TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Resultats de la cerca

          Últimes Places

CAP. INICIAL MERCADERIES (140 H)

Titulació obligatòria per treballar conduint CAMIONS  en tot el territori de la Unió Europea. 

INICI 10 DE DESEMBRE
ADREÇA: Rambla del Raval,29. Barcelona
HORARI: 16h a 20:30h (dilluns a divendres)

OBLIGADA ASSISTÈNCIA MÍNIMA PRESENCIAL AL CURS DEL 95%

 

Data Inici

10/12/2019

Hores

140

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ADG0308_MF0233_2 OFIMÀTICA

Conèixer el funcionament bàsic dels elements que conformen l'equip informàtic disponible en el desenvolupament de l'activitat administrativa, amb la fi de garantitzar la seva operativitat.

 

Data Inici

04/12/2019

Hores

190

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. El curs inclou 40 hores de pràctiques.

Abans de començar el curs es contactarà amb el sol-licitant per detallar els requisits d'entrada i realitzar una  prova d´accès. 

 

Data Inici

09/12/2019

Hores

290

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

COMPTABILITAT INFORMATITZADA (PRESENCIAL)


DIA D'INICI: 09-12-2019
DATA FI: 19-12-2019
UBICACIÓ: RAMBLA DEL RAVAL 29.

 

Data Inici

09/12/2019

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

XARXES SOCIALS (PRESENCIAL)

Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per gestionar les xarxes socials.

Conèixer els diferents tipus de xarxes: Facebook, Twitter,Linkedin,Youtube, Pinterest i Instagram.

DIA D'INICI: 07-01-2020

DATA FI: 30-01-2020

UBICACIÓ: Rambla del Raval 29.

 

Data Inici

07/01/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MF1016_2 SUPORT EN L'ORGANITZACIÓ D'INTERVENCIONS EN L'ÀMBIT INSTITUCIONAL

 

Data Inici

08/01/2020

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MF0233_2 OFIMÀTICA (190H) (PRESENCIAL)


Curs amb el qual coneixeràs els programes :

Outlook
Word
Excell
Powerpoint
Acces

Inici: 13 de Gener
Adreça: Rambla del Raval, 29.
Horario: 9:00h a 14:00h (dilluns a divendres)
Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

13/01/2020

Hores

190

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MOS 77-728 MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL AVANÇAT

 

Data Inici

14/01/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MINDFULNESS

 

Data Inici

16/01/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL (PRESENCIAL)

  • Crear i editar un llibre de fulles múltiples.
  • Utilitzar elements gràfics per a representar dades de manera visual.
  • Creació de pressupostos, gràfics de rendiment, factures.
INICI: 20 DE GENER
ADREÇA; Rambla del Raval, 29. Barcelona
Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

20/01/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CP: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (450 H)

Certificat de professionalitat que capacita per a treballar de cuidadors de persones amb dependència en institucions tals com residències i centres de dia, per a ajudar aquestes persones a mantenir i millorar la seva autonomia personal o cobrir les seves necessitats diàries

Objetius

1. Preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.

2. Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

3. Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

4. Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

 

Data Inici

20/01/2020

Hores

450

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MF0981_2 REGISTRES COMPTABLES (120 H) (PRESENCIAL)


Amb aquest mòdul aprendràs a:

A. INTERPRETACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LA NORMATIVA MERCANTIL I COMPTABLE.
B. EL PATRIMONI DE L'EMPRESA.
C. REGISTRES COMPTABLES DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
D. COMPTABILITAT DE L'IVA EN ELS LLIBRES AUXILIARS.
E. REGISTRE COMPTABLE A TRAVÉS D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

Adreça: Rambla del Raval, 29. Barcelona
Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

20/01/2020

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CP: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN DOMICILI (600H). TREBALLADOR FAMILIAR

El/la assistent/a domiciliari/a és la persona que s'encarrega, d'una banda, de la neteja i la cura de les persones dependents i per l'altre de la neteja i cura de les llars d'aquestes persones.

