TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Resultats de la cerca

       Nova Data

LINUX LPIC2

 

Data Inici

02/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nova Data

AUTOCAD 2D

 

Data Inici

21/09/2019

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

       Nou Curs

MOS 77-728 MICROSOFT EXCEL 2016 AVANÇAT

 

Data Inici

28/06/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

          Últimes Places

MICROSOFT WORD 2016 NIVELL AVANçAT

Aquest curs esta orientat a l'obtenció de la certificació MOS de l'especialitat WORDi inclou de manera SUBVENCIONADA / SENSE COS T PER L'ALUMNE en  la participació en una convocatòria del examen oficial de Microsoft. Aquesta certificació es de reconeixement en tots els països com la disposició de la qualificació professional en WORD.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

18/06/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

          Últimes Places

MOC 20740: INSTAL·LACIÓ, EMMAGATZEMATGE I REGISTRE AMB WINDOWS SERVER 2016

 

Data Inici

28/06/2019

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SSCS0108 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN DOMICILI


INICI 13 DE MAIG

 

Data Inici

13/05/2019

Hores

600

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FOTOGRAFIA DIGITAL I TRACTAMENT D'IMATGES

 

Data Inici

20/05/2019

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

MOS 77-728. MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL AVANçAT

 

Data Inici

10/06/2019

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

 

Data Inici

12/06/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

SEGURETAT ALIMENTÀRIA. MANIPULACIÓ I CONTROL D'ALIMENTS

Data Inici

17/06/2019

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

BERGA

Curs subvencionat

EXCEL NIVELL INICIAL

 

Data Inici

17/06/2019

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MF0978_2 GESTIÓ D'ARXIUS

Amb aquets mòdul aprendràs a:

A. Identificar els components de l'equipament del sistema d'arxius –equips informàtics, sistemes operatius, xarxes, elements i contenidors d'arxiu. 
B. Utilitzar les prestacions dels sistemes operatius i d'arxiu d'ús habitual en l'àmbit organitzacional, creant i mantenint una estructura organitzada i útil als objectius d'arxiu plantejats aconseguint-ne la seva optimització. 
C. Aplicar les tècniques de registre i arxiu de la informació, pública i/o privada, que facilitin l'accés, la seguretat i la confidencialitat de la documentació en suport paper. 
D. Executar els procediments que garanteixin la integritat, seguretat, disponibilitat i confidencialitat de la informació. 
E. Utilitzar les prestacions bàsiques i assistents d'aplicacions informàtiques de bases de dades per a l'obtenció i presentació d'informació, creant les consultes, informes i altres objectes personalitzats en funció d'unes necessitats proposades.

INICI 17 DE JUNY
Dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

 

Data Inici

17/06/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Data Inici

19/06/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EINES DE COACHING NIVELL II

 

Data Inici

20/06/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

OPERACIó DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

21/06/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA TIP: VIGILÀNCIA EN CENTRES HOSPITALARIS

 

Data Inici

25/06/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

  • Adquirir el coneixements bàsics establerts en el RD 202/2000 relatius a la manipulació d'aliments i la importància de la reglamentació alimentària.
  • Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.
  • Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària.
  • Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.

 

Data Inici

25/06/2019

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

PROMOCIO I NEGOCI A TRAVES DE LES XARXES SOCIALS

INTENSIU ESTIU

Amb aquest curs identificaràs les principals eines de gestió de xarxes socials a les empreses.

 

Data Inici

25/06/2019

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

  • Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants. 
  • Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa. 
  • Dominar la confecció de tramitar nòmines.

 

Data Inici

25/06/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

Data Inici

26/06/2019

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

CALAF

Curs subvencionat

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

 

Data Inici

26/06/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

  • Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la manipulació de productes alimentaris per a la prevenció de reaccions adverses.
  • Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

 

Data Inici

27/06/2019

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A

Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B. 
" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP "

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA TIP: VIGILÀNCIA EN URBANITZACIONS, POLÍGONS, TRANSPORTS I ESPAIS PÚBLICS

Data Inici

01/07/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

L'ASSETJAMENT EN L'àMBIT SANITARI

Capacitar als professionals de l'àmbit sanitari per
prevenir les situacions d'assetjament en els que sovint es troben exposats, per part dels usuaris i dels seus familiars.

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. (PRL)

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

Objectius generals: Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV)


 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC.
Prendre consciència de la expressió corporal i facial.
Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
Donar informació personal bàsica.
Adquirir habilitats amb el sistema dactilògic.
Potenciar la memòria visual.

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

Conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

Este curso capacita para desarrollar habilidades y destrezas que permiten resolver situaciones conflictivas con la máxima eficacia posible.

