punt en què ens hem equivocat, aprendre del que ha passat i començar a treballar de nou per a una nova ruta que permeti assolir l'objectiu.

Eleva el teu nivell de consciència trobant sentit, propòsit i pau interior. Gestiona sana i sàviament les emocions i experimenta un procés de creixement i alliberament personal.

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no té cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Formació dirigida prioritàriament a persones treballadors ocupades i amb places reduïdes per a treballadors desocupats.

 

Data Inici

28/09/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMERç ELECTRòNIC I BOTIGA VIRTUAL

Amb aquest curso apendra les formes de comercialització de comerç electrònic i les tendencies que domines actualmente per la venda per internet.

 

Data Inici

28/09/2020

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL


El seu seguiment es farà mitjançant un dispositiu amb connexió a internet (mòbil, tablet o ordinador) i respectant l'horari marcat. El no connectarse a una sessió implica una falta d'assistència i el mínim per aconseguir el diploma es el 75%.

Amb aquest curs, podràs millorar les teves capacitats professionals i personals, en poder utilitzar la intel·ligència emocional tant a la feina com en l'àmbit personal.

 

Data Inici

29/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

 

Data Inici

29/09/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

OPERACION DE CARRETILLAS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

01/10/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

 

Data Inici

01/10/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GUALTA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP RENOVACIÓ

 

Data Inici

01/10/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERACIO CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

01/10/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

HABILITATS DIRECTIVES

 

Data Inici

02/10/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

03/10/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

IGUALADA

Curs subvencionat

ADOBE ILUSTRATOR I

EL CURS ES FARÀ EN MODALITAT D'AULA VIRTUAL

El seu seguiment es farà mitjançant un dispositiu amb connexió a internet (mòbil, tablet o ordinador) i respectant l'horari marcat. El no connectarse a una sessió implica una falta d'assistència i el mínim per aconseguir el diploma es el 75%.

Objetiu general: Amb aquest curs adquirir habilitats, coneixements i destreses necessaris per a la correcta utilització del Adobe ILUSTRATOR.

 

Data Inici

05/10/2020

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

 

Data Inici

05/10/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

BISBAL D'EMPORDA, LA

Curs subvencionat

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D'ALIMENTS

 

Data Inici

05/10/2020

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

ESCALA, L'

Curs subvencionat

MOS 77-725:MICROSOFT WORD I


TEMARI:
Donar format al text, paràgrafs i seccions .
Crear i administrar referències.

Adreça: Carretera d' Esplugues, 14-16
               Hospitalet de Llobregat.
               (L1-METRO parada: Rambla Just Oliveras)

Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

05/10/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

SERVEI DE RESPOSTA DEVANT ALARMES

 

Data Inici

05/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

FORMACIó ESPECíFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTEN EL SEU SERVEI DE VIGILàNCIA EN AEROPORTS I AMB APARELLS DE RAIG X

 

Data Inici

05/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MOS 77-728 MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL AVANÇAT

 

Data Inici

05/10/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PLANS D'IGUALTAT

 

Data Inici

05/10/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL

L'objectiu d'aquest curs és adquirir les eines per tal d'identificar, comprendre i gestionar les pròpies emocions i les de les persones amb qui ens relacionem, la qual cosa ens ajuda a millorar la nostra qualitat de vida i  construir  relacions positives i de enriquiment mutu en tots els àmbits. A més, ens ajuda a enfocar les emocions cap a objectius i no cap a obstacles, la qual cosa ens fa ser més optimistes i proactius. Per tant, la intel·ligència emocional és essencial per al benestar mental.

En l'àmbit laboral, a més, ens procura un bon desenvolupament funcional dintre de les organitzacions, contribuint en la creació d'un bon clima laboral, en un major rendiment i en la millora en els processos de de presa de decisions, ja que bona part de les decisions que prenem sòn influenciades d'alguna manera per les nostres emocions.

 

Data Inici

05/10/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA HOSPITALARIA

Reciclar i actualitzar els coneixements de les auxiliars d'infermeria.

Objectius específics:

- Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar una auxiliar d'infermeria.

- Dotar els professionals d'eines, recursos i tàctiques.

DIRIGITS A TREBALLADORS EN ACTIU EMPRESA PRIVADA I TREBALLADORS A L'ATUR.

 

Data Inici

06/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia .

CONTINGUTS:

Breu introducció a la informàtica. Què és la informàtica?
L'ordinador: components i perifèrics.
Sistemes Operatius i gestió de documents.
Altres aplicacions: Internet,connexió a Internet, navegadors, correu electrònic...

Adreça: Carretera d' Esplugues, 14-16
               Hospitalet de Llobregat.
               (L1-METRO parada: Rambla Just Oliveras)

 

Data Inici

06/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MINDFULNESS (AULA VIRTUAL)

 

Data Inici

06/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

BIG DATA

Objectiu:  Aquesta acció formativa,  introdueix en els conceptes bàsics del BIG DATA i l'aplicació de les seves eines bàsiques emprades en el seu anàlisi, presentació i interpretació.