Les seves funcions són les següents: fer les tasques domèstiques necessàries per a assegurar la higiene del domicili; fer la compra i altres gestions per a la persona dependent: assegurar la higiene de la persona dependent; atendre les seves necessitats físiques, afectives i socials i supervisar els seus hàbits alimentaris.

En l'exercici de l'ocupació l'assistent/a domiciliari/a ha de respectar les normes vigents de seguretat i salut laboral.

 

Data Inici

20/01/2020

Hores

600

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

GRAMÀTICA AVANÇADA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (PRESENCIAL)

OBJECTIUS: 

Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals. Aprofundir en l’ús gramatical de l’espai i el rol, mitjançant classificadors i identificacions amb diferents personatges.

CONTINGUTS: 

1. Comunitat Sorda: Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda. Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda.

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC: Discriminació Visual. Memòria Visual. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana.                                                         

3. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana: Classificadors descriptius. Aprofundiment de rol. Signes idiomàtics. Ús de l’espai. Variants de diferents signes.


 

Data Inici

20/01/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MOS MICROSOFT POWERPOINT 2016

 

Data Inici

20/01/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MOS 77-725:MICROSOFT WORD I (PRESENCIAL)


INICI 21 DE GENER
FORMAT: PRESENCIAL
ADREÇA: Rambla del Raval, 29. 1er piso. Barcelona
Contacte: mprieto@idfo.com

TEMARI:

Donar format al text, paràgrafs i seccions .
Crear i administrar referències.

 

Data Inici

21/01/2020

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS B1A

 

Data Inici

21/01/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

MINDFULNESS

 

Data Inici

22/01/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

PRÒXIMS CURSOS PROGRAMATS : GENER 2020

Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

La data d'inici i finalització és orientativa.

 

Data Inici

27/01/2020

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERACIó DE CARRETONS NORMA UNE 58451


Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

La data d'inici i finalització és orientativa.

 

Data Inici

27/01/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B2B (PRESENCIAL)

Objectius 

1. Comprendre els detalls més rellevants de textos orals més complexos articulats a velocitat mitjana-alta.

2.Expressar-se i interactuar amb correcció, fluïdesa i espontaneïtat.

3. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals.

4.Utilitzar la lectura en llengua estrangera i uns altres.


 

Data Inici

27/01/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B1B (PRESENCIAL)

Objectius 

1. Manejar un repertori de recursos lingüístics senzill però suficient per abordar, amb raonable precisió i fluïdesa, una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.

2. Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d'ús lingüístic per parlar i escriure de forma senzilla, però coherent i correcta, per comprendre textos, orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.


 

 

Data Inici

28/01/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

PRÒXIMS CURSOS PROGRAMATS : GENER 2020

Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

La data d'inici i finalització és orientativa.

 

Data Inici

29/01/2020

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

HABILITATS DIRECTIVES (PRESENCIAL)

Objectius generals:

Desenvolupament de les habilitats com directiu i persona, com motivador i creador d'equip i com desenvolupador de persones.

Objectius específics:

Conèixer habilitats necessàries per a la millora de la gestió i efectivitat del temps de treball així com de la relació amb els altres en l'entorn laboral.

Aprendre els factors personals, situacionals i motivacionals i que incideixen en la gestió d'un equip de treball .

Adquirir habilitats que permeten millorar la motivació, la comunicació i el desenvolupament dels membres d'un equip.


Contacte; mprieto@idfo.com

 

Data Inici

07/02/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TREBALL EN EQUIP (PRESENCIAL)

Objectius generals:

Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d'alt rendiment i les claus d'èxit per potenciar el seu lideratge. 
Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d'una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la generació de confiança i la consecució d'objectius a través d'un pla d'acció. 
Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació d'equips.

Objectius específics:

Treballar estratègies per a la creació d'equips i la seva dinamització.
Definir els diferents estils de direcció en relació als interessos de l'organització i els moments de l'equip de treball.
Identificar les característiques i l'evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament. 
Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l'ambient laboral i amb els factors que afavoreixen la motivació dels treballadors. 
Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l'àmbit de l'organització amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant fisiològiques com psicològiques. 
Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de les tasques a desenvolupar i el context situacional. 
Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonal positives tant des del punt de vista de la direcció com dels col•laboradors.

Contacte. mprieto@idfo.com

 

Data Inici

07/02/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP RENOVACIÓ


REQUISITS:

Ser treballador en actiu.
Disposar de permís de conduir C (anterior al 11.09.2009) o D (anterior al 11.09.2008).
Per  permisos  posteriors s'ha de disposar del CAP Inicial.

ASSISTÈNCIA PRESENCIAL OBLIGATÒRIA  95%

Adreça: Rambla del Raval, 29.Barcelona
Contacte: mprieto@idfo.com
Whatsapp: 699024205

 

Data Inici

08/02/2020

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES (PRESENCIAL)

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia .

CONTINGUTS:

Breu introducció a la informàtica. Què és la informàtica?
L'ordinador: components i perifèrics.
Sistemes Operatius i gestió de documents.
Altres aplicacions: Internet,connexió a Internet, navegadors, correu electrònic...

Adreça: Carretera d' Esplugues, 14-16
               Hospitalet de Llobregat.
               (L1-METRO parada: Rambla Just Oliveras)

Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

18/02/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

PROMOCIONA EL TEU NEGOCI A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS (PRESENCIAL)

Objectius generals:  

Identificar les principals eines de gestió de  xarxes socials en  les empreses. 

Objectius específics:

Identificar les principals xarxes socials en les empreses.
Identificar els diferents tipus de relacions professionals que es poden desenvolupar a través d'internet.
Reconèixer la importància de crear una marca personal que possibiliti i fomenti les relacions  socials entre empreses.
Identificar els diferents mecanismes de màrqueting que es poden utilitzar per potenciar les relacions comercials.
Compendre les transformacions generades per les noves tecnologies en l'àmbit empresarial.    
Conèixer les eines web 2.0 que permeten realitzar una campanya de màrqueting on-line i adaptar-les  al nostre model de negoci.

TEMARI:

1.2 definició, característiques i tipologies
1.3 Elements bàsics de la marca
2. El màrqueting digital
2.1 El Pla de Màrqueting Digital
2.2 Definició d’objectius. SMART Goals
2.3 Fases: Acquisition, Engagement, Conversion i Fidelity
2.4 Tècniques de Màrqueting Digital
2.4.1. SEO i SEM
2.4.2. Mail Màrqueting
2.4.3. Analítica Web
2.4.4. Xarxes Socials

 

Data Inici

21/02/2020

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CAP INICIAL DE VIATGERS (140 H)

Titulació obligatòria per treballar conduint AUTOBUSOS en tot el territori de la Unió Europea. 

INICI 24 DE DESEMBRE
ADREÇA: Rambla del Raval,29. Barcelona
HORARI: 16h a 20:30h (dilluns a dijous)

OBLIGADA ASSISTÈNCIA MÍNIMA PRESENCIAL AL CURS DEL 95%

 

Data Inici

24/02/2020

Hores

140

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (PRESENCIAL)

OBJECTIUS:

Descriure persones, coses i característiques bàsiques.

Iniciar-se en la funció de rol.

Utilitzar els recursos expressius en situacions quotidianes.

Introduir signes temporals relacionats amb components no manuals.

Establir graus de preferències.

Rebatre i acceptar propostes i opinions alienes.

Iniciar-se en els classificadors.

Utilitzar verbs de desig per a expressar emocions.


 

Data Inici

24/02/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES EN EL SECTOR DE L' HOST

Objectius generals:

Curs destinat a professionals del sector de l'hosteleria que volguí oferir solucions a possibles clients amb aquestes intoleràncies. 

Rebre informació i formació sobre les diferents tipus d'al·lèrgies

Resoldre dubtes i establir protocols d'actuació. 

Es complementarà amb un bloc pràctic on es presentaran productes i receptes sense gluten i sense lactosa.

Temari:

1.1. Què són les al·lèrgies.

1.2. Informació sobre la intolerància.

1.3. Tipologies d'al·lèrgies i intoleràncies.

1.4. Resolució de dubtes i consultes.

2.    Protocols en restauració.

2.1. Protocol d'actuació en restauració

2.2. APPCC i contaminació creuada.

3     La cuina sense gluten.

3.1. Presentació dels productes i la seva elaboració

3.2. Plats a partir de la dieta establerta.

3.3. Elaboració , presentació .

4.    La cuina sense lactosa.

4.1. Presentació dels productes i la seva elaboració.

4.2. Plats a partir de la dieta establerta.

4.3. Elaboració , presentació .

5. La rebosteria i la pastisseria amb productes sense gluten i sense lactosa.

5.1. Presentació dels productes i la seva elaboració.

5.2. Plats a partir de la dieta establerta.

5.3. Elaboració , presentació .

 

Data Inici

02/03/2020

Hores

16

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016 AVANÇAT (PRESENCIAL)


INICI 11 DE MARÇ
FORMAT: PRESENCIAL
ADREÇA: Rambla del Raval, 29. 1er piso. Barcelona
Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

04/03/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

MOS 77-726:MICROSOFT WORD II (PRESENCIAL)


INICI 05 DE MARÇ
FORMAT: PRESENCIAL
ADREÇA: Rambla del Raval, 29. 1er piso. Barcelona
Contacte: mprieto@idfo.com

TEMARI:

1: Utilitzar elements avançats de disseny

2: Administrar documents

3: Utilitzar eines de productivitat

4: Utilitzar eines de productivitat


 

Data Inici

05/03/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

NEUROLIDERATGE (PRESENCIAL)

Objectiu General:

Conèixer el funcionament del cervell dels col.laboradors i col.laboradores d'un equip per tal d'assolir objectius diferencials i transformar a les persones a nivell professional i personal.

Temari:

1. El lideratge en el s.XXI (característiques i necessitats)
2. Introducció a les bases i estructures cerebrals implicades en el lideratge.
3. Aplicació pràctica del neurolideratge: Neuroaprenentatge i neuroplasticitat. Ones cerebrals associades a l'aprenentatge i potenciació de les mateixes. Les emocions, l'aprenentatge organitzatiu i l'hipocamp. Eines practiques per desenvolupar el neuroaprenentatge a la organització.
4. La creativitat: Les bases cerebrals de la creativitat. El procés creatiu. Model C.R.E.A.T.E.S . Potenciació de la creativitat en l'equip des d'una vessant neuro. L'equilibri cerebral.
5.  Sincronització d'hemisferis cerebrals per assolir el benestar personal i professional, aplicació en els equips. Eines per sincronitzar els hemisferis. Millora del rendiment cerebral en els equips.
6.  Gestió de l'estrès, higiene del son, alimentació, exercici físic, aprenentatge cognitiu. La felicitat a l'empresa i les seves conseqüències a nivell cerebral. Les emocions i el neurolideratge.
7. Reaccions químiques emocionals. Eines de gestió emocional fonamentades en les reaccions cerebrals. Eines d'autogestió emocional que provoquen canvis cerebrals i conductuals.

Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

06/03/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MF0980_2 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL(90H) (PRESENCIAL)


Amb aquest mòdul aprendràs a:

1: Organitzar la informació referent als processos de captació, selecció, comunicació interna, formació, desenvolupament i compensació i beneficis, utilitzant les eines informàtiques proporcionades. 

2: Preparar la documentació, els materials i altres elements necessaris en la selecció, formació i desenvolupament dels recursos humans, atenent a criteris i normes de qualitat. 

3: Elaborar la documentació derivada del procés de contractació, finalització i altres variacions de la situació laboral utilitzant els mitjans informàtics més habituals.

4: Obtenir la documentació necessària per al pagament de les retribucions al personal, de la cotització a la Seguretat Social i de les retencions a compte de l'IRPF, demostrant rigurositat i contemplant la normativa corresponent. 

5: Elaborar la documentació de control de les incidències relatives al desenvolupament de l'activitat laboral dels empleats observant la legislació vigent i les normes de comunicació interna establertes.

 

Data Inici

09/03/2020

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MF0976_2 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS (PRESENCIAL)

 

Data Inici

14/04/2020

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B2C (PRESENCIAL)

Objectius:

1. Comprendre el sentit general, les idees principals i els detalls rellevants en textos escrits clars i ben organitzats amb llengua estàndard i continguts referits a temes generals, actuals o relacionats amb l'especialitat del parlant. 

2. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals per transmetre informació i plans; narrar històries, descriure experiències, sentiments, desitjos i aspiracions, i expressar opinions i arguments.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

4. Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge i la confiança en la pròpia capacitat per comunicar-se mitjançant l'autoavaluació, incorporant millores en la consecució de les tasques plantejades.

INICI 20 D' ABRIL

ADREÇA: Rambla del Raval, 29. 1er piso. Barcelona

 

Data Inici

20/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MF0249_2 HIGIENE I ATENCIÓ SANITÀRIA DOMICILIÀRIA (PRESENCIAL)

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat :

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI  (SSCS0108)

Compost pels mòduls: 

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170h)

1. Característiques i necessitats d'atenció higienicosanitària de les persones dependents.
2. Administració d'aliments i tractaments a persones dependents en el domicili
3. Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents en el domicili. /(120h)

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210h)

4. Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en domicili.
5. Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents.
6. Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100h)
7. Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents.
8. Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents.

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a persones en el domicili. (120 h)

 

Data Inici

20/04/2020

Hores

170

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B1C (PRESENCIAL)

Objectius 

1. Ampliar i diversificar el coneixement dels trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per comprendre i interpretar millor cultures diferents de la pròpia i de la llengua objecte d'aprenentatge.

2. Valorar la llengua estrangera com a mitjà per accedir a altres coneixements i cultures i

reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i enteniment internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les diferents cultures.

INICI 21 D’ ABRIL

ADREÇA: Rambla del Raval, 29. 1er piso. BarcelonaContacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

21/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MF0978_2 GESTIÓ D'ARXIUS (PRESENCIAL)

Amb aquets mòdul aprendràs a:

A. Identificar els components de l'equipament del sistema d'arxius –equips informàtics, sistemes operatius, xarxes, elements i contenidors d'arxiu. 
B. Utilitzar les prestacions dels sistemes operatius i d'arxiu d'ús habitual en l'àmbit organitzacional, creant i mantenint una estructura organitzada i útil als objectius d'arxiu plantejats aconseguint-ne la seva optimització. 
C. Aplicar les tècniques de registre i arxiu de la informació, pública i/o privada, que facilitin l'accés, la seguretat i la confidencialitat de la documentació en suport paper. 
D. Executar els procediments que garanteixin la integritat, seguretat, disponibilitat i confidencialitat de la informació. 
E. Utilitzar les prestacions bàsiques i assistents d'aplicacions informàtiques de bases de dades per a l'obtenció i presentació d'informació, creant les consultes, informes i altres objectes personalitzats en funció d'unes necessitats proposades.

 

Data Inici

08/06/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat


A continuació els cursos de espera relacionats amb la teva cerca

Si no has trobat el curs amb les condicions que cerques, pots inscriure’t en els nostres cursos d’espera indicant horari, lloc i modalitat que prefereixes. El nostre equip et contactarà quan el curs d’espera el que t’has inscrit es vagi a realitzar.

Acompanyament durant el procés de dol

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Acompanyament en transport escolar i de menors


  En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.