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

XARXES SOCIALS

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per gestionar les Xarxes Socials pròpies

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MINDFULNESS

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtic. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associata a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...). 

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 

Data Inici

02/07/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Data Inici

02/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

RIPOLL

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Data Inici

04/07/2019

Hores

18

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0980 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Data Inici

04/07/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

SYSTEMS NETWORK SECURITY

Data Inici

05/07/2019

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP, FORMACIó CONTINUA RENOVACIó_TORTOSA

Data Inici

05/07/2019

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Data Inici

06/07/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

08/07/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

INTEL·LIGENCIA EMOCIONAL (FESP)

 

Data Inici

08/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la manipulació de productes alimentaris per a la prevenció de reaccions adverses.
Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries. 

" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP "

 

Data Inici

09/07/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat

OPERACIó DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

09/07/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERACION DE CARRETILLAS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

10/07/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP "

 

Data Inici

12/07/2019

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES EN EL SECTOR DE L'HOSTALERIA

 

Data Inici

12/07/2019

Hores

16

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat

HABILITATS DE COMUNICACIÓ
" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP "

 

Data Inici

12/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat

ESTRATÈGIES PERSONALS PER AL CONTROL DE L'ESTRÈS, BURNOUT I ALTRES CINGLES PSICOSOCIALS

Presentar les conseqüències de riscos laborals d'origen psicosocial: Estrès, mobbing i les seves variants.

- Donar a conèixer les tècniques d'avaluació d'aquests riscos i les mesures preventives més adequades per evitar la seva aparició.

" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP "

 

Data Inici

15/07/2019

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

19/07/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D' EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: SEGURETAT EN HOTELS

 

Data Inici

22/07/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 

Data Inici

22/07/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

 

Data Inici

24/07/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat

ANGLÈS B2A

 

Data Inici

02/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP RENOVACIÓ

 

Data Inici

02/09/2019

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP "

 

Data Inici

02/09/2019

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

ANGLÈS A2B

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A
 i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l'itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

Data Inici

03/09/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL NIVELL AVANÇAT

 

Data Inici

03/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.B.

 

Data Inici

04/09/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

SEGURETAT EN SERVIDORS LINUX LPIC3 303: LINUX ENTERPRISE PROFESSIONAL SECURITY

Traslladar als assistents els coneixements avançats en administració de sistemes operatius Linux a un nivell empresarial, fent especial èmfasi en la seguretat en servidores Linux.

 

Data Inici

06/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CREACIÓ I MANTENIMENT DE PÀGINES WEB (AVANÇAT)

 

Data Inici

09/09/2019

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Data Inici

09/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

MF0981 REGISTRES COMPTABLES

 

Data Inici

12/09/2019

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

SSCG0209_MF1038 CONTEXTOS SOCIALS D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

 

Data Inici

12/09/2019

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MF0981_2 REGISTRES COMPTABLES

Data Inici

12/09/2019

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ADMINSTRADOR DE XARXES CISCO SYSTEMS. MODUL 1 CCNA: INTRODUCCIÓ A LES XARXES


DIVENDRES DE 16:00 A 20:50 I DISSABTES DE 09:00 A 13:50.

Aquest és el primer dels 4 Mòduls de CISCO CCNA. En el resum dels continguts veuràs els continguts i serveis dels 4 Mòduls que s'impartiran de forma seqüencial.

Amb aquest curs aprendràs a aplicar principis bàsics de cablejat, fer configuracions bàsiques de dispositius de xarxa, incloent routers i switches, i implementar esquemes d'adreçament IP per a crear topologies LAN simples. A més aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos Mòdul 1 de CCNA, Mòdul 2 de CCNA, Mòdul 3 de CCNA i Mòdul 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO.

 

Data Inici

13/09/2019

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtics. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associat a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...). 

 

Data Inici

13/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

OPERACIó DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

GESTIÓ DE PROJECTES AMB MICROSOFT PROJECT

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

CONTROLADOR 'ACCESSOS

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat Bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

Data Inici

16/09/2019

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MINDFULNESS

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

EINES DE COACHING NIVELL 1 TARDES

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS B2A

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

MOS: MICROSOFT OFFICE WORD II

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

MF0981_2 REGISTRES CONTABLES


A. INTERPRETACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LA NORMATIVA MERCANTIL I COMPTABLE.
B. EL PATRIMONI DE L'EMPRESA.
C. REGISTRES COMPTABLES DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
D. COMPTABILITAT DE L'IVA EN ELS LLIBRES AUXILIARS.
E. REGISTRE COMPTABLE A TRAVÉS D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