 

Data Inici

06/10/2020

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

EINES DE COACHING NIVELL 1

El coaching és un mètode que consisteix a entrenar, instruir o guiar un individu o grup amb l'objectiu que aconsegueixin complir les metes o projectes que s'han plantejat.

La base del coaching és precisament ajudar-se i conèixer-se primer a un mateix per després poder ajudar els altres.

A més amb el mètode Grow aprendràs no només aplicar-lo per aconseguir la meta, sinó mirar retrospectiva si no s'ha assolit. Entendre el punt en què ens hem equivocat, aprendre del que ha passat i començar a treballar de nou per a una nova ruta que permeti assolir l'objectiu.

Eleva el teu nivell de consciència trobant sentit, propòsit i pau interior. Gestiona sana i sàviament les emocions i experimenta un procés de creixement i alliberament personal.

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no té cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Formació dirigida prioritàriament a persones treballadors ocupades i amb places reduïdes per a treballadors desocupats

Adreça: C/ Esplugues núm. 14

Contacte: mgil@idfo.com

 

Data Inici

06/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS

 

Data Inici

07/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

PNL PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜISTICA (TARDES)

El seu seguiment es farà mitjançant un dispositiu amb connexió a internet (mòbil, tablet o ordinador) i respectant l'horari marcat. El no connectarse a una sessió implica una falta d'assistència i el mínim per aconseguir el diploma es el 75%.


Amb aquest curs aprendràs a detectar i modificar patrons en les relacions i experiències humanes. Aprendràs a gestionar recursos davant les dificultats a les relacions i a treballar amb eines de PNL per a incrementar la comunicació i la creativitat personal i professional.

 

Data Inici

07/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ESTRATÈGIES PERSONALS PER AL CONTROL DE L'ESTRÈS, BURNOUT I ALTRES SIGNES PSICOSOCIALS

Objectius:

- Presentar les conseqüències de riscos laborals d'origen psicosocial: Estrès, mobbing i les seves variants

- Donar a conèixer les tècniques d'avaluació d'aquests riscos i les mesures preventives més adequades per evitar la seva Aparicio

 

Data Inici

07/10/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

07/10/2020

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

07/10/2020

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0976 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

 

Data Inici

08/10/2020

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

 

Data Inici

09/10/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451 (MATINS)

PLACES COBERTES PER ATURATS/DES I PER TREBALLADORS/ES DE L'EMPRESA PÚBLICA

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumne en el  maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451

 

Data Inici

12/10/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

 

Data Inici

13/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Data Inici

13/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Data Inici

13/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

MINDFULNESS

L'objectiu d'aquest curs es oferir una formació sólida en els fonaments teòrics i pràctics del Mindfulness: meditació, psicologia i neurociència.

Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

 

Data Inici

13/10/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS

PLACES COMPLETES PER A PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Curs  destinat a  seguir els pasos davant  d'una emergència vital. Reconèixer una parada cardiorespiratoria. Realitzar correctament el suport vital. Moniobrar en situacions d'obstrucció i tractament de les vies respiratòries. Saber controlar una situació d'hemorràgia.PRIMEROS AUXILIOS

 

Data Inici

13/10/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.A.

 

Data Inici

14/10/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

L'àmbit tributari es compleix i canviant, obligant als professionals a exercir una contínua revisió dels aspectes tributaris.

Vols estar al dia de les darreres novetats legislatives en matèria fiscal i comptable, i descobrir les eventuals implicacions que puguin tenir en la teva feina?

L'interès d'aquest curs serà analitzar les novetats  legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l'exercici en curs i les modificacions legals previstes per l'exercici següent, regulades en els Pressupostos Generals de l'Estat. També es podrà adquirir els coneixements de la problemàtica comptable i fiscal del tancament de l'any.

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no tenen cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa s'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

 

Data Inici

14/10/2020

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I

 

Data Inici

14/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

 

Data Inici

14/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

SERVEIS ASSISTENCIALS A VÍCTIMES DE MALTRACTAMENTS

- Conèixer el marc legislatiu sobre la protecció a les persones víctimes de violència de
gènere tant dones com a menors.
- Conèixer sobre la influència de la violència en els menors i dones, a més de les diferents
definicions del fenomen social així com les seves característiques i mètodes de prevenció.
- Ampliar coneixements sobre el maltractament i abús a dones i mètodes de prevenció
social.
- Aprendre sobre el maltractament i abús a menors i mètodes de prevenció social.
- Aprendre diferents tècniques de comunicació, que amb una utilització adequada,
puguem resoldre situacions complexes en el treball.


 

Data Inici

15/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308_MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

NOVES DATES PER L'INICI PRESENCIAL

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.
La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat. Possibilitat de seguir fent la resta de mòduls al llarg del 2020.

 

Data Inici

15/10/2020

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

COMERÇ ELECTRÒNIC EN DISPOSITIUS MÒBILS

El seu seguiment es farà mitjançant un dispositiu amb connexió a internet (mòbil, tablet o ordinador) i respectant l'horari marcat. El no connectarse a una sessió implica una falta d'assistència i el mínim per aconseguir el diploma es el 75%.


Objectius Generals:

-Iniciar i optimitzar la venda en línia amb dispositius
mòbils.
-Aprofundir en canals, usabilitat, seguretat del ecommerce
al mòbil.

 

Data Inici

15/10/2020

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (AULA VIRTUAL)

 

Data Inici

15/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCÉS DE DOL

 

Data Inici

16/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

TRANSPALETA: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONTUDUCTOR A BORD

 

Data Inici

16/10/2020

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

ROQUETES

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL MALALT D'ALZHEIMER

La demència es una perduda de les funciones mentals el suficientment greus com per afectar les activitats i la vida diària.

Els tipus més comuns de demència són anomenats malalties neurodegeneratives. En aquestes afeccions les cèl·lules del cervell deixen de funcionar.

La malaltia d'Alzheimer es la forma més comuna de demència entre les persones grans.

L'ínterès d'aquest curs serà obtenir un coneixement pràctic i teòric sobre el diagnòstic, característiques i tractament de la malaltia d'Alzheimer.

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no tenen cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa s'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

 

Data Inici

16/10/2020

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

17/10/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

APARADORISME

 

Data Inici

19/10/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

EINES DE COMUNICACIÓ PER INTERVENCIONS PÚBLIQUES (AULA VIRTUAL)

 

Data Inici

19/10/2020

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

INFORMACIO I ATENCIÒ TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA:FRANCES

 

Data Inici

19/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

 

Data Inici

19/10/2020

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

 

Data Inici

19/10/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

OPERACIÓ CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

19/10/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

SEGURETAT A INTERNET I DISPOSITIUS MÒBILS (TARDAS)

EL CURS ES FARÀ EN MODALITAT D'AULA VIRTUAL

El seu seguiment es farà mitjançant un dispositiu amb connexió a internet (mòbil, tablet o ordinador) i respectant l'horari marcat. El no connectarse a una sessió implica una falta d'assistència i el mínim per aconseguir el diploma es el 75%.


Aprendràs com mantenir segur el teu ordinador o dispositiu mòbil quan fas servir internet.

 

Data Inici

19/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

VETLLADOR@: SUPORT A LA INCLUSIÓ ESCOLAR (AULA VIRTUAL)

 

Data Inici

19/10/2020

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

TREBALL AMB LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

- Descobrir les mateixes intel·ligències.
- Valorar les diferents intel·ligències múltiples.
- Desenvolupar les diferents intel·ligències.

 

Data Inici

20/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

20/10/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTEN SERVEIS A CENTRES D'INTERNAMENT I DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT

 

Data Inici

20/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

PROGRAMACIÓ NEUROLINGUISTICA

OBJECTIU:

- Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i experiencies humanes.

 

Data Inici

20/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN EL SECTOR SANITARI I SOCIAL

EL CURS ES FARÀ EN MODALITAT D'AULA VIRTUAL

El seu seguiment es farà mitjançant un dispositiu amb connexió a internet (mòbil, tablet o ordinador) i respectant l'horari marcat. El no connectarse a una sessió implica una falta d'assistència i el mínim per aconseguir el diploma es el 75%.

Objectiu general:

Entendre els conceptes bàsics de la protecció de dades personals i la seva nova regulació legal derivada del Reglament europeu de protecció de dades i com s'aplica a l'àmbit sanitari.

 

Data Inici

23/10/2020

Hores

5

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (AULA VIRTUAL)

PLACES COMPLETES PER A TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Amb aquest curs coneixeras i podràs aplicar la normativa vigent respecte a protecció de dades.

 

Data Inici

23/10/2020

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

ASCO

Curs subvencionat

FOTOGRAFIA DIGITAL I TRACTAMENT D'IMATGES

 

Data Inici

26/10/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

 

Data Inici

26/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

26/10/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

ROQUETES

Curs subvencionat

MF1019_2 RECOLZAMENT PSICOSOCIAL. ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS

 

Data Inici

26/10/2020

Hores

130

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MOS 77-725 MICROSOFT WORD 2016 INICIAL

 

Data Inici

26/10/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

 

Data Inici

26/10/2020

Hores

10

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MF0233_2 OFIMÀTICA

 

Data Inici

26/10/2020

Hores

190

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

27/10/2020

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Data Inici

28/10/2020

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Data Inici

29/10/2020

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

31/10/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

02/11/2020

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

NEUROLIDERATGE

 

Data Inici

02/11/2020

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

 

Data Inici

02/11/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ATENCIÓ INFERMERA EN UN SERVEI D'URGÈNICES

Al ser un moment d'alta tensió, és fonamental estar preparat per fer correctament la feina en aquest tipus de casos. Per això, com més preparat i entrenat estiguis per actuar en aquest tipus de situacions millor serà la teva resposta i millor podràs exercir el teu treball.

L'objectiu principal del curs és proporcionar al professional de la salut les tècniques d'actuació en cas d'urgència en pacients amb diferents patologies.

T' oferim la possibilitat de conèixer els protocols a seguir, processos i procediments en un servei d'urgències per a l'eficàcia i la seguretat del pacient.

 

Data Inici

02/11/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

 

Data Inici

03/11/2020

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat