TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Resultats de la cerca

       Places Lliures

PLANS D'IGUALTAT


NO QUEDEN PLACES PER TREBALLADORS/ES DE L'EMPRESA PÚBLICA.

Continguts
1. Definició de conceptes sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
2. Pla d’igualtat d’oportunitats: com dissenyar-lo i implantar-lo
3. Exemples de plans d’igualtat i altres propostes
4. Classificació professional i ascensos
5. Assetjament en l’àmbit de l’empresa
6. Plans d’igualtat i assetjament
7. Negociació col·lectiva i plans d’igualtat
8. Prevenció de riscos laborals i maternitat
9. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar

 

Data Inici

12/04/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

XARXES SOCIALS

 

Data Inici

23/03/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

LOGÍSTICA INTEGRAL

 

Data Inici

24/03/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT PRIVADA: ESCÀNER

Formació per obtenir tots els coneixements i eines necessàries per utilitzar un equip d'inspecció per RAIGS X

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Noves Dates

ANGLÈS A.1.A (HORARI MATINS)

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.
Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla.
Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Data Inici

11/04/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

       Noves Dates

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la creació i administració de fulls de càlcul, l’administració de cel·les de dades i intervals, la creació de taules, la realització d’operacions amb fórmules i funcions i la creació de gràfics i objectes.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.

En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

       Noves Dates

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCÉS DEL DOL (ONLINE)


AL SER UN CURS SECTORIAL NO PODEM ADMETRE COM ALUMNES A LES PERSONES QUE TREBALLIN EN UNA EMPRESA PÚBLICA. PLACES LIMITADES PER ATURATS/DES.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomanada d'una hora al dia però també pots dedicar 5 hores un dia, si et va millor, per exemple.

Per fer-ho necessites un ordinador o tablet i connexió a internet. Aprendràs a descriure que és el procés de dol i a conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar a les persones i a les famílies que viuen aquest procés.

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

ATENCIÓ D'INFERMERIA AL PACIENT POLITRAUMÀTIC (ONLINE)


ÉS UN CURS SECTORIAL. NO PODEM ADMETRE COM ALUMNES A LES PERSONES QUE TREBALLIN EN UNA EMPRESA PÚBLICA.

PLACES LIMITADES PER PERSONES ATURADES.


ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomenada d'una hora al dia però també pots dedicar 5 hores un dia, si et va millor, per exemple.
Per fer-ho necessites un ordinador o tablet i connexió a internet.Els objectius del curs son aprendre les tècniques i les cures d'infermeria adients per poder-les aplicar al pacient, actuant d'acord a les normes i els principis ètics de comportament assistencial i conèixer els diferents quadres que poden presentar-se en un pacient politraumàtic i el seu tractament quan ingressa en el servei d'urgències.

 

Data Inici

02/05/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

COMMUNITY MANAGER

CURS 100% ONLINE

Mitjançant aquest curs podràs comprendre el treball i les responsabilitats del community manager com a clau en la nova estructura de les organitzacions i conèixer els avantatges de les xarxes socials com a estratègia de les organitzacions davant altres formats tradicionals.

 

Data Inici

03/05/2023

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

REDACCIó D'INFORMES EN SEGURETAT PRIVADA

Objetiu General
. Aprendre a elaborar informes d'actuació específics de seguretat privada

Curs per a persones amb la TIP de Vigilant de Seguretat Privada

AQUEST CURS S'IMPARTEIX EN DUES SESSIONS EL  23/03 I 24/03

Data Inici

25/05/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGG0208 ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AMB ELS CLIENTS

Formació que et permetrà acreditar-te en el Certificat de Professionalitat ADGG0208 Activitats administratives en relació amb el client amb la qual podràs treballar com administratiu/a en qualsevol activitat on sigui necessari un perfil administratiu.
En el curs tractaràs aspectes com les tècniques de recepció i comunicació, operacions administratives comercials, enregistrament de dades, gestió d'arxius, elements de francès administratius i ofimàtica.
Aquest curs disposa d'un mòdul de pràctiques.