INICI EL 16 DE SETEMBRE 
Dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ALEMANY A1.B MATINS

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió que permeti als alumnes intercanvis comunicatius simples.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)


El curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

AUTOCAD 2D

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT OFFICE WORD 2016 NIVELL INICIAL

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MINDFULNESS

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANLLEU

Curs subvencionat

ANGLÈS B1A

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL

L'objectiu d'aquest curs és adquirir les eines per tal d'identificar, comprendre i gestionar les pròpies emocions i les de les persones amb qui ens relacionem, la qual cosa ens ajuda a millorar la nostra qualitat de vida i a construir  relacions positives i d'enriquiment mutu en tots els àmbits. A més, ens ajuda a enfocar les emocions cap a objectius i no cap a obstacles, la qual cosa ens fa ser més optimistes i proactius. Per tant, la intel·ligència emocional és essencial per al benestar mental.

En l'àmbit laboral, a més, ens procura un bon desenvolupament funcional dintre de les organitzacions, contribuïnt en la creació d'un bon clima laboral, en un major rendiment i en la millora en els processos de de presa de decisions, ja que bona part de les decisions que prenem són influienciades d'alguna manera per les nostres emocions.

INICI 17 DE SETEMBRE

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCÉS DE DOL

- Conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar les persones i les famílies que viuen un procés de dol.

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

ALEMANY A1.A

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat.

 Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar.se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

 

Data Inici

19/09/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

 

Data Inici

19/09/2019

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

GESTIÓ DE L'ESTRÈS PER PROFESSIONALS SOCIO-SANITARIS

 

Data Inici

20/09/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MOC20741: NETWORKING AMB WINDOWS SERVER 2016

 

Data Inici

20/09/2019

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FOTOGRAFIA DIGITAL I TRACTAMENT D'IMATGES

 

Data Inici

23/09/2019

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MOS 77-730. MICROSOFT ACCESS 2016

 

Data Inici

23/09/2019

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

23/09/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

SCG0209_MF1039 PREVENCIÓ DE CONFLICTES

 

Data Inici

26/09/2019

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Prendre consciència de la expressió corporal i facial.
Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
Donar informació personal bàsica.
Adquirir habilitats amb el sistema dactilògic.
Potenciar la memòria visual.

CONTINGUTS

La sordera i la comunitat Sorda.
La comunicació no verbal aplicada a la llengua de Signes.
Terminologia i gramàtica general de la LSC.
Vocabulari específic de l'àrea/àmbit de treball.

INICI 30 DE SETEMBRE
HORARI: 17:45h A 20:45h


 

Data Inici

30/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MOS 77-727. MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL INICIAL

 

Data Inici

30/09/2019

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT OFFICE WORD 2016 NIVELL INICIAL

 

Data Inici

30/09/2019

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Data Inici

01/10/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

GESTIÓ DE L'ESTRÉS PER A PROFESIONALS SÒCIOSANITARIS

 

Data Inici

01/10/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

04/10/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D'ALIMENTS

 

Data Inici

05/10/2019

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

BIG DATA I

 

Data Inici

07/10/2019

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-725:MICROSOFT OFFICE WORD


INICI 7 D'OCTUBRE

 

Data Inici

07/10/2019

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

 - Consolidar els coneixements adquirits en el curs de         Comptabilitat Bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que,    sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

 

Data Inici

07/10/2019

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

 

Data Inici

07/10/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

 

Data Inici

07/10/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

MOS 77-729: MICROSOFT OFFICE POWERPOINT


INICI 8 D'OCTUBRE

 

Data Inici

08/10/2019

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MOS 77-726. MICROSOFT WORD 2016. NIVELL AVANçAT

 

Data Inici

14/10/2019

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 

Data Inici

14/10/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:AUTISME

 

Data Inici

14/10/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BLANES

Curs subvencionat

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

 

Data Inici

14/10/2019

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

 

Data Inici

15/10/2019

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0979 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió.
Amb aquest mòdul aprendràs quines on les gestions relacionades amb la tresoreria de la seguretat social que s'ha de realitzar des d'una ocupació administratives.

Possibilitat de seguir fent la resta dels mòduls del Certificat de Professionalitat d'Activitats de Gestió Administrativa durant el 2020

 

Data Inici

16/10/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ADGD0308-MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

Data Inici

16/10/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

SSCG0209_MF1040 GESTIÓ DE CONFLICTES I PROCÉS DE MEDIACIÓ

 

Data Inici

16/10/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Data Inici

17/10/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MOS 77-728. MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL AVANçAT

 

Data Inici

21/10/2019

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

OPERACIó DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

21/10/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

 

Data Inici

21/10/2019

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat