TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Resultats de la cerca

       Places Lliures

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 1 - CERTIFICACIó MOS-100: WORD ASSOCIATE

Objectius:

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Word 2019.

Curs adreçat prioritàriament a treballadors/es en actiu i autònoms/es. Places limitades per a persones desocupades i treballadors/es d'empresa pública.

 

Data Inici

24/04/2024

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Places Lliures

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 2 - CERTIFICACIÓ MOS: 101: WORD EXPERT

 

Data Inici

30/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

       Places Lliures

ANGLÈS B1A

 

Data Inici

02/05/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MANLLEU

Curs subvencionat

       Places Lliures

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

04/05/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

       Noves Dates

ANGLÈS A.2.A (HORARI MATÍ)

Capacitar a l'alumnat per a utilitzar l'idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial
del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).

 

Data Inici

11/04/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

       Noves Dates

TUTORITZACIÓ EN TELEFORMACIÓ

 

Data Inici

22/04/2024

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCÉS DEL DOL (ONLINE)


AL SER UN CURS SECTORIAL NO PODEM ADMETRE COM ALUMNES A LES PERSONES QUE TREBALLIN EN UNA EMPRESA PÚBLICA. PLACES COBERTES PER ATURATS/DES EN AQUEST CURS.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomanada d'una hora al dia però també pots dedicar 5 hores un dia, si et va millor, per exemple.

Per fer-ho necessites un ordinador o tablet i connexió a internet. Aprendràs a descriure que és el procés de dol i a conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar a les persones i a les famílies que viuen aquest procés.

 

Data Inici

23/04/2024

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Noves Dates

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN RELACIÓ AMB L'OFIMÀTICA (HORARI TARDA)

 

Data Inici

25/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

       Noves Dates

EINES PER A LA GESTIÓ DE LES EMOCIONS (HORARI MATI)

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

       Nou Curs

EINES DE COACHING. NIVELL 1

 

Data Inici

25/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANLLEU

Curs subvencionat

       Nou Curs

ATENCIÓ AL MALALT D'ALZHEIMER

 

Data Inici

25/04/2024

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

INSTAGRAM PER AL TEU NEGOCI

 

Data Inici

02/05/2024

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Nou Curs

TÈCNIQUES DE CONTROL I CONTENCIÓ DEL PÀNIC COL·LECTIU

 

Data Inici

08/05/2024

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

          Últimes Places

SERVEIS AL NúVOL (CLOUD) AMB AWS

Objectius:

Introduir els conceptes bàsics dels serveis en el núvol, com a recurs per a la transformació digital de les empreses, a través de les eines de Amazon Web Services.

PLACES PER A PERSONES EN ACTIU A EMPRESA PRIVADA I PLACES LIMITADES PER PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR

 

Data Inici

16/04/2024

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

          Últimes Places

PRINCIPIS BÀSICS DE LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Interpretar la intel·ligència emocional per aplicar-la de manera transversal en diferents contextos.

 

Data Inici

29/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ITINERARI: OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451 + TRANSAPELTA: ELECTRICA O APILADOR, MANUAL DE CONDUCTOR A BORDO

ITINERARIO DE CARRETILLA Y TRANSPALET

CARRETTILLA: El objetivo de este curso, se capacitar al alumno lo manejo seguro de operaciones cono carretillas elevadoras, formándolo en su conducción y manejo de acuerdo cono la norma UNE 58451.
+
TRANSAPALETA:
Objetivos generales:
- Adquirir los conocimientos necesarios en Prevención de Riesgos Laborales sobre el manejo seguro de Transpaletes.
- Eliminar / reducir los incidentes y accidentes, en la medida del que estipula la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Operatividad básica en el Manejo de la Transpaleta Eléctrica.

La direcció de IDFO es reserva el dret d'aplazar o anular el curso si no s'arriba al mínim d'alumnes necessaris perque sigui viable.

 

Data Inici

08/04/2024

Hores

34

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS PER A LES XARXES SOCIALS

 

Data Inici

09/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

SOLSONA

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP RENOVACIÓ

Desarrollar la formación continúa de reciclaje
necesaria para conservar el CAP necesario para la conducción por vía públicas de vehículos de empresa establecidas en cualquier estado miembro de la Unión Europea.

OBLIGADA ASISTENCIA MÍNIMA PRESENCIAL AL CURSO DEL 95%

Curso para trabajadores/as en activo en places limitades per aturats.

NO PUEDEN PARTICIPAR TRABAJADORES/AS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

 

Data Inici

10/04/2024

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

PRESENTACIONS ORALS TÈCNIQUES EN ANGLÈS

Data Inici

11/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN RELACIÓ AMB L'OFIMÀTICA (TARDA)

 

Data Inici

15/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua dels següents àmbits i temes:

Àmbits:
· Habitatges i llocs d’allotjament
· Botigues i comerços
· Actes socials
· Mitjans de transport
· Telecomunicacions
· Centres educatius
· Informació personal
· Activitats i relacions professionals
· Llengua i comunicació

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

15/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

CIBERBULLYING I LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

 

Data Inici

15/04/2024

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en
llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).

Data Inici

15/04/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

ARENYS DE MAR

Curs subvencionat

TÈCNIQUES PER PARLAR EN PÚBLIC

Objectiu general:
Identificar les tècniques per parlar en públic i fer presentacions de qualsevol estil i davant de qualsevol tipus d'audiència amb una estructura clara del missatge.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

16/04/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

 

Data Inici

17/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

CURES INFERMERIA AL PACIENT CREMAT

 

Data Inici

19/04/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

20/04/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP. FORMACIó CONTíNUA RENOVACIÓ

 

Data Inici

20/04/2024

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

20/04/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

IGUALADA

Curs subvencionat

TECNIQUES DE RELAXACIO

Amb aquest curs apendras utilitzar tècniques de respiració i relaxació, per evitar els riscos laborals de la professió.

 

Data Inici

22/04/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT EN RESTAURACIÓ

A la finalització del curs el particicpant sabrà:

-Desenvolupar les activitats de servei i atenció al client, aplicant les normes bàsiques de comunicació i protocol, adequant-se als requeriments d'aquests i tenint en compte l'estandarització dels processos per a aconseguir la seva satisfacció.

-Atendre suggeriments i solucionar les possibles reclamacions efectuades pels clients dins de l'àmbit de la seva responsabilitat.

En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

22/04/2024

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN RELACIÓ AMB L'OFIMÀTICA

Aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

CURS DIRIGIT A PERSONES AMB POC O CAP CONEIXEMENT INFORMÀTIC.

Per mes informació: 93 268 92 92

Data Inici

22/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar a l'alumne/a per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i manipulació.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

Data Inici

22/04/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS


Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

23/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 • Adquirir els coneixements necessaris per la Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de les Transpalets.
 • Eliminar/reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Operativa bàsica en el maneig de la Transpalet Elèctrica.

 

Data Inici

23/04/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Data Inici

23/04/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.B TARDES

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès A2A i A2B que et permetrà aconseguir el nivell A2 (Elementary) del marc comú Europeu de referència per a la llengua. En finalitzar l'itinerari estaràs preparat per a presentar-te a les proves lliures de nivell d'acreditació oficial.

Capacita a l'alumnat per utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma oral com a escrita, en situacions quotidianes que requereixin comprendre i redactar textos breus, que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent

 

Data Inici

24/04/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES BÀSIQUES AMB RELACIÓ A L'OFIMÀTICA

Utilitzar les competències digitals bàsiques a través del manteniment d'un sistema operatiu actualitzat, aspectes de seguretat, tractament de la informació i eines per a la creació de contingut ofimàtica.

 

Data Inici

24/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

LINUX LPIC 1V (AULA VIRTUAL)

Amb aquest curs es coneixerà l' entorn Linux i es podrà  implementar aquest sistema operatiu com a motor de la xarxa informàtica d'una organització o per el treball personal. A més el participant estarà preparat per realitzar l'examen per la certificació LPIC-1 professional junior de LINUX.

Aquesta formació dona l'opció a la realització dels exàmens de certificació corresponents a través del programa PUE Alumni amb avantatges per als alumnes que el finalitzin amb aprofitament 

ES REALITZARÀ PROVA DE NIVELL

CAL DISPOSAR DE CÀMERA WEB, QUE HAURÀ D'ESTAR EN FUNCIONAMENT DURANT TOTA LA CLASSE

LA FORMACIÓ ES REALITZARÀ EN AULA VIRTUAL, EXCEPTE UN DELS DIES QUE ES FARÀ PRESENCIAL A LES NOSTRES INSTALACIONS D'IDFO A LA RAMBLA DEL RAVAL29, 08001-BARCELONAData Inici

24/04/2024

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 2 - CERTIFICACIÓ MOS-101 WORD EXPERT

 

Data Inici

24/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MICROSOFT POWERPOINT 2019 - CERTIFICACIó MOS-300: POWERPOINT ASSOCIATE

Objetius:

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft PowerPoint 2019.

Curs adreçat prioritàriament a treballadors/es en actiu i autònoms/es. Places limitades per a persones desocupades i treballadors/es d'empresa pública.

Data Inici

25/04/2024

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 2 - CERTIFICACIó MOS-101: WORD EXPERT

Objectius:
Obtenir els coneixements avançats per a la utilització professional de l'eina Microsoft Word 2019

Curs adreçat prioritàriament a treballadors/es en actiu i autònoms/es. Places limitades per a persones desocupades i treballadors/es d'empresa pública.

Data Inici

25/04/2024

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

AZ-104 MICROSOFT CERTIFIED:AZURE ADMINISTRATOR ASSOCIATE

Aquesta formació dona l'opció a la realització dels exàmens de certificació corresponents a través del programa PUE Alumni amb avantatges per als alumnes que el finalitzin amb aprofitament

OBJECTIUS:

 • Protegir identitats amb Azure Active Directory i implementar usuaris i grups.
 • Administrar subscripcions i comptes, implementar polítiques d'Azure i fer servir el control d'accés basat en rols.
 • Utilitzar eines que fa servir un administrador de Azure per gestionar una infraestructura: Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI i Resource Manager.
 • Conèixer conceptes bàsics de xarxes virtuals com subxarxes, adreçament IP, grups de seguretat de xarxa, Azure Firewall i Azure DNS.
 • Conèixer les característiques de connectivitat entre llocs: Vnet Peering, VirtualNetwork Gateways i Site-to-Site Connections.
 • Desenvolupar estratègies de trànsit de xarxa: Encaminament de xarxa i els punts finals de servei, Azure Load Balanç, Azure Application Gateway i Traffic Manager.

ES REALITZARÀ PROVA DE NIVELL

CAL DISPOSAR DE CÀMERA WEB, QUE HAURÀ D'ESTAR EN FUNCIONAMENT DURANT TOTA LA CLASSE

LA FORMACIÓ ES REALITZARÀ EN AULA VIRTUAL, EXCEPTE UN DELS DIES QUE ES FARÀ PRESENCIAL A LES NOSTRES INSTALACIONS D'IDFO A LA RAMBLA DEL RAVAL29, 08001-BARCELONA

Data Inici

25/04/2024

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN RELACIÓ AMB L'OFIMÀTICA

Aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

CURS DIRIGIT A PERSONES AMB POC O CAP CONEIXEMENT INFORMÀTIC.

 

Data Inici

25/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

ANGLES B2B

Objectius 

1. Comprendre les idees principals i els detalls més rellevants de textos orals  complexos, articulats a velocitat mitjana-alta.

2. Expressar-se i interactuar amb correcció, fluïdesa i espontaneïtat.

3. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals.

4. Utilitzar la lectura en llengua estrangera per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

 

Data Inici

25/04/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN RELACIÓ AMB L'OFIMÀTICA (MATÍ)

 

Data Inici

26/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES

CURS 100% ONLINE

Aquest curs et permetrà reconèixer i evaluar els símptomes d'una/vàries malalties terminals. Adquirir els coneixements necessaris en medicina pal·liativa i desenvolupar habilitats per oferir una atenció adequada i personalitzada al pacient (suport psicoemocional). Obtenir els coneixements pràctics per dur a terme una assistència domiciliària correcta.

 

Data Inici

26/04/2024

Hores

25

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS: NIVELL BÀSIC

Mitjançant aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que son necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

27/04/2024

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

El curs de català bàsic et servirà per entendre globalment textos orals senzills i comprendre les idees generals de textos escrits sobre temes d'interès general. Et permetrà familiaritzar-te amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

27/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

29/04/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.A MATINS

Este curso forma parte de un itinerario formativo compuesto por Inglés A2A y A2B que te permitirá alcanzar el nivel A2 (Elementary) del marco común Europeo de referencia para la lengua. Al finalizar el itinerario estarás preparado para presentarte a las pruebas libres de nivel de acreditación oficial.

Capacita al alumnado para utilizar el idioma de forma sencilla pero adecuada y eficaz, siendo capaz de comprender, expresar e interactuar, tanto en forma oral como escrita, en situaciones cotidianas, que requieran comprender y redactar textos breves, que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente.

Data Inici

29/04/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

OBJECTIUS:

Comprensió oral
 • Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d'interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes.
 • Entendre informació oral de primera necessitat.
Comprensió escrita
 • Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.
Expressió oral
 • Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir converses senzilles en la varietat pròpia de l'entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat imprescindible que requereix el context.
Expressió escrita
 • Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

 

Data Inici

29/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

CREACIÓ DE CARTES I MENÚS


En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

CURS PENDENT DE REPROGRAMAR PER AL SEGON SEMESTRE

 

Data Inici

29/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 1 - CERTIFICACIO MOS -100: WORD ASSOCIATE

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Word

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

29/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE

Aquest curs capacita l'alumne en el maneig de la transpaleta i li proporciona els coneixement en PRL que li són propis.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

Per més informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

29/04/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EINES DE COACHING. NIVELL 1

 

Data Inici

30/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.D

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B1.A, B1.B, B1.C i B1.D que et permetrà aconseguir el nivell B1 (Pre-Intermediate) del marc comú Europeu de referència per a la llengua. En finalitzar l'itinerari estaràs preparat per a presentar-te a les proves lliures de nivell d'acreditació oficial.

Capacita a l'alumnat per utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant en la forma oral com escrita, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixen comprendre i produir missatges i textos,sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.

 

Data Inici

30/04/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

CURS PLE - OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

CURS PLE

CURS PRESENCIAL AMB L'ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA A L'IDFO TERRASSA

HORARI: DE 9 A 14 HORES
DIES DE CLASSE: 
30/04/24 Dimarts
02/05/24 Dijous
03/05/24 Divendres
06/05/24 Dilluns
07/05/24 Dimarts (este día solo de 9h a 13h)

L'objectiu d'aquest curs, és capacitar l'alumne pel  maneig segur d'operacions amb carretons elevadors (frontal i retràctil), formant-lo en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.

Curs per a treballadors en actiu i per aturats (DARDO actiu).
En aquest curs no podem admetre com alumnes a treballadors/es de l'empresa pública.

 

Data Inici

30/04/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 2 - CERTIFICACIÓ MOS-101 WORD EXPERT

 

Data Inici

30/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL1 CERTIFICACIÓ MOS:100 WORD ASSOCIATE

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Word 2019.

 

Data Inici

02/05/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

EINES PER A LA GESTIÓ DELES EMOCIONS

 

Data Inici

02/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

INTRODUCCIó A LA GESTIó DE PROJECTES – CERTIFICACIó PMI READY

Aquesta formació dona l'opció a la realització dels exàmens de certificació corresponents a través del programa PUE Alumni amb avantatges per als alumnes que el finalitzin amb aprofitament 

OBJECTIUS:

 • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de la gestió de projectes
 • Aplicar metodologies tradicionals basades en plans
 • Aplicar frameworks i metodologies àgils
 • Aplicar frameworks d’analistes de negocis

ES REALITZARÀ PROVA DE NIVELL

CAL DISPOSAR DE CÀMERA WEB, QUE HAURÀ D'ESTAR EN FUNCIONAMENT DURANT TOTA LA CLASSE

LA FORMACIÓ ES REALITZARÀ EN AULA VIRTUAL, EXCEPTE UN DELS DIES QUE ES FARÀ PRESENCIAL A LES NOSTRES INSTALACIONS D'IDFO A LA RAMBLA DEL RAVAL29, 08001-BARCELONA

Data Inici

02/05/2024

Hores

50

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Data Inici

02/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

COMUNICACIO NO VIOLENTA

Identificar i aplicar estratègies i tècniques de comunicació no violenta, tenint en compte la gestió emocional a la interlocució, aixi com els elements que afavoreixen l'enfortiment de les relacions.

 

Data Inici

02/05/2024

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES AMB RELACIÓ AMB L'OFIMÀTICA

Utilitzar les competències digitals bàsiques a través del manteniment d'un sistema operatiu actualitzat, aspectes de seguretat, tractament de la informació i eines per a la creació de contingut ofimàtica.

 

Data Inici

03/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CANONJA, LA

Curs subvencionat

VMWARE VSHERE ICM. INSTALL, CONFIGURE, MANAGE

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements contemplats a la certificació VMware Certified Professional on Vsphere 6. Els estudiants que completin aquest curs estaran habilitats per continuar la seva formació en cursos de Vsphere més avançats.

Aquesta formació dona l'opció a la realització dels exàmens de certificació corresponents a través del programa PUE Alumni amb avantatges per als alumnes que el finalitzin amb aprofitament 

ES REALITZARÀ PROVA DE NIVELL

CAL DISPOSAR DE CÀMERA WEB, QUE HAURÀ D'ESTAR EN FUNCIONAMENT DURANT TOTA LA CLASSE

LA FORMACIÓ ES REALITZARÀ EN AULA VIRTUAL, EXCEPTE UN DELS DIES QUE ES FARÀ PRESENCIAL A LES NOSTRES INSTALACIONS D'IDFO A LA RAMBLA DEL RAVAL29, 08001-BARCELONA

Data Inici

03/05/2024

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

FONAMENTS DE PROGRAMACIó EN PYTHON-CURS OFICIAL PCAP DEL PYTHON INSTITUTE

Aquesta formació dona l'opció a la realització dels exàmens de certificació corresponents a través del programa PUE Alumni amb avantatges per als alumnes que el finalitzin amb aprofitament.

OBJECTIUS:

 • Utilitzar la sintaxi del llenguatge Python per a dissenyar senzills programes.
 • Utilitzar mètodes i estructures de decisió i bucles per a determinar el flux d'execució d'un programa.
 • Utilitzar i construir mòduls i paquets per a una correcta organització del codi.
 • Conèixer les bases de la programació orientada a objectes.
 • Utilitzar i manipular referències a objectes i escriure codi de gestió d'errors.
Manejar-se satisfactòriament en la manipulació d'arxius.

ES REALITZARÀ PROVA DE NIVELL

CAL DISPOSAR DE CÀMERA WEB, QUE HAURÀ D'ESTAR EN FUNCIONAMENT DURANT TOTA LA CLASSE

LA FORMACIÓ ES REALITZARÀ EN AULA VIRTUAL, EXCEPTE UN DELS DIES QUE ES FARÀ PRESENCIAL A LES NOSTRES INSTALACIONS D'IDFO A LA RAMBLA DEL RAVAL29, 08001-BARCELONA

Data Inici

03/05/2024

Hores

50

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

TÈCNIQUES I CURES AUXILIARS EN GERIATRIA

Aquest curs et permetrà reconèixer i evaluar els símptomes d'una/vàries malalties terminals. Adquirir els coneixements necessaris en medicina pal·liativa i desenvolupar habilitats per oferir una atenció adequada i personalitzada al pacient (suport psicoemocional). Obtenir els coneixements pràctics per dur a terme una assistència domiciliària correcta.