Data Inici

23/01/2023

Hores

840

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGG0408 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS

Formació que et permetrà acreditar-te en el Certificat de Professionalitat ADGG0408 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS en el que aprendràs a distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Data Inici

24/01/2023

Hores

470

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Formació que et permetrà acreditar-te en el Certificat de Professionalitat d'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS que et pemetrà atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari a la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinar competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Data Inici

30/01/2023

Hores

490

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Formació que et permetrà acreditar-te en el Certificat de Professionalitat ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA que et permetrà realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introduccuió de registres comptables prefedinits, previa obtenció i procesament i arxiu de la infomració i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits a l'organització.

Data Inici

08/02/2023

Hores

880

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCB0109 DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

Formació que et permetrà acreditar-te en el Certificat de Professionalitat SSCB0109 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA en el que aprendràs a programar, organitzar, dinamitzar i avaluar actuacions d'intervenció social encaminades al desenvolupament de la participació ciutadana i a l'articulació de processos comunitaris.

Data Inici

20/03/2023

Hores

650

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP. QUALIFICACIó INICIAL ACCELERADA, MERCADERIES

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

140

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: SSCG0111 GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA

NOVES DATES. MANTENIM L'HORARI.

Formació 100% presencial a IDFO Terrassa.

Curs dirigit prioritàriament a persones en situació de desocupació (aturats) i amb places limitades per a treballadors en actiu i / o autònoms (30%).

LES PRÀCTIQUES A L'EMPRESA ES FARAN EN MÉS D'UN TORN, SENT EL PRIMER PRIORITÀRI PER LES PERSONES AMB NENS EN EDAT ESCOLAR AL SEU CÀRREC o BÉ QUE DEMOSTRIN QUE NO PODEN FER-ES AL JULIOL.

En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Aquest Certificat de professionalitat et capacitarà per a rebre, emetre i gestionar les trucades per a prestar el servei de teleassistència, manejant les eines telemàtiques, tècniques d'atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, donant resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries i mobilitzant els recursos necessaris en el seu cas, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació.

 

Data Inici

29/03/2023

Hores

350

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

CURS APROVAT

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Habilita a la persona que ho superi a treballar en residències o a domicili a Catalunya.
Són 490 hores totals, incloses les 80 hores de pràctiques en empresa.

S'impartirà presencialment a l'IDFO Terrassa, de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 hores des de l'12 d'abril fins el 2 de novembre.

Si tens problemes amb la inscripció pots telefonar al 937334185 o enviar un correu a informacio.voc@idfo.com.

Els mòduls que formen aquest certificat de professionalitat són:

MF1016_2 Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional.
MF1017_2 Intervenció en l'atenció higiènic-alimentària en institucions.
MF1018_2 Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions.
MF1019_2 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions.
Mòdul de formació complementària
MP0029 Mòdul de pràctiques professionals no laborals.

 

Data Inici

12/04/2023

Hores

490

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

       Nou Curs

ATENCIÓ AL MALALT D'ALZHEIMER

 

Data Inici

13/04/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

POSICIONAMENT WEB SEO/ SEM

 

Data Inici

20/04/2023

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-ho, aquest certificat és idoni per a tu.

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

Les tutories i els exàmens es realitzaràn de manera presencial a la localitat

Centre d'Empreses de Flix,
c/ Tallers, 2
43750 Flix

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

490

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

       Nou Curs

COM ELABORAR UN PLA DE MÀRQUETING DIGITAL

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

02/05/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

COM DISSENYAR, ORGANITZAR I TUTORITZAR CURSOS E-LEARNING

 

Data Inici

08/05/2023

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

 

Data Inici

09/05/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

       Nou Curs

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

Cursos per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

25/05/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ESTRATÈGIES PERSONALS PER AL CONTROL DE L'ESTRÈS, BURNOUT I ALTRES CINGLES PSICOSOCIALS

 

Data Inici

03/03/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ANGLÈS A1A

 

Data Inici

14/03/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

Data Inici

15/03/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL 2-CERTIFICACIÓ MOS-201: EXCEL EXPERT

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Excel 2019.

PER A MES INFORMACIÓ: 93 268 92 92

 

Data Inici

20/03/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 INICIAL

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word i la capacitat de completar tasques de manera independent. Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Aquest curs et prepararà per poder aconseguir el certificat MOS de MICROSOFT WORD 2016 CORE.

 

Data Inici

20/03/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

NUTRICIÓ I DIETÈTICA

Amb aquest curs es revisaran els aspectes bàsics de la nutrició i la diètetica en els éssers humans. I s'aprofundirà en els aspectes de la nutrició en les diferents fases del desenvolupament, en els requeriments en les situacions normals i en el valor de l'estat nutricional.
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS  PER CONCILIAR-LO AMB LA FEINA.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomanada d'una hora al dia ó 5 hores a la setmana. Per fer-lo necessites un ordinador o tablet i connexió a internet.

 

Data Inici

20/03/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLES A.1.A

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Data Inici

21/03/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

AL·LERGIAS I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIA (NIVELL AVANÇAT)

OBJECTIUS:

-Proporcionar els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries. 

Objectius específics:

- Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la restauració col·lectiva per a la prevenció de reaccions adverses.  
- Conèixer els requeriments de la legislació específica. 
- Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

 

Data Inici

21/03/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

AL·LERGIAS I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIA (NIVELL AVANÇAT)

OBJECTIUS:

-Proporcionar els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries. 

Objectius específics:

- Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la restauració col·lectiva per a la prevenció de reaccions adverses.  
- Conèixer els requeriments de la legislació específica. 
- Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

 

Data Inici

21/03/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

 

Data Inici

23/03/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANLLEU

Curs subvencionat

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I

 

Data Inici

23/03/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

FOTOGRAFIA DIGITAL I TRACTAMENT D'IMATGE. NIVELL AVANÇAT

 - Conèixer la manera de treballar la llum a través  d’una font lluminosa artificial.

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS/ES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

 

Data Inici

25/03/2023

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

 

Data Inici

25/03/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

NAVAS

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Aquest curs capacita l'alumne en el maneig de la transpaleta i li proporciona els coneixement en PRL que li són propis.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

Adreça: Rambla Santa Mónica 10.

Per més informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EDUCADOR/A PER MENJADOR ESCOLAR


Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

COMERÇ ELECTRÒNIC I BOTIGA VIRTUAL

Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en Internet, i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l'economia global i el desenvolupament empresarial.

AQUESTA FORMACIÓ ES VALIDA PER LA JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA D'AJUDA A AUTONOMS I MICROEMPRESES DE LA GENERALITAT DINS DE LA SUBVENCIÓ OCUPACIÓ MES TRANSFORMACIÓ

EN AQUEST CURS NO HI HAN PLACES PER A PERSONAS QUE TREBALLEN EN L'ADMINISTRACIÓ PUBLICA

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

EINES D'IDENTIFICACIÓ DE GRUPS URBANS I VIOLENTS I CONDUCTES RADICALS

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

CONVERSATION FRANÇAIS INTÈRMEDIARE

Curs per poder treballar la part oral de l'idioma aplicant així la gramàtica apresa. Els seus objectius són:

- Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registre estàndar, de forma clara i a una velocitat mitjana.
- Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gamma de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i fets.
- Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
- Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

AL.LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES (INFORMÀTICA BÀSICA)

NOVA EDICIÓ

DIMARTS I DIJOUS DE 17:45 A 20:45


CURS PRESENCIAL A L'IDFO TERRASSA

Curs dirigit a usuaris que tenen poc o no tenen cap coneixement informàtics. Es treballaran els següent objectius:

 • Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies. 
 • Pendre consciència dels riscos associat a les xarxes socials. 
 • Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure. 
 • Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral. 
 • Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

 

Data Inici

28/03/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

 

Data Inici

28/03/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

IGUALADA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Data Inici

29/03/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

El curs de català bàsic et servirà per entendre globalment textos orals senzills i comprendre les idees generals de textos escrits sobre temes d'interès general. Et permetrà familiaritzar-te amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

11/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

ALDEA, L'

Curs subvencionat

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA


Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Data Inici

11/04/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

CURS QUE S'IMPARTIRÀ EN AULA VIRTUAL PERÒ EL PRIMER I L'ÚLTIM DIA SERÀ PRESENCIAL A L'IDFO TERRASSA.

S'hauran de respectar els dies i l'horari establerts, connectant-se per videoconferència des d'un ordinador, tablet, o mòbil.
El no connectar-se a una sessió implica una falta d'assistència i el mínim per aconseguir el diploma és el 75%.
Per a les sessions per Aula Virtual utilitzem l'aplicació Google Meet. Si no la tens descarrega-te-la.

L'objectiu d'aquest curs és que sigui capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

 

Data Inici

12/04/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS


Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Per normativa en aquest curs no es pot inscriure personal d'Administració Pública.

 

Data Inici

12/04/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

ARENYS DE MAR

Curs subvencionat

OPERACIO DE CARRETONS NORMA UNE 58451

- Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Data Inici

12/04/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELECTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

-Adquirir els coneixaments necessaris per la Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de les Transpalets.
-Eliminar/reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
-Operativa bàsica en el maneig de la Transpalet Elèctrica.

 

Data Inici

12/04/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL I

 

Data Inici

12/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

NUTRICIÓ I DIETÈTICA

 

Data Inici

12/04/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

INSTAGRAM

-Aprendre a obrir un perfil  a Instagram i a crear continguts atractius per a promocionar el teu negoci o perfil personal en aquesta xarxa.
-Connectar amb facilitat amb els clients i sobretot, aconseguir que el teu públic interactuï amb tu a nivell online.
-El contngut de valor és la clau a les xarxes, ajuda a generar confiança i permet poder créixer en seguidors de forma orgànica.

 

Data Inici

13/04/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

EL MENJADOR ESCOLAR

- Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el lleure al menjador escolar. 
- Desenvolupar metodologies d'intervenció en la mediació infantil i juvenil.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Data Inici

13/04/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

FOTOGRAFIA DIGITAL I TRACTAMENT D'IMATGE NIVELL AVANÇAT

 

Data Inici

13/04/2023

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

TÈCNIQUES DE MASSATGE

Amb aquest curs coneixeràs els coneixements bàsics de l'anatomia, la tècnica del massatge esportiu i els punts gallet

Aprèn els diferents tipus de massatge i la seva tècnica.

Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

13/04/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. 

Curs per a treballadors en actiu amb places limirades per a aturats.

 

Data Inici

13/04/2023

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

 

Data Inici

13/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL AVANÇAT

DISSABTES AL MATÍ

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA.

Amb aquesta formació aprendràs a utilitzar l'entorn Excel amb contingut avançat. Conèixer i demostrar l'aplicació correcta de funcionalitats avançades relacionades a les següents funcions: gestionar i compartir llibres, aplicar dissenys i formats personalitzats, crear fórmules avançades, crear gràfics avançats i taules.

La persona que faci aquest curs, i en funció de les notes tretes durant el curs, tindrà l'opció de presentar-se a la prova de Certificació de Microsoft, podent arribar a aconseguir, sense cap cost, la certificació MOS EXCEL EXPERT.

 

Data Inici

15/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

TRANSPALETA: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 

Data Inici

15/04/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ANGLÈS C1C


PER A MES INFORMACIÓ: 93 268 92 92

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CREACIÓ I MANTENIMENT DE PÀGINES WEB (NIVELL BàSIC)

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ TIP: VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

NOMINES I SEGURETAT SOCIAL I

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B2D

NOVES DATES


DILLUNS I DIMECRES DE 18 A 21 HORES

CURS 100% PRESENCIAL A IDFO TERRASSA

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost pels nivells B2 A, B, C i D. Al finalitzar aquest itinerari desenvoluparàs i aconseguiràs els objectius que venen donats pel Marc Comú Europeu i et permetrà presentar-te a les proves lliures de nivell d'acreditació del B2.

Per poder accedir a aquest curs previament s'haurà d'acreditar el nivell anterior (B2C) o fer una prova de nivell.

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT: RESPOSTA DAVANT ALARMES

Data Inici

17/04/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL 2-CERTIFICACIÓ MOS-201: EXCEL EXPERT

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Excel 2019.

PER A MES INFORMACIÓ: 93 268 92 92

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CONTROLADOR DE ACCESOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb el que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxilis a les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.

En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Data Inici

17/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

TIK TOK PER A EMPRESES


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL 2 - CERTIFICACIÓ MOS-201: EXCEL EXPERT

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

CURS PRESENCIAL AMB L'ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA A L'IDFO TERRASSA

HORARI: DE 9 A 14 HORES
DIES DE CLASSE: De dilluns a divendres, del 17/04 al 21/04.

L'objectiu d'aquest curs, és capacitar l'alumne pel  maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant-lo en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.

Curs per a treballadors en actiu i per aturats. En aquest curs no podem admetre com alumnes a treballadors/es de l'empresa pública.

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS A1.A (COMENÇANT DE ZERO)

PER APENDRE ANGLÈS DESDE L'INICI

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA

TOTALMENT SUBVENCIONAT

PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT EN EL TEMPS AMB ELS SEGÜENTS NIVELLS


Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

SALLENT

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL AVANÇAT

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

PER NORMATIVA, en aquest curs NO es poden inscriure treballadors d'Administració pública.

L'àmbit tributari és complex i canviant, obligant als professionals a exercir una contínua revisió dels aspectes tributaris.

Vols estar al dia de les darreres novetats legislatives en matèria fiscal i comptable, i descobrir les eventuals implicacions que puguin tenir en la teva feina?

L'interès d'aquest curs serà analitzar les novetats  legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l'exercici en curs i les modificacions legals previstes per l'exercici següent, regulades en els Pressupostos Generals de l'Estat. També es podrà adquirir els coneixements de la problemàtica comptable i fiscal del tancament de l'any.

Objectius generals:
- Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
- Definir els objectius de la comptabilitat.
- Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

PER NORMATIVA, en aquest curs NO es poden inscriure treballadors d'Administració pública.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA (HORARI TARDES)


Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.

En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

INTRODUCCIó A LA GESTIó DE PROJECTES – CERTIFICACIó PMI READY

 • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de la gestió de projectes
 • Aplicar metodologies tradicionals basades en plans
 • Aplicar frameworks i metodologies àgils
 • Aplicar frameworks d’analistes de negocis

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

50

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B2C

Objectius:

1. Comprendre el sentit general, les idees principals i els detalls rellevants en textos escrits clars i ben organitzats amb llengua estàndard i continguts referits a temes generals, actuals o relacionats amb l'especialitat del parlant. 

2. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals per transmetre informació i plans; narrar històries, descriure experiències, sentiments, desitjos i aspiracions, i expressar opinions i arguments.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

4. Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge i la confiança en la pròpia capacitat per comunicar-se mitjançant l'autoavaluació, incorporant millores en la consecució de les tasques plantejades.

PER A MES INFORMACIÓ: 93 268 92 92

 

Data Inici

18/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 2 - CERTIFICACIó MOS-101: WORD EXPERT

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Word 2019.

PER A MES INFORMACIÓ: 93 268 92 92

 

Data Inici

18/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

18/04/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

SERVEI EN RESTAURANTS I BARS - NIVELL INICIAL

Adquirir els coneixements bàsics i les habilitats necessàries per realitzar la posada a punt del restaurant o bar-cafeteria, i atendre a servir als clients. 
Complir les normes establertes en cada situació, utilitzant les tècniques i instruments necessaris, per a arribar al màxim nivell de qualitat i rendibilitat.

 

Data Inici

18/04/2023

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL 1 - CERTIFICACIÓ MOS-200: EXCEL ASSOCIATE

Data Inici

18/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ENOLOGIA

 

Data Inici

18/04/2023

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

INTRODUCCIó A LA GESTIó DE PROJECTES – CERTIFICACIó PMI READY

 • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de la gestió de projectes
 • Aplicar metodologies tradicionals basades en plans
 • Aplicar frameworks i metodologies àgils
 • Aplicar frameworks d’analistes de negocis

 

Data Inici

18/04/2023

Hores

50

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

AZ-204 MICROSOFT CERTIFIED AZURE DEVELOPER ASSOCIATE

 

Data Inici

19/04/2023

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

OPERACIONS AMB CARRETONS DE MÀSTIL RETRÀCTIL I AMB CÀRREGA EN VOLADÍS, FINS A 10.000KG SEGONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

19/04/2023

Hores

21

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

Es tracta d'un curs per l'aprenentatge del elements bàsics del català en les diferents competències lingüístiques.

Els objectius del curs son:

Comprensió oral
 • Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d'interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes.
 • Entendre informació oral de primera necessitat.
Comprensió escrita 
 • Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.
Expressió oral 
 • Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir  converses senzilles en la varietat pròpia de l'entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat imprescindible que requereix el context.
Expressió escrita 
 • Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

Data Inici

19/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Data Inici

19/04/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

AZ-104 MICROSOFT CERTIFIED:AZURE ADMINISTRATOR ASSOCIATE

 • Protegir identitats amb Azure Active Directory i implementar usuaris i grups.
 • Administrar subscripcions i comptes, implementar polítiques d'Azure i fer servir el control d'accés basat en rols.
 • Utilitzar eines que fa servir un administrador de Azure per gestionar una infraestructura: Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI i Resource Manager.
 • Conèixer conceptes bàsics de xarxes virtuals com subxarxes, adreçament IP, grups de seguretat de xarxa, Azure Firewall i Azure DNS.
 • Conèixer les característiques de connectivitat entre llocs: Vnet Peering, VirtualNetwork Gateways i Site-to-Site Connections.
 • Desenvolupar estratègies de trànsit de xarxa: Encaminament de xarxa i els punts finals de servei, Azure Load Balanç, Azure Application Gateway i Traffic Manager.

 

Data Inici

19/04/2023

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

 

Data Inici

20/04/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

AZ-104 MICROSOFT CERTIFIED:AZURE ADMINISTRATOR ASSOCIATE

 • Protegir identitats amb Azure Active Directory i implementar usuaris i grups.
 • Administrar subscripcions i comptes, implementar polítiques d'Azure i fer servir el control d'accés basat en rols.
 • Utilitzar eines que fa servir un administrador de Azure per gestionar una infraestructura: Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI i Resource Manager.
 • Conèixer conceptes bàsics de xarxes virtuals com subxarxes, adreçament IP, grups de seguretat de xarxa, Azure Firewall i Azure DNS.
 • Conèixer les característiques de connectivitat entre llocs: Vnet Peering, VirtualNetwork Gateways i Site-to-Site Connections.
 • Desenvolupar estratègies de trànsit de xarxa: Encaminament de xarxa i els punts finals de servei, Azure Load Balanç, Azure Application Gateway i Traffic Manager.

 

Data Inici

20/04/2023

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS: AZ-900

 

Data Inici

21/04/2023

Hores

20

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Data Inici

21/04/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ EN L'ENTORN LABORAL

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL I: CERTIFICACIÓ MOS-200 EXCEL ASSOCIATE

Objetiu general:

Amb aquest curs podràs Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Excel 2019

Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451


Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Data Inici

24/04/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

NOMINES I SEGURETAT SOCIAL II


-Ser capaç de confeccionar contractes , nòmines i seguretat social , així com de gestionar  els aspectes legals mes rellevants .
- Desenvolupar l'activitat laboral en el àmbit de las gestió administrativa.
- DOminar la confecció de tramitar nòmines .

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

SERVEIS ASSISTENCIALS A PERSONES AMB DEPENDENCIA

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

VIOLÈNCIA MASCLISTA: EINES D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA


1. Conceptes bàsics de violència.
2. Intervenció amb dones.
3.Intervenció en menors.
4. Recomanacions per als i les professionals d’atenció directa.

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

CURES AUXILIARS EN PACIENTS AMB RISC DE LESIONS CUTÀNIES

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Curs dirigit a persones en situació de desocupació.

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. Al finalitzar el curs, es faran 40 hores de pràctiques. 

 Abans de començar el curs es contactarà amb el sol-licitant per detallar els requisits d'accés i participar en el procés de selecció. 

 L'objectiu general d'aquest curs és donar les tècniques necessàries pel desenvolupament de la Vigilància en Seguretat Privada, 
 • Vigilar i protegir béns i persones evitant la comissió de delictes i infraccions. 
 • Acompanyar a les persones per a la defensa de la seva integritat física 
 • Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat. 
 • Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns. 
 • Tècniques i procediments professionals en la protecció de persones, instal·lacions i béns. 
 • Mitjans de protecció i armament. 
 • Tècniques de protecció de persones.

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

290

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

GUIA CANI

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. Capacitar els alumnes en les tècniques adients per complir les funcions de guia caní. Aprendre a comunicar-se i donar ordres al gossos. Aprendre a tractar l'agressivitat i reconduir la conducta del gos.

Per a participar en aquest curs és requisit indispensable estar en possessió de la TIP de Vigilant de Seguretat.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Públic

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MOBILS DE PERSONAL(PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

COM PARLAR EN PUBLIC

- Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge.
- Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor.
- Identificar les característiques dels actes comunicatives.

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL (HORARI MATINS)

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.
En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

25/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

MANEIG DE CRISI D'AGRESSIVITAT: CONTENCIÓ EMOCIONAL I FÍSICA

Capacitar l’alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.
Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.
Aplicar diferents tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

Data Inici

25/04/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

PRESENTACIÓ DE VINS I BEGUDES


Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Per normativa en aquest curs no es pot inscriure personal d'Administració Pública.

 

Data Inici

25/04/2023

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

ARENYS DE MAR

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

 

Data Inici

25/04/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

MANLLEU

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

Data Inici

26/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS B1.A

CURS PRESENCIAL A L'IDFO TERRASSA

CURS PER TREBALLADORS/ES EN ACTIU I AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS/DES I TREBALLADORS/ES DE L'EMPRESA PÚBLICA.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.1A, B.1.B, B.1.C i B.1.D que et permetrà assolir el nivell B1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

 

Data Inici

27/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

AZ_500 MICROSOFT CERTIFIED: AZURE SECURITY ENGINEER ASSOCIATE

Data Inici

28/04/2023

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

SEGURETAT ALIMENTARIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D'ALIMENTS

Adquirir el coneixements bàsics establerts en el RD 202/2000 relatius a la manipulació d'aliments i la importància de la reglamentació alimentària.
Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.
Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària.
Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.

Data Inici

28/04/2023

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

SERVEI EN RESTAURANTS I BARS - NIVELL AVANÇAT

Complir les normes establertes en cada situació, utilitzant les tècniques de comunicació i venda necessàries per a de donar un nivell de qualitat màxim.
Aprendre a relacionar-se amb la cuina per tal d'elaborar de forma conjunta les cartes. En aquest sentit, saber fer una anàlisi acurat dels tipus de plats.
Adquirir coneixements de maridatge entre el menjar i les begudes. 
Aprendre a servir i assessorar sobre vins i altres begudes.

 

Data Inici

28/04/2023

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

29/04/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

CURES AUXILIARS EN PACIENTS AMB RISC DE LESIONS CUTÀNIES

 

Data Inici

29/04/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

ASCÓ

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMA MÒBIL DE PERSONAL (PEMP)

 

Data Inici

02/05/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

MOS 77-726: MICROSOFT OFFICE WORD 2016. NIVELL AVANÇAT


La formació s'impartirà en modalitat ONLINE i a través de la plataforma podràs gestionar el teu temps d'estudi al teu ritme.

L'accés a la plataforma serà 24h al dia els 7 dies de la setmana. Dedicació recomanada d'una hora al dia.