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS  PER CONCILIAR-LO AMB LA FEINA.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomanada d'una hora al dia ó 5 hores a la setmana. Per fer-lo necessites un ordinador o tablet i connexió a internet.

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua dels següents àmbits i temes:

Àmbits:
· Habitatges i llocs d’allotjament
· Botigues i comerços
· Actes socials
· Mitjans de transport
· Telecomunicacions
· Centres educatius
· Informació personal
· Activitats i relacions professionals
· Llengua i comunicació

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

Data Inici

06/05/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

EINES PER A L'ORGANITZACIÓ DEL TEMPS

El no connectar-se a una sessió implica una falta d'assistència i el mínim per aconseguir el diploma és el 75%.
Per a les sessions per Aula Virtual utilitzem l'aplicació Google Meet. Si no la tens descarrega-te-la.

L'objectiu del curs és aplicar tècniques d'administració del temps per assolir objectius personals, professionals i
de productivitat.

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

21

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN RELACIÓ AMB L'OFIMÀTICA

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANLLEU

Curs subvencionat

SENSIBILITZACIÓ A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

PRINCIPIS BÀSICS D'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

EL MENJADOR ESCOLAR DES D'UNA PERSPECTIVA SOCIOEDUCATIVA

ObjeCtiu general: L'objectiu del curs és el d'adquirir els coneixements necessaris per dur a terme la tasca d'educador en el lleure al menjador escolar.

La direcció de IDFO es reserva el dret d'aplazar o anular el curso si no s'arriba al mínim d'alumnes necessaris perque sigui viable.

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

DELTEBRE

Curs subvencionat

DIVERSITAT SEXUAL

Identificar els conceptes bàsics de la diversitat sexual, reflexionar-hi als espais educatius i crear intervencions educatives inclusives.

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

FORMACIó ESPECíFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTIN SERVEI DE VIGILàNCIA EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PúBLICS

Data Inici

06/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 584


Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILÀNCIA FERROVIARIA I METROPOLITA

Objectius
 • Transmetre els coneixements respecte la normativa vigent
 • Conèixer les peculiaritats del sector i establir operatives al respecte
 • Capacitar als professionals per prendre decisions ajustades als diferents tipuis d'incidències

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EL MENJADOR ESCOLAR DES D'UNA PERSPECTIVA SOCIOEDUCATIVA


Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

Data Inici

07/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

ECONOMIA CIRCULAR, PRINCIPIS DE LA SOSTENIBILITAT

Objetiu general: .

Identificar i descriure els processos, serveis i productes que siguin més sensibles amb el medi ambient, aplicant els principis de l'Economia Circular i estimulant el creixement sostenible a les seves organitzacions.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

07/05/2024

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

Objectiu general: 

Gestionar comportaments i situacions quotidianes a l'àmbit de la programació neurolingüística (PNL)


La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

07/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

TECNIQUES DE MASSATGE

 • Adquirir coneixements bàsics d'anatomia. 
 • Conèixer la tècnica del massatge esportiu i els punts gatell
 • Conèixer les semblances i diferències entre els diferents tipus de massatge. 
 • Aprendre les maniobres i manipulacions bàsiques de les tècniques de massatge. 
 • Conèixer les indicacions, contraindicacions i efectes de cadascuana de les diferens maniobres. 
 • Adquirir la destresa, l'agilitat i l'harmonia necessàries per a aplicar el massatge, en relació amb les diferents tècniques i moviments.

 

Data Inici

07/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

COMPETENCIES BÀSIQUES EN RELACIÓ A L'OFIMÀTICA

 

Data Inici

07/05/2024

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua dels següents àmbits i temes:

Àmbits:
· Habitatges i llocs d’allotjament
· Botigues i comerços
· Actes socials
· Mitjans de transport
· Telecomunicacions
· Centres educatius
· Informació personal
· Activitats i relacions professionals
· Llengua i comunicació

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

07/05/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

TÈCNIQUES PER A L'ELABORACIÓ DE CAFÈS


Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

08/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS BÀSICS

CURS PRESENCIAL PER LES TARDES A L'IDFO TERRASSA

L'objectiu del curs és conèixer els passos a seguir davant una emergència. Reconèixer una parada cardiorespiratòria. Realitzar correctament un suport vital bàsic. Maniobrar amb seguretat en situacions d’obstrucció i tractament de vies respiratòries. Saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorràgia.

 

Data Inici

08/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

EL MENJADOR ESCOLAR DES D'UNA PRESPECTIVA SOCIOEDUCATIVA

 

Data Inici

08/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

EINES PER A LA GESTIÓ DE LES EMOCIONS (SABADELL)

L'objectiu d'aquest curs és definir eines de gestió emocional i organització per millorar la qualitat de vida.
Es tractaran els temes d'intel.ligència emocional, presa de decisions i planificació i estratègies personals.

 

Data Inici

09/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

SABADELL

Curs subvencionat

FONAMENTS DE PROGRAMACIó EN PYTHON-CURS OFICIAL PCAP DEL PYTHON INSTITUTE

Aquesta formació dona l'opció a la realització dels exàmens de certificació corresponents a través del programa PUE Alumni amb avantatges per als alumnes que el finalitzin amb aprofitament. 

OBJECTIUS:

 • Utilitzar la sintaxi del llenguatge Python per a dissenyar senzills programes.
 • Utilitzar mètodes i estructures de decisió i bucles per a determinar el flux d'execució d'un programa.
 • Utilitzar i construir mòduls i paquets per a una correcta organització del codi.
 • Conèixer les bases de la programació orientada a objectes.
 • Utilitzar i manipular referències a objectes i escriure codi de gestió d'errors.
Manejar-se satisfactòriament en la manipulació d'arxius.

ES REALITZARÀ PROVA DE NIVELL

CAL DISPOSAR DE CÀMERA WEB, QUE HAURÀ D'ESTAR EN FUNCIONAMENT DURANT TOTA LA CLASSE

LA FORMACIÓ ES REALITZARÀ EN AULA VIRTUAL, EXCEPTE UN DELS DIES QUE ES FARÀ PRESENCIAL A LES NOSTRES INSTALACIONS D'IDFO A LA RAMBLA DEL RAVAL29, 08001-BARCELONA

Data Inici

09/05/2024

Hores

50

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

 

Data Inici

10/05/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CURES INFERMERIA AL PACIENT CREMAT

 

Data Inici

10/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

MICROSOFT POWERPOINT 2019 - CERTIFICACIó MOS-300: POWERPOINT ASSOCIATE

Objetius:

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft PowerPoint 2019.

 

Data Inici

13/05/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

EINES PER A LA GESTIÓ DE LES EMOCIONS

 

Data Inici

13/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

13/05/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

EINES PER A LA GESTIÓ DE LES EMOCIONS


OBJECTIUS:

Definir eines de gestió emocional i organització per millorar la qualitat de vida.

 

Data Inici

13/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCÉS DE DOL

Objetiu general: L'objectiu del curs és el d'adquirir les habilitats necessàries per acompanyar les persones que viuen un procés de dol.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

Data Inici

13/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

FORMACIó ESPECíFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTIN SERVEI DE VIGILàNCIA EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PúBLICS

 

Data Inici

13/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

EL MENJADOR ESCOLAR DES D'UNA PERSPECTIVA SOCIOEDUCATIVA

 

Data Inici

13/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

 

Data Inici

13/05/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

SOLSONA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA VENTILACIÓ MECÀNICA (MATINS)

Objectiu general: Identificar i aplicar els tipus d'aparells, modalitats i valors que es fan servir per administrar O2 al malalt.
Objectius específics: Entendre el funcionament bàsic del ventilador i les bases fonamentals. Interpretar adequadament les alarmes del ventilador i identificar les diferents complicacions derivades de la ventilació mecànica.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

13/05/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

CALELLA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA VENTILACIÓ MECÀNICA (TARDES)

Objectiu general: Identificar i aplicar els tipus d'aparells, modalitats i valors que es fan servir per administrar O2 al malalt.
Objectius específics: Entendre el funcionament bàsic del ventilador i les bases fonamentals. Interpretar adequadament les alarmes del ventilador i identificar les diferents complicacions derivades de la ventilació mecànica.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

13/05/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

CALELLA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451


Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

13/05/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT D'EXPLOSIUS

 

Data Inici

14/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA


Curs per a treballadors/es en actiu amb places limitades per a desocupats.

 

Data Inici

14/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

 

Data Inici

14/05/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

OPERACIONS AMB CARRETONS DE MÀSTIL RETRÀCTIL I AMB CÀRREGA EN VOLADÍS, FINS A 10.000KG SEGONS NORMA UNE 58451

Data Inici

14/05/2024

Hores

21

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

 

Data Inici

14/05/2024

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 1 - CERTIFICACIó MOS-100 WORD ASSOCIATE

Objetius
Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Word 2019.

 

Data Inici

14/05/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

Analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable de l'últim exercici fiscal i modificacions legals previstes per a l'exercici següent, regulades als Pressupostos Generals de l'Estat.

 

Data Inici

15/05/2024

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

EL MENJADOR ESCOLAR DES D'UNA PRESPECTIVA SOCIOEDUCATIVA

Identificar i obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica del menjador escolar.

 

Data Inici

16/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

Data Inici

16/05/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL 1 - CERTIFICACIó MOS-200: EXCEL ASSOCIATE

Objectius:
Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Excel 2019.

Curs adreçat prioritàriament a treballadors/es en actiu i autònoms/es. Places limitades per a persones desocupades i treballadors/es d'empresa pública.

Data Inici

16/05/2024

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

 

Data Inici

17/05/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

TRANSPALETA: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

 

Data Inici

18/05/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS


Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

Data Inici

20/05/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

SENSIBILITZACIÓ A LA IGUALTAT D'OPORTUNITAT

 

Data Inici

20/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

BàSIC DE PREVENCIó DE RISCOS LABORALS

Objetiu general: Amb aquest curs es vol donar compliment als requisits marcats pel RD 39/1997 en relació a la formació bàsica dels treballadors/res en matèria de prevenció de riscos laborals.

*PLACES COMPLETES PER A TREBALLADORS DE L' ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Curs per a reballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

20/05/2024

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 1-CERTIFICACIÓ MOS-100 WORD ASSOCIATE

L'Objectiu d'aquest curs és obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Word 2019.
Utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent.

Curs adreçat prioritàriament a treballadors/es en actiu i autònoms/es. Places limitades per a persones desocupades i treballadors/es d'empresa pública.

 

Data Inici

20/05/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS BÀSICS


Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

20/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

 

Data Inici

21/05/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL 2 - CERTIFICACIÓ MOS-201: EXCEL EXPERT

L'Objectiu d'aquest curs és obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Excel 2019 nivell expert.

Curs adreçat prioritàriament a treballadors/es en actiu i autònoms/es. Places limitades per a persones desocupades i treballadors/es d'empresa pública.

 

Data Inici

21/05/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

OPERACIO DE CARRETONS NORMA UNE-58451


- Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Data Inici

21/05/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

TRANSPALET: LECTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD


-Adquirir els coneixaments necessaris per la Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de les Transpalets.
-Eliminar/reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
-Operativa bàsica en el maneig de la Transpalet Elèctrica.

 

Data Inici

21/05/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

PERSONAL DE CONTROL D'ACCESSOS

 

Data Inici

21/05/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS


Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

Data Inici

21/05/